Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Невена Суруџић

Мастер биохемичар

Истраживач - сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 451

Област истраживања

 • Имобилизација биљних ензима на различитим типовима носача (природни и синтетски полимери)
 • Примена имобилизованих ензима у заштити животне средине
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • 2018-данас: Истраживач-приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

2.Образовање:    

 • 2016-данас: Докторске академске студије, Катедра за биохемију, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
 • 2015-2016: Мастер академске студије, Катедра за биохемију, Хемијски факутет, Универзитет у Београду
 • 2011-2015: Основне академске студије, Катедра за хемију, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

Актуелни:

 • ОИ173017 „Испитивања односа структура-функција у ћелијском зиду биљака и измене структуре зида ензимским инжењерингом“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Рецензирани међународни часописи:

 1. Pantić N., Prodanović R., Ilić Đurđić K., Polović N., Spasojević M., Prodanović O. (2020) Optimization of Phenol Removal with Horseradish peroxidase Encapsulated within Tyramine-Alginate Micro-Beads. Environmental Technology and Innovation, in press, DOI: https://doi.org/10.1016/j.eti.2020.101211. ( IF = 3.404, M22)
 2. Spasojevic M., Prodanovic O., Pantic N., Popovic N., Balaz A.M., Prodanovic R. (2019) The Enzyme Immobilization: Carriers and immobilization methods. Journal of Engineering & Processing Management, 11(2), 89–105, DOI: https://doi.org/10.7251/JEPM1902089S.

Научне конференције:

 1. Pantić N., Popović N., Prokopijević M., Spasojević D., Prodanović R., Đikanović D., Prodanović O. (2019) Optimization of horseradish peroxidase encapsulation within tyramine-alginate for phenol removal. 27th International Conference Ecological Truth and Environmental Research, 18–21 June 2019, Hotel Jezero, Bor Lake, Serbia, 220–223.
 2. Simonović Radosavljević J., Pantić N, Stevanic J, Đikanović D, Mitrović A. Lj., Salmén L, Radotić K. (2019) Structural characterisation and orientation of cell wall polymers in maize leaves. 27th International Conference Ecological Truth and Environmental Research, 18–21 June 2019, Hotel Jezero, Bor Lake, Serbia, 551–554.
 3. Prokopijević M., Pantić N., Spasojević D., Prodanović O., Simonović Radosavljević J., Đikanović D., Prodanović R. (2019) Immobilization of tyramine-HRP onto tyramidecarboxymethyl cellulose matrix for wastewater treatment. 27th International Conference Ecological Truth and Environmental Research, 18–21 June 2019, Hotel Jezero, Bor Lake, Serbia, 224–227.
 4. Prokopijević M., Spasojević D., Prodanović O., Stanković M., Pantić N., Radotić K., Prodanović R. (2018) Characterization of chemically modified pectins as novel material for various applications. Book of abstracts: 3rd International Conference on Plant Biology (22nd SPPS Meeting), 9–12 June, Belgrade, Serbia, pp. 120.
 5. Pantić N., Popović N., Prokopijević M., Spasojević D., Prodanović R., Radotić K., Prodanović O. (2018) Optimization of reaction conditions for phenol removal in batch reactor with horseradish peroxidase immobilized within tyramine-alginate micro-beads. Book of abstracts: 3rd International Conference on Plant Biology (22nd SPPS Meeting), 9–12 June, Belgrade, Serbia, p. 157.