Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Мирјана Вијатовић Петровић

др из Мултидисциплинарне нaучне области-Наука о Материјалима

Научни саветник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 039

Област истраживања

 • Савремени материјали за електронику
 • Фероелектрична и пиезоелектрична керамика заснована на баријум титанату за примену у сензорима температуре, гасова, влаге и притиска
 • Хемијске методе за припрему прахова (чистог и допираног баријум титаната, мултифероика)
 • Синтеровање и припрема керамичких монолитних узорака
 • Процесирање и карактеризација дебелих и флексибилних полимерних филмова за сакупљање и складиштење енергије

Вештине

Рад у хемијској лабораторији, хемијске и физичке методе синтезе керамичких прахова, процесирање керамичких материјала и добијање дебелих филмова и флексибилних композитних филмова методом врућег пресовања, рад и анализа резултата дифрактометрије рендгенског зрачења (XRD) у FullProf програму, анализа магнетних својстава материјала магнетометријом вибрирајућег узорка (VSM) и на уређају за магнетна мерења меких магнетних материјала (Electrical steel tester MPG), карактеризација и анализа диелектричних, фероелектричних (Radiant), пиезоелектричних (Berlincourt) и импеданс (Hioki) својстава материјала.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2016-данас: Виши научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2011-2016.: Научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2008-2011.: Истраживач сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2006-2008.: Истраживач приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2005/2006.: Истраживач приправник стипендиста Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије (сада Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије)

2.Образовање:    

 • 2006-2010. Докторске студије, Центар за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду, из мултидисциплинарне научне области – наука о материјалима
 • 2000-2006. Основне академске студије, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, Одсек – неорганска хемијска технологија

3.Награде и признања:   

 • Специјално признање Српског хемијског дрштва за изузетан успех у току студија на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду, 2006. године
 • Повеља-Награда Панта С. Тутунџић Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за изузетан успех током студија школске 2002/2003. године
 • Трећи најбољи постер на Финалној радионици акције COST 539, „Electroceramics from Nanopwders Produced by Innovative Methods (ELENA)“, Aверо, Португал, 2009. године

4.Oстале професионалне активности

Радне посете иностранству:

 • 2019.:Радна посета у оквиру билатералног пројекта са Италијом, тема: Диелектрична и анеластична својства флексибилних BNBT-PVDF филмова који се користе за прикупљање енергије.
 • 2019.:Радна посета у оквиру билатералног пројекта са Аустријом, тема: Раманска спектроскопија и фероелектрична карактеристика керамике бизмут ферит-титаната
 • 2009.: STSM COST 539 – Институт Јожеф Стефан, Љубљана, Словенија, у оквиру сарадње на пројекту COST 539. Тема: Карактеризација дебелих филмова чистог и допираног BaTiO3.
 • 2008.: STSM COST 539 – Лабораторија за диелектрична мерења, Факултет за физику, Универзитет у Вилниусу, Литванија, Тема: Диелектрична својства керамике чистог и допираног баријум титаната.
 • 2007: Ecole Polytechnique Federale de Laussane, Лозана, Швајцарска, у оквиру сарадње на пројекту COST 539. Тема: Карактеризација прахова чистог и допираног BaTiO3 добијених методом из полимерних прекурсора.

Организације радионица:

 • 2006-2010.: COST 539 “Електрокерамика произведена из нанопрахова добијених иновативним методама“ (Electroceramics Produced from Nanopowders produced by Innovative Methods-ELENA). На овом пројекту је поред истраживачког рада била ангажована и на организацијама семинара и израдама штампаних извода апстраката.

Курсеви:

 • 2018.: радионица са темом: „Како написати добар предлог пројекта и добити финансирање из ЕУ фондова“ организован преко European Training Academy, Београд
 • 2007.: похађала курс “Processing of Advanced Materials” на Империјал Колеџу (Imperial College) у Лондону, KMM-NoE “Multifunctional Materials” у оквиру FP6 програма

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

Рецензент следећих часописа:

 • Journal of Alloys and Compounds
 • Materials Science and Engineering B
 • Materials Research Bulletin
 • ACS Sustainable Chemistry and Engineering
 • Journal of Materials Science and Technology
 • Journal of Advanced Ceramics
 • Journal of Materials Science
 • Materials Chemistry and Physics
 • Materials Letters
 • Journal of Electronic Matreials
 • Processing and Application of Ceramics

Чланства:

 • Друштво за Керамичке Материјале Србије

Актуелни:

