Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Милена Дојчиновић

мастер физикохемичар

Истраживач - сарадник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 306

Област истраживања

 • Синтеза и карактеризација метал-оксидних наноматеријала.
 • Синтеза у чврстом стању, сол гел синтеза, електроспининг.
 • Физичкохемијска карактеризација металних оксида, УВ-вис спектроскопија, фотокатализа, примена и тестирање синтетисаних материјала као сензора влаге и температуре.
 • Истраживање катализатора за електрохемијску разградњу воде.

Вештине

Рад на УВ-вис спектрофотометру, електрохемијска карактеризација, рад у програмима MS Office, Origin Lab, Inkscape.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:     

 • новембар 2018-, истраживач приправник, Одсек за материјале, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

2.Образовање:    

 • 2018- тренутно на трећој години докторских студија на Факултету за физичку хемију, Универзитет у Београду
 • 2017-2018 мастер студије, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду
 • 2013-2017 основне студије, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду

3.Oстале професионалне активности

Чланства:

 • 2020- International Society of Electrochemistry

Завршени:

 • 2018-2019 ИИИ45007 „0-3D наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима струје: синтеза, карактеризација и процесирање“, пројекат финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, координисан од стране др Горана Бранковића,
 • 2018-2019 ИИИ45014 “Литијум-јонске батерије и горивне ћелије: Истраживање и развој“ пројекат финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, координисан од стране проф. др Славка Ментуса.
 1. Synthesis and antibacterial activity of iron manganite (FeMnO3) particles against the environmental bacterium: Bacillus subtilis, Z. Z. Vasiljevic, M. P. Dojcinovic, J. B. Krstic, V. Ribic, N. B. Tadic, M. Ognjanovic, S. Auger, J. Vidic, M. V. Nikolic, RSC Advances, Volume 10, Issue 23, 2020, pages 13879-13888, https://doi.org/10.1039/D0RA01809K,
 2. Structural, morphological and textural properties of iron manganite (FeMnO3) thick films applied for humidity sensing, M. V. Nikolic, J.B. Krstic, N. J. Labus, M. D. Lukovic, P. Dojcinovic, M. Radovanovic, N. B. Tadic, Materials Science and Engineering B: Solid state Materials for advenced Technology Volume 257, 2020, Article number 114547, https://doi.org/10.1016/j.mseb.2020.114547,
 3. Nanocomposite Zn2SnO4/SnO2Thick Films as a Humidity Sensing Material, M. V. Nikolic, M. P. Dojcinovic, Z. Z. Vasiljevic, M. D. Lukovic, N. J. Labus, IEEE Sensors Journal, Volume 20, Issue 14, 2020, Article number 9045970, Pages 7509-7516, 10.1109/JSEN.2020.2983135
 4. Photocatalytic degradation of methylene blue under natural sunlight using iron titanate nanoparticles prepared by a modified sol-gel method, Z. Z. Vasiljevic, M. P. Dojcinovic, J. D. Vujancevic, I. Jankovic-Castvan, M. Ognjanovic, N. B. Tadic, S. Stojadinovic, G. Brankovic, M. V. Nikolic, Royal Society Open Science 7(9):200708, 10.1098/rsos.200708
 5. Mixed Mg-Co spinel ferrites: Structure, morphology, magnetic and photocatalytic properties, M. P. Dojcinovic, Z. Z. Vasiljevic, V. P. Pavlovic, D. Barisic, D. Pajic, N. B. Tadic, M. V. Nikolic, Journal of Alloys and Compounds 855 (2021) 157429, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.157429,