Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Никола Шушић

Мастер инжењер шумарства – Гајење шума

Истраживач - сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 400

Област истраживања

Гајење шума, Екологија гајења шума, Екофизиологија дрвенастих врста, Заштита природе

Вештине

Mерења елемената раста стабала и шумских састојина (Vertex III, Kronenspiegel) и дефинисање структуре састојина; дефинисање ефеката неге шумских састојина; фенолошка осматрања дрвенастих врста; морфометрија биљног материјала; статистичка обрада података: корелациона и регресиона анализа, ANOVA и post-hoc тестирање (JASP); обрада скенираних узорака (ImageJ).

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • (новембар 2018.–тренутно) Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања

2.Образовање:    

 • (2017.—тренутно): Студент докторских академских студија, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Шумарство, Гајење шума
 • (2017): Мастер инжењер шумарства, Универзет у Београду, Шумарски факултет, Шумарство, Гајење шума
 • (2015): Дипломирани инжењер шумарства, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Шумарство

3.Oстале професионалне активности

Ново техничко решење примењено на националном нивоу (М82): Бобинац, М., Андрашев, С., Шијачић-Николић, М., Бауер-Живковић, А., Шушић, Н., Јаковачки,  М., Вуколић, П. (2019): Нови технолошки поступак у гајењу шума за биолошку контролу ширења пајасена (Ailanthus altissima /Mill./Swingle) — Техничко решење (метода) примењено на националном нивоу, усвојено од стране Матичног научног одбора за биотехнологију и пољопривреду на својој 23. редовној седници одржаној 24.01.2019. године. https://upravazasume.gov.rs/wp-content/uploads/2019/02/23-%D0%A2%D0%A0-2.4.pdf

Чланства:

 • Друштво за физиологију биљака Србије

Завршени:

 • Министарство просвете и науке Републике Србије: ИИИ43010 ,,Модификације антиоксидативног метаболизма биљака са циљем повећања толеранције на абиотски стрес и идентификације нових биомаркера са применом у ремедијацији и мониторингу деградираних станишта. Руководилац: др Соња Вељовић-Јовановић, научни саветник Института за мултидисциплинарна истраживања, Универзитета у Београду;
 • (2019): ЈКП Зеленило Београд: ,,Контрола физиолошког стања стабала заштићених врста на територији града Београда”, Руководилац: др Соња Вељовић-Јовановић, научни саветник Института за мултидисциплинарна истраживања, Универзитета у Београду;
 • (2019): Градска управа Града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине: Утицај квалитета нових садница на успех оснивања заштитних плантажа и „бaфер зона“ на подручју града Београда, Руководилац: др Соња Вељовић-Јовановић, научни саветник Института за мултидисциплинарна истраживања, Универзитета у Београду.
 1. Šušić, N., Bobinac, M., Andrašev, S., Šijačić-Nikolić, M., Bauer-Živković, A. (2019): Growth characteristics of one-year-old Hungarian oak seedlings (Quercus frainetto Ten.) in full light conditions. Šumarski list 143 (5–6), 221–229 https://doi.org/10.31298/sl.143.5-6.3
 2. Bobinac, M., Andrašev, S., Bauer-Živković, A., Šušić, N. (2019): Growth elements of the trees and the stand of Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch at Fruška gora (Serbia). Šumarski list 143 (3–4), 161–170 https://doi.org/10.31298/sl.143.3-4.6
 3. Bobinac, M., Andrašev, S., Bauer-Živković, A., Šušić, N. (2018): Effects of heavy thinnings on the increment and stability of a Norway spruce stand and its trees between the ages of 32 and 50. Šumarski list 1–2, 33–46 https://doi.org/10.31298/sl.142.1-2.3
 4. Bobinac, M., Andrašev, S., Bauer-Živković, A., Šušić, N., Jorgić Đ. (2020): Growth and structure of Italian alder (Alnus cordata /Loisel./Duby) linear plantation at age 11 and 16 years at Fruška gora (Serbia). Šumarski list, 9–10 (455–463) https://doi.org/10.31298/sl.144.9-10.2
 5. Šušić, N., Bobinac, M., Šijačić-Nikolić, M., Bauer-Živković, A., Urošević, J., & Kerkez Janković, I. (2019). Growth characteristics of one-year-old seedlings of three autochthonous oak species in suboptimal growing conditions. REFORESTA (7), 24–32. https://doi.org/10.21750/REFOR.7.03.65