Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Мирослав Никчевић

доктор наука

виши научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142

Телефон: +381-11/2078-475

Област истраживања

Екологија и физиологија риба

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

2011-данас: Виши научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.

2007-2011: Научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.

2004-2007: Директор Управе за заштиту животне средине, Влада Републике Србије, Београд.

2001-2004: Савезни секретаријат за рад, здравство и социјално старање, Београд.

1988-2001: Центар за мултидисциплинарне студије, Универзитет у Београду.

2.Образовање:

2000: Докторирао на Биолошком факултету Универзитета у Београду.

1996: Магистрирао на Биолошком факултету Универзитета у Београду.

1984: Дипломирао на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду, смер – Биологија.

 • OI173045 Рибе као биоиндикатори стања квалитета отворених вода Србије,Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • TR37009 Мерење и моделирање физичких, хемијских, биолошких и морфодинамичких параметара река и водних акумулација,          Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • COST Action CA18102 The European Aquatic Animal Tracking Network        COST (Европска сарадња у науци и технологији)
 • MEASURES Управљање и обнављање водених еколошких коридора за миграторне врсте риба у басену реке Дунав, Дунавски транснационални програм
 • Истраживање карактеристика популације сома (Silurus glanis) из Увачке акумулације (2018) – Министарство заштите животне средине Републике Србије
 1. Nikčević M., Hegediš A., Mićković B., Živadinović D., Andjus R.K. (2000) Thermal acclimation capacity of the burbot Lota lota L. In: Burbot: Biology, Ecology, and Management, V. L. Paragamian and D. W. Willis (Eds.), pp. 71-77. Fisheries Management Section of the American Fisheries Society, Spokane, Washington. ISBN: 1885692129 – ID=808
 2. Lenhardt, M. B., Smederevac-Lalić, M. M., Spasić, S. Z., Hont, S., Paraschiv, M., Iani, M. I., Nikčević, M. V., Klimley, A. P., & Suciu, R. (2021). Seasonal changes in depth position and temperature of European catfish (Silurus glanis) tracked by acoustic telemetry in the Danube River. Int Rev Hydrobiol, 1-11. https://doi.org/10.1002/iroh.202002049
 3. Nikcevic M., Mickovic B., Gacic Z., Zivadinovic D. (2017). Thermal sensitivity of white muscle lactate dehydrogenase isolated from a lake trout,(Salmo trutta), inhabiting lake Plav, Montenegro. Environmental Biology of Fishes, 1-15. (M22) – ID=1370
 4. Nikčević, S. Skorić, G. Cvijanović, B. Mićković, A. Hegediš (2016). First record of smoltified rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) in the main riverbed of the Serbian part of the Danube River. Journal of Applied Ichthyology 32, 1235-1236. (M23) IF=1.018 – ID=1309
 5. Mićković B., Nikčević M., Djikanović V., Smederevac-Lalić M., Gačić Z., Hegediš A. (2013). Thermal and Dissolved Oxygen Properties and Fish Assemblages of the Zlatar Reservoir. Water Research and Management 1(3): 19-24. – ID=925
 6. Hegediš A., Kalauzi A., Mićković B., Nikčević M., Andjus R.K. (2005) Modeling of the migration of the European glass eel. Annals of the New York Academy of Sciences 1048: 85-91. Multidisciplinary Sciences 5/48 1.971 – ID=209
 7. Nikčević M., Mićković B., Hegediš A., Anđus R.K. (1998) Feeding habits of huchen Hucho hucho (Salmonidae) fry in the River Trešnjica, Yugoslavia. Italian Journal of Zoology 65: 231-233 – ID=519