Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Милан Жунић

Виши научни сарадник

Адреса: Volgina 15, 11000 Belgrade, Serbia

Телефон: (+381) 11 2085 059

Област истраживања

 • Општа научна интересовања: Наука о материјалима, обновљиви извори енергије, физика чврстог стања и хемија, микроструктурна и електрична карактеризација материјала.
 • Посебна област интересовања: Синтеза и карактеризација електрокерамичких материјала базиране на цинк-оксиду, титанијум-диоксиду, калај-диоксиду итд. добијених хемијском или сол-гел синтезом.
 • Тренутна област интересовања: антибактријски материјали, соларне ћелије базиране на TiO2 и ZnO, фотокатализа, синтеза и карактеризација чистог и допираног керамичког материјала базираног на ZnO и TiO2.

Вештине

 • Наношење дебелих и танких филмова и њихова оптимизација
 • Синтеза електрокерамике и оптимизација параметара синтезе
 • Синтеровање
 • Електрична карактеризација
 • Микроструктурна и оптичка карактеризација
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

Радно искуство:

 • Виши научни сарадник (Април 2017 – данас), Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду, Србија
 • Assistant professor (Март 2016 – Март 2017) at University of Business and Technology (UBT), College of Engineering and Information Technology (CEIT), Jeddah, Saudi Arabia

Teaching: General Physics 1 and General Physics 1 Laboratory

Administrative positions: Scientific Chair Coordinator, NanoLab Coordinator

 • Postdoc Research Fellow (Август 2014- Март 2016) at King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Physical Science and Engineering, Thuwal, Saudi Arabia
 • Pós-Doutorado da FAPESP (Мај 2011- Мај 2014), Instituto de Química, Araraquara, Brazil
 • Научни сарадник (Јул 2009 – Јул 2011), Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду, Србија
 • Studente di Dottorato (Окт 2006 – Јул 2009)in Scienze e Tecnologie presso Università di Tor Vergata di Roma,
 • Истраживач сарадник (Мај 2004 – Окт 2006), Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду, Србија

2.Образовање:

 • Докторат из области науке о материјалима (Materials for Environment and Energy), Università di Tor Vergata di Roma, Italia, фебруар 2010.
 • Магистратура из области науке о материјалима – Одсек за нуку о материјалима, Центар за мултидисциплинарне студије, Универзитет у Београду, октобар 2006.
 • Факултет за физику, Универзитет у Београду, фебруар 2002.

3.Остале професионалне активности

Чланства:

 • Друштво за керамичке материјале Србије

Актуелни:

 • Фотореактор базиран на електроспинованим влакнима титанијум-диоксида допираног самаријумом, Доказ концепта, пројекат 5076 Фонда за иновациону делатност Републике Србије.

Завршени:

 • 2011-2019 “ 0-3Д наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, карактеризација и процесирање