Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Ненад Николић

дипл. инж. геологије

Стручни саветник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 032

Вештине

Електронска микроанализа (микросонда/SEM-EDS анализа), рендгенскa дифракцијa на праху, инструменталне хемијске анализе (ICP-MS, ICP-OES), инфрацрвена спектрометрија (FT-IR), рендгенска флуоросцентна анализа (XRF), решавање кристалних структура методама рендгенске дифракције на праху

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2016- виши стручни сарадник, Институт за Мултидисциплинарна Истраживања, Кнеза Вишеслава 1, Београд
 • 2010-2016 истраживач сарадник, Институт за Мултидисциплинарна Истраживања, Кнеза Вишеслава 1, Београд
 • 2010-2010 истраживач приправник, Институт за Мултидисциплинарна Истраживања, Кнеза Вишеслава 1, Београд
 • 2003-2004 геолог пројектант, истраживање минералних сировина, Геозавод-ИМС, Карађорђева 48, Београд

2.Образовање:

 • 2004- Doktorske studije, oblast geohemija (petrologija omotača), The ARC National Key Centre for Geochemical Evolution and Metallogeny of Continents (GEMOC), Department of Earth and Planetary Sciences, Macquarie University, Sydney, Australia
 • 1995-2003 Diplomirani inženjer geologije, smer Mineralogija i kristalografija, Departman mineralogija, kristalografija, petrologija i geohemija, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • 1991-1995 Srednja elektrotehnička škola “Nikola Tesla”, Beograd, tehničar elektronike

3.Oстале професионалне активности

Чланства:

 • Српско геолошко друштво
 • Српско кристалографско друштво

Завршени:

 • 2011-2019 “Материјали и процеси у литијумским батеријама и горивим ћелијама”, Пројекат: ИИИ 45014, финансиран од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • 2011-2019 “0–3Д наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, карактеризација и процесирање”, Пројекат: ИИИ 45007, финансиран од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • 2010-2011 “Проучавање међузависности у тријади “синтеза-структура-својства” за функционалне материјале”, Пројекат: 142011Г, финансиран од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 1. Aleksic S. O., Mitrovic N. S., Lukovic M. D., Lukovic S. G., Nikolic N. T. (2020) Heat loss flowmeter for water based on thick film thermistors in power save regime, in IEEE Sensors Journal, doi: 10.1109/JSEN.2020.3015023
 2. Luković M. D., Luković S. G., Nikolić N. T., Aleksić S. O., Milutinov M., Živanov Lj. (2020) New procedure applied in industry: Realization of custom Mn-Zn ferrite cores using new technology, within the Project of Technological Development TR-32016 (Technical solution)
 3. Nikolić N., Kovač S., Dabić P. (2018) The occurence of opaline matter in hydrothermally altered diabase, Debelo brdo, Povlen mountain area, 25th Conference of the Serbian Crystallographic Society, Bajina Bašta: 36-37
 4. Ćirković J., Vojisavljević K., Nikolić N., Vulić P., Branković Z., Srećković T., Branković G. (2015) Dielectric and ferroelectric properties of BST ceramics obtained by hydrothermally assisted complex polymerization method. Ceramics International 41: 11306-11313. (Material Science, Ceramics; 5-Year IF: 2.540)
 5. Savić S.M., Nikolić M.V., Paraskevopoulos K., Zorba T., Nikolić N., Blagojević V., Aleksić O., Branković G. (2013) Far infrared and microstructural studies of mechanically activated nickel manganite. Ceramics International 39: 1241-1247. (Materials Science, Ceramics 3/27; IF: 1.789)
 6. Aleksić O.S., Nikolić M.V., Luković L.M., Nikolić N., Radojcić B.M., Radovanović M., Đurić Z., Mitrić M.N., Nikolić P.M. (2013) Preparation and characterization of Cu and Zn modified nickel manganite NTC powders and thick film thermistors. Materials Science and Engineering B 178 (3): 202-210. (Materials Science, Multidisciplinary; 5-Year IF: 1.862)
 7. Nikolic P.M., Paraskevopoulos K.M., Zachariadis G., Valasiadis O., Zorba T.T., Vujatovic S.S., Nikolic N., Aleksic O.S., Ivetic T., Cvetkovic O., Blagojevic V., Nikolic M.V. (2012) Far infrared study of local impurity modes of Boron doped PbTe. Journal of Materials Science 47: 2384-2389. (Materials Science, Multidisciplinary 58/241; IF: 2.163)
 8. Obradović N., Djordjević N.G., Filipović S.Z., Nikolić N., Kosanović D., Mitrić M.N., Marković S., Pavlović V.B. (2012) Influence of mechanochemical activation on the sintering of cordierite ceramics in the presence of Bi2O3 as a functional additive. Powder Technology 218: 157-161. (Engineering, Chemical; 5-Year IF: 2.265)
 9. Nikolic P.M., Paraskevopoulos K.M., Pavlidou E., Zorba T.T., Ivetic T., Vujatovic S.S., Aleksic O.S., Nikolic N., Cvetkovic O., Blagojevic V., Nikolic M.V. (2011) Temperature dependence of In1-x­GaxSb reflectivity in the far infrared. Materials Chemistry and Physics 125: 72-76. (Materials Science, Multidisciplinary 51/232; IF: 2.234)
 10. Nikolić M.V., Paraskevopoulos K.M., Ivetić T.B., Zorba T.T., Vujatović S.S., Pavlidou E., Blagojević V.D., Bojicić A.I., Aleksić O.S., Nikolić N., Koenig W., Nikolić P.M. (2010) Optical properties of PbTe doped with Nd. Journal of Materials Science 45 (21): 5910-5914. (Materials Science, Multidisciplinary; 5-Year IF: 1.723)