Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Милица Почуча-Нешић

др наука из мултидисциплинарних научних области – наука о материјалима

Научни сарадник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 841

Област истраживања

 • Наука о материјалима, неорганска хемија, физика и хемија чврстог стања, електрокерамика, магнетни и мултифероични материјали.
 • Специфичне области истраживања: развој хемијских метода (сол-гел метода и њене модификације) за добијање танких филмова (LaNiO3, PZT), прахова и оксидних мултифероичних керамичких материјала (YMnO3, BiMnO3, BiFeO3), као и механохемијска и солвотермална синтеза метал-оксидне керамике (мултифероици и фероелектрични материјали); карактеризација материјала.
 • Тренутне активности су фокусиране на синтезу мултифероичних материјала, метал-оксидних материјала са великом специфичном површином као и на одређивање карактеристичних параметара у процесу синтезе и испитивање њиховог утицаја на структуру, магнетна и фероелектрична својства добијених материјала.

Вештине

Оперативност на UV-VIS спектрометру (Shimadzu UV-2600), вискозиметру (Haake PK 100), уређају за наношење танких филмова (Cookson Electronic Equipment, SCS G3P-8), хидротермалном реактору (Roth Karlsruhe), инструментима за електричну карактеризацију (импедансни анализатор Hioki LCR HiTester 3532-50 и HP 4192A, струјно-напонски извор/мерач Keithley 237), систему за фероелектрична мерења (Precision Multiferroic – Radiant Technologies,  Precision Materials Analyzer),  микроскоп са скенирајућом сондом, AFM (NT-MDT)

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • 2017 – данас Научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду, Одсек за науку о материјалима
 • 2010 – 2017 Истраживач сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду, Одсек за науку о материјалима
 • 2004 – 2010 Истраживач приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду, Одсек за науку о материјалима

2.Образовање:    

 • 2016 Доктор наука – област Наука о материјалима, Универзитет у Београду. Тема дисертације: „Хемијска и механохемијска синтеза мултифероика на бази итријум-манганита“
 • Магистар наука – област Наука о материјалима, Универзитет у Београду; Тема: „Структура и својства танких филмова LaNiO3 добијених из полимерних прекурсора“
 • Дипломирани хемичар – Хемијски факултет, Универзитет у Београду

3.Oстале професионалне активности

Чланства:

 • Друштво за керамичке материјале Србије, Европско керамичко друштво

Актуелни:

 • 2020 – 2021 „Алуминијумски брисолеји са фотонапонским карактеристикама“, финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије.
 • 2020 – 2021. „Гасни сензори на бази наноструктурних полупроводних метал-оксида за медицинску дијагностику путем анализе даха“ билатерални пројекат између Републике Србије и Немачке.

Завршени:

 • 2011 – 2019 „0 – 3Д наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, својства и процесирање“, финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 • 2012 – 2013 “Перовскити прелазних метала са мултифероичним својствима”, билатерална сарадња са Институтом за математику, физику и механику, Љубљана, Словенија.
 • 2005 – 2010 „Савремена метал-оксидна електрокерамика и танки филмови“ који је финансирало Министарство науке Републике Србије.
 • 2004 – 2005 „Синтеза функционалних материјала са гледишта тетраде »синтеза-структура-својства-примена«“ пројекат основних истраживања који је финансирало Министарство науке и технологије Републике Србије.
 1. Vukašinović, M. Počuča-Nešić et al., „The structural, electrical and optical properties of spark plasma sintered BaSn1-xSbxO3 ceramics”, Journal of the European Ceramic Society, 40(15) (2020) 5566-5575.
 2. Počuča-Nešić, Z. Marinković-Stanojević, P. Cotič-Smole, A. Dapčević, N. Tasić, G. Branković, Z. Branković “Processing and properties of pure antiferromagnetic h-YMnO3”, Processing and Application of Ceramics, 13(4) (2019), 427-434
 3. Luković Golić, A. Radojković, J. Ćirković, A. Dapčević, D. Pajić, N. Tasić, S.M. Savić, M. Počuča-Nešić, S. Marković, G. Branković, Z. Marinković Stanojević, Z. Branković, „Structural, ferroelectric and magnetic properties of BiFeO3 synthesized by sonochemically assisted hydrothermal and hydro-evaporation chemical methods“, Јournal of the European Ceramic Society, 36 (2016) 1623-1631.
 4. „Z. Branković, G.Branković, Počuča-Nešić, Z.Marinković Stanojević, M. Žunić, D.Luković Golić, R.Tararam, M.Cilense, M.A.Zaghete, Z.Jagličić, M. Jagodič, J.A.Varela, „Hydrothermally assisted synthesis of YMnO3“, Ceramics International, 41 (2015) 14293–14298.
 5. Počuča-Nešić, Z. Marinković Stanojević, Z. Branković, P. Cotič, S. Bernik, M. Sousa Góes, B.A. Marinković, J.A. Varela, G. Branković: „Mechanochemical synthesis of yttrium manganite“, Journal of Alloys and Compounds, 552 (2013) 451-456.
 6. Milica Počuča-Nešić, Goran Branković, Slavko Bernik, Aleksander Rečnik, Dana Vasiljević-Radović, Zorica Branković, „TEM and FESEM investigation of lanthanum nickelate thin films obtained by chemical solution deposition“, Processing and Application of Ceramics, 6 (2012) 103-107
 7. Luković Golić, G. Branković, M. Počuča-Nešić, K. Vojisavljević, A. Rečnik, N. Daneu, S. Bernik, M. Šćepanović, D. Poleti, Z. Branković, „Structural characterization of self-assembled ZnO nanoparticles obtained by the sol–gel method from Zn(CH3COO)2×2H2O“, Nanotechnology, 22 (2011) 395603.
 8. Počuča, G. Branković, Z. Branković, D. Vasiljević-Radović, D. Poleti, „Microstructure of LaNiO3 thin films obtained by the spin-on technique from citrate precursors“, Ceramics International, 34 (2008) 299-303.
 9. Počuča, G. Branković, Z. Branković, D. Vasiljević−Radović, D. Poleti, „Optimization of processing parameters for preparation of LaNiO3 thin films from the citrate precursors“, Јournal of the European Ceramic Society, 27 (2007) 1083-1086.
 10. Počuča, G. Branković, Z. Branković, D. Vasiljević-Radović, „Tailoring of morphology and orientation of LaNiO3 films from polymeric precursors“, Јournal of the European Ceramic Society, 27 (2007) 3819-3822.