Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Милица Јаћимовић

др еколошких наука

Научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 475

Област истраживања

Инвазивне алохтоне врсте риба, Управљање рибљим ресурсима, Популациона истраживања рибљих врста, Конзервациона биологија, Аквакултура.

Вештине

Познавање вештина узимања узорака риба различитим алатима (мреже, врше/бубњеви, електрориболов). Примена метода трансекта и узимања узорака седимента коришћењем аутономног роњења (роњења са SCUBA опремом). Примена методологија за комплетну лабораторијску анализу рибљих врста.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2016 – данас: Научни сарадник, Инсититут за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2013 – 2016: Истраживач-сарадник, Инсититут за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2010 – 2013: Истраживач-приправник, Инсититут за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2010: Сарадник у настави, Катедра за екологију и географију животиња, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

2.Образовање: 

 • 2009 – 2016: Студент докторских студија на Биолошком факултету, Универзитет у Београду. Докторска дисертација: „Популациона динамика и екотоксикологија црног америчког патуљастог сома (Ameiurus melas Rafinesque, 1820) у Савском језеру“.
 • 2008: Дипломирани биолог заштите животне средине, Биолошки факултет, Универзитет у Београду. Дипломски рад: “Утицај узгајалишта дагњи Mytilus galloprovincialis (Lamark, 1819), на локалитету Дражин врт (Бококоторски залив)“. Просек оцена: 9.2.
 • 2007: студент Школе за конзервациону биологију, Центар за маринска истраживања, Институт “Руђер Бошковић“ (Ровињ, Хрватска).

3.Oстале професионалне активности

Посебан допринос

 • Као члан НВО „Екофорум“ и Мреже „Натура2000 Ресурсни центар Србије“ учествовала на бројним тренинзима (Project Cycle Management, Raising Institutional Capacities of Environmental NGOs in the Western Balkans, ABC o EU i Natura 2000 itd.).
 • 2011: учесник Ноћи истраживача.
 • 2010: предавач на првој TEDx Belgrade конференцији.
 • 2010: предавач на Фестивалу науке.
 • 2009: учесвовала на првој OSCE конференцији на тему заштитте животне средине (Model OSCE Serbia 2009).
 • 2005: као студент учествовала на пројекту “Бентоске биоценозе (насеље дна) приобалног мора Црне Горе“, Институт за биологију мора (Котор, Црна Гора).

Ангажовање у настави:

 • 2010: Сарадник у настави, Катедра за екологију и географију животиња, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • 2020: Гостујући предавач на предмету „Примењена екологија“, Катедра за екологију и географију животиња, Биолошки факултет, Универзитет у Београду.

Актуелни:

 • 2020-2021: Mass removal of the black bullhead (Ameiurus melas) – Possibilities for self-sustaining commercial farming in Serbia (2nd Rufford Small Grant) https://www.rufford.org/projects/milica_ja%C4%87imovi%C4%87_0
 • 2019-2023: The European Aquatic Animal Tracking Network (COST Action) https://www.cost.eu/actions/CA18102/#tabs|Name:overview
 • 2018-2020: Прибављање података и друге услуге у циљу успостављања еколошке мреже Европске уније Натура 2000 као дела еколошке мреже Републике Србије (Завод за заштиту природе Србије)
 • 2018-2020: Прибављање података и друге услуге у циљу наставка израде црвених листа појединачних група организама флоре, фауне и гљива у Републици Србији (Завод за заштиту природе Србије)

Завршени:

 • 2018-2019: Black bullhead (Ameiurus melas) in Ponjavica Nature Park: biological characteristics, effects on native ichthyofauna, mass removal and experimental rearing (Rufford Small Grant)
 • 2018-2019: Оперативни мониторинг површинских и подземних вода Републике Србије, Партија 1 – Оперативни мониторинг површинских вода
 • 2011-2019: Рибе као биоиндикатори стања квалитета отворених вода Србије (OI173045) (Министарство просвете, науке и технолошког развоја)
 • 2011-2019: Мерење и моделирање физичких, хемијских, биолошких и морфодинамичких параметара река и водних акумулација (ТР37009) (Министарство просвете, науке и технолошког развоја)
 • 2012-2016: Network Lake Observations in Europe (NETLAKE)
 • 2012-2013: Harmonization of methods for the monitoring of qualitative and quantitative composition of the fish stock of large rivers (680-00-140/2012-09/02). Bilateral cooperation between the Republic of Serbia and the Slovak Republic
 • 2009: Популациона истраживања инвазивних алохтоних врста риба у Савском језеру.
 1. Lenhardt, M., Smederevac-Lalić, M., Hegediš, A., Skorić, S., Cvijanović, G., Višnjić-Jeftić, Ž., Đikanović, V., Jovičić, K., Jaćimović, M., Jarić, I. (2020). Human Impacts on Fish Fauna in the Danube River in Serbia: Current Status and Ecological Implications. In book: Human Impact on Danube Watershed Biodiversity in the XXI Century.
 2. Jaćimović, M., Lenhardt, M., Krpo-Ćetković, J., Jarić, I., Gačić, Z., Hegediš, A. (2019). Boom‐bust like dynamics of invasive black bullhead (Ameiurus melas) in Lake Sava (Serbia). Fisheries Management and Ecology 26(2), 153-164.
 3. Jarić I., Smederevac-Lalić M., Jovičić K., Jaćimović, M., Cvijanović G., Lenhardt M., Kalauzi A. (2016). Indicators of unsustainable fishery in the Middle Danube. Ecology of Freshwater Fish 25, 86-98.
 4. Jarić, I., Jaćimović, M., Cvijanović, G, Knežević-Jarić, J., Lenhardt, M. (2015). Demographic flexibility influences colonization success: profiling invasive fish species in the Danube River by the use of population models. Biological Invasions 17, 219-229.
 5. Jaćimović, M., Krpo-Ćetković, J., Lenhardt, M., Višnjić-Jeftić, Ž., Jarić, I., Gačić, Z., Hegediš, A. (2015). Elemental concentrations in different tissues od European perch and black bullhead from Sava lake (Serbia). Slovenian Veterinary Research 52(2), 57-65.
 6. Jovičić K., Lenhardt M., Višnjić-Jeftić Ž., Đikanović V., Skorić S., Smederevac-Lalić M., Jaćimović, M., Gačić Z., Jarić I., Hegediš A. (2014). Assessment of Fish Stocks and Elemental Pollution in the Danube, Sava and Kolubara Rivers on the territory of the City of Belgrade, Serbia. Acta Zoologica Bulgarica 7, 179-184.
 7. Lenhardt, M., Jarić, I., Višnjić-Jeftić, Ž., Skorić, S., Gačić, Z., Pucar, M. and Hegediš, A. (2013). Concentrations of 17 elements in muscle, gills, liver and gonads of five economically important fish species from the Danube River. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 407(2), 1-10