 • 2020.-данас: Програм пројекта 451-03-68 / 2020-14 / 200053 финансиран од стране Министарство за образовање, науку и технолошки развој Републике Србије.
 • 2020-2021: Руководилац пројекта „Нетоксични флексибилни пиезоелектрични филмови за скупљање енергије од вибрација“ из програма Доказ концепта финансиран од Фонда за иновациону делатност Републике Србије.
 • 2019.-2021.: Руководилац билатералног пројекта са Италијом „Безоловни пиезоелектрични и мултифероични флексибилни филмови за примену у нанотехнологији, енергетско ефикасним технологијама и уређајима за складиштење енергије“
 • 2019.-2020.: Учесник билатералног пројекта са Аустријом „Материјали Ауривилиусове структуре без присуства олова: корелација Раманове спектроскопије и фероелектричних и мултифероичних својстава“.
 • 2018-2021.: COST CA17123, “Ultrafast opto-magneto-electronics for non-dissipative information technology”, (MAGNETOFON), члан Управног одбора https://www.cost.eu/actions/CA17123/#tabs|Name:overview

Завршени:

 • 2011.-2019: Руководилац подпројекта националног пројекта: “Синтеза нанопрахова и процесирање керамике и нанокомпозита са специфичним електричним и магнетним својствима за примену у интегрисаним пасивним компонентама” Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије.
 • 2015-2017.: Заменик редовног члана Управног одбора COST IC 1208, Интегрисани уређаји и материјали: изазови нове инструментације у ICT.
 • 2015-2016.: Учесник Билатералног пројекта са Словенијом под називом „Мултифероични композити са новим применама“.
 • 2011-2014.: Учесник акције COST MP 0904 „Једнофазни и вишефазни фероици и мултифероици одређених геометрија – SIMUFER“.
 • 2006-2010.: Учесник акције COST 539 „Електрокерамика процесирана иновативним методама из нанопрахова-ELENA“.
 • 2006-2010.: Истраживач на националном пројекту P142010: “Синтеза, карактеризација и активност органских и координационих једињења и њихова примена у (био)нанотехнологији”, Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије.
 1. M.M. Vijatović Petrović, A. Radojković, J.D. Bobić, A. Džunuzović, N. Ilić, B.D. Stojanović, Sensing properties of barium titanate nanoceramics tailored by doping and microstructure control, J. Mater. Sci. 54 (2019) 6038-6052,
 2. J.D. Bobić, M. Ivanov, N.I. Ilić, A.S. Dzunuzović, M.M. Vijatović Petrović, J. Banys, A. Ribic, Z. Despotovic, B.D. Stojanovic, PZT-nickel ferrite and PZT-cobalt ferrite comparative study: Structural, dielectric, ferroelectric and magnetic properties of composite ceramics, Ceram. Int. 44 (2018) 6551–6557
 3. A.S. Dzunuzovic, M.M. Vijatovic Petrovic, J.D. Bobic, N.I. Ilic, M. Ivanov, R. Grigalaitis, J. Banys, B.D. Stojanovic, Magneto-electric properties of xNi0.7Zn0.3Fe2O4 – (1-x)BaTiO3 multiferroic composites, Ceram. Int. 44 (2018) 683–694
 4. M.M. Vijatović Petrović, R. Grigalaitis, N. Ilic, J.D. Bobic, A. Dzunuzovic, J. Banys, B. Stojanovic, Interdependence between structure and electrical characteristics in Sm-doped barium titanate, Journal of Alloys and Compounds, 724 (2017) 959-968
 5. M.M. Vijatović Petrović, R. Grigalaitis, A. Dzunuzovic, J.D. Bobić, B.D. Stojanović, R. Šalaševičius, J. Banys, Positive influence of Sb doping on properties of di-phase multiferroics based on barium titanate and nickel ferrite, Journal of Alloys and Compounds, 749 (2018) 1043-1053
 6. J.D. Bobić, Guilhermina Ferreira Teixeira, R. Grigalaitis, S. Gyergyek, M.M. Vijatović Petrović, Maria Ap. Zaghete, B.D. Stojanovic, PZT-NZF/CF ferrites flexible thick films: structural, dielectric, ferroelectric and magnetic characterization, Journal of Advanced Ceramics, 8 (4) (2019) 545–554
 7.  Book: Magnetic, Ferroelectric, and Multiferroic Metal Oxides, Elsevier Publisher 2018, Edited by Biljana D. Stojanovic and Series Editor Ghenadii Korotcenkov, ISBN: 978-0-12-811180-2
  *Chapter 2: M.M. Vijatovic Petrovic, J.D. Bobic, Perovskite and Aurivillius: Types of ferroelectric metal oxides, Pages 35-49
  *Chapter 11: J.D. Bobic, M.M. Vijatovic Petrovic, B.D. Stojanovic Review of the most common relaxor ferroelectrics and their applications,pages 233-249
  *Chapter 26: M.M. Vijatovic Petrovic, J.D. Bobic, B.D. Stojanovic,
  Bulk composite multiferroics: BaTiO3-ferrites, pages 545-557
  *Chapter 27: B.D. Stojanovic, A.S. Dzunuzovic, N.I. Ilic, M.M. Vijatovic Petrovic Complex composites: Polymer matrix-ferroics or multiferroics, pages 559-569

Complete list of publications on the links:
1) http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.133.html?prezime=Vijatovic%25 and
2) Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16745221800