Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Милош Опачић

Мастер биолошких наука

Научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 465

Област истраживања

Физиологија, хистологија и биохемија човека

Вештине

Микроскопија, хистохемија, имунохистохемија, електрофореза и имуноблот протеина

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2018 – данас: Истраживач сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2016 – 2018: Истраживач приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2011 – 2016: Волонтер, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

2.Образовање:

 • 2015 – данас: Студент докторских академских студија, Експериментална неуробиологија, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • 2015: Мастер биолог, Генетичко инжењерство и биотехнологија, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • 2014: Дипломирани биолог, Молекуларна биологија и физиологија, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

3.Награде и признања

 • 2017: Централно-европски програм размене студената – „CEEPUS“ стипендија, Медицински факултет, Универзитет у Љубљани
 • 2016: VI Међународна школа биофизике „Академик Радослав К. Анђус“ (НЕРКА) – „Imaging neuroinflammation“, Котор, Црна Гора
 • 2018: VII Међународна школа биофизике „Академик Радослав К. Анђус“ (НЕРКА) – „Mechanobiology“, Котор, Црна Гора
 • 2012: Кембриџ сертификат вишег напредног знања енглеског језика, Ц2 ниво Заједничког европског оквира за живе језике.
 • 2017: Награда за најбољу постер презентацију на VII Конференцији Српског биохемијског друштва, под називом „Biochemistry of Control in Life and Technology“

4.Остале професионалне активности

Чланства:

 • Друштво за неуронауке Србије
 • Српско биолошко друштво
 • Српско биохемијско друштво

Актуелни:

 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (Уговор бр. 451-03-68/2020-14/200053)

Завршени:

 • 2017: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: Пројекат билатералне сарадње бр. 06-00-118/2018-09/22 између Републике Србије, Института за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду и Републике Словеније, Медицинског факултета Универзитета у Љубљани и Националног института за хемију Републике Словеније
 • 2016: КОСТ Акција „CA15133: FeSBioNet“ https://www.cost.eu/actions/CA15133/
 • 2011: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије пројекат бр. ИИИ43010
 1. Opačić M., Ristić A.J., Sokić D., Baščarević V., Raičević S., Savić S., Zorović M., Živin M., Šelih V.S., Spasojević I., Savić D. (2020) Regional distribution of cytochrome c oxidase activity and copper in sclerotic hippocampi of epilepsy patients. Brain and Behavior, Accepted: In production (Neurosciences 213/272, IF = 2.091, M23)
 2. Korać Jačić J., Nikolić Lj., Stanković D.M., Opačić M., Dimitrijević M., Savić D., Grgurić Šipka S., Spasojević I., Bogdanović Pristov J. (2020) Ferrous iron binding to epinephrine promotes the oxidation of iron and impedes activation of adrenergic receptors. Free Radical Biology and Medicine 148: 123-127. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2020.01.001 (Biochemistry & Molecular Biology 41/297, IF = 6.170, M21)
 3. Bogdanović Pristov J., Opačić M., Bajčetić M., Mandić V., Maglić D., Miković Ž., Spasojević I. (2020) Oxidative status of maternal blood in pregnancies burdened by inherited thrombophilias. PLoS One 15(6): e0234253. doi: 10.1371/journal.pone.0234253 (Multidisciplinary Sciences 27/71, IF = 2.740, M22)
 4. Opačić M., Stević Z., Baščarević V., Živić M., Spasić M., Spasojević I. (2018) Can oxidation-reduction potential of cerebrospinal fluid be a monitoring biomarker in amyotrophic lateral sclerosis? Antioxidants and Redox Signaling 28(17): 1570-1575. doi: 10.1089/ars.2017.7433 (Endocrinology & Metabolism 19/145, IF = 5.828, M21)
 5. Opačić M., Ristić A.J., Savić D., Šelih V.S., Živin M., Sokić D., Raičević S., Baščarević V., Spasojević I. (2017) Metal maps of sclerotic hippocampi of patients with mesial temporal lobe epilepsy. Metallomics 9: 141-148. doi: 10.1039/C6MT00293E (Biochemistry & Molecular Biology 70/293, IF = 4.069, M21)
 6. Bogdanović Pristov J., Opačić M., Dimitrijević M., Babić N., Spasojević I. (2015) A method for in-gel fluorescent visualization of proteins after native and sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. Analytical Biochemistry 480: 6-10. doi: 10.1016/j.ab.2015.04.006 (Biochemical Research Methods 42/77, IF = 2.243, M22)
 7. Pristov J.B., Maglić D., Opačić M., Mandić V., Miković Ž., Spasić M., Spasojević I. (2012) Ante- and postpartum redox status of blood in women with inherited thrombophilia treated with heparin. Thrombosis Research 130: 826-829. doi: 10.1016/j.thromres.2012.08.310 (Peripheral Vascular Disease 18/68, IF = 3.133, M21)