Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Милош Прокопијевић

др Биохемијских наука

Научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 451

Област истраживања

 • Eнзимологија, имобилизација ензима na различитe noseće materijale и њихова карактеризација
 • Наука о материјалима, изолација и хемијске модификације биљних биополимера
 • Биохемијски инжењеринг и биотехнологија
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2018-данас: Научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2011–2018: Истраживач сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2011–2011: Истраживач приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

2.Образовање:

 • 2017: Доктор биохемијских наука, Катедра за биохемију, Хемијски Факултет, Универзитет у Београду
 • 2008:  Дипломирани биохемичар, Катедра за биохемију, Хемијски Факултет, Универзитет у Београду

3.Награде и признања: 

 • Учесник Центра за зелене технологије, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • Учесник семинара „Школа протеомике – Теоријски и практични основи“, мај 2015
 • Учесник семинара „Структура научних радова“, на Хемијском Факултету, Универзитета у Београду, април 2011

4.Остале професионалне активности

Чланства:

 • Члан Биохемијског друштва Србије
 • Члан Српског хемијског друштва
 • Члан Друштва за физиологију биљака Србије

Актуелни:

 • 2019-2021: “Микроструктура и механичке карактеристике бетона са рециклираним материјалима”, билатерални пројекат између Србије и Хрватске

Завршени:

 • 2011-2020: OI173017 „Испитивања односа структура-функција у ћелијском зиду биљака и измене структуре зида ензимским инжењерингом“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 1. Spasojević D., Prokopijević M., Prodanović O., Zelenović N., Polović N., Radotić K., Prodanović R. (2019) Peroxidase sensitive Tyramine carboxymethyl xylan Hydrogels for Enzyme Encapsulation, Macromolecular Research, Vol. 27, No. 8, pp 764–771, ISSN: 1598-5032, DOI1007/s13233-019-7111-7.
 2. Prokopijevic M., Prodanovic O., Spasojevic D., Kovacevic G., Polovic N., Radotic K., Prodanovic R. (2017) Tyramine-modified pectins via periodate oxidation for soybean hull peroxidase induced hydrogel formation and immobilization, Applied Microbiology and Biotechnology, Springer, Germany, Vol. 101, No. 6, p. 2281-2290. DOI: 10.1007/s00253-016-8002-x.
 3. Prodanovic O., Spasojevic D., Prokopijevic M., Radotic K., Markovic N., Blazic M., Prodanovic R. (2015) Tyramine modified alginates via periodate oxidation for peroxidase induced hydrogel formation and immobilization, Reactive and Functional Polymers, Elsevier, Netherlands, Vol. 93, pp. 77–83. DOI: 10.1016/j.reactfunctpolym.2015.06.004.
 4. Prokopijević M., Prodanović O., Spasojević D., Stojanović Ž., Radotić K., Prodanović R. (2014) Soybean hull peroxidase immobilization on macroporous glycidyl methacrylates with different surface characteristics. Bioprocess and Biosystems Engineering, Springer, Germany, Vol. 37, No. 5, p. 799-804. DOI: 10.1007/s00449-013-1050-z.
 5. Spasojević D., Prokopijević M., Prodanović O., Pirtea G. M., Radotić K., Prodanović R. (2014) Immobilization of chemically modified horse radish peroxidase within activated alginate beads. Hemijska Industrija, Vol. 68, No. 1, p. 117–122. DOI: 10.2298/HEMIND121122036S.
 6. Prodanović O., Prokopijević M., Spasojević D., Stojanović Ž., Radotić K., Knežević-Jugović Z., Prodanović R. (2012) Improved Covalent Immobilization of Horseradish Peroxidase on Macroporous Glycidyl Methacrylate-Based Copolymers. Applied Biochemistry and Biotechnology, ISSN: 0273-2289, Springer, Germany, Vol. 168, No. 5, p. 1288-1301. DOI: 10.1007/s12010-012-9857-7.
 7. Prokopijević M., Istorija primene antibiotika, Hemijski pregled, Srpsko hemijsko društvo, vol. 45, 4, str. 87-92, 2004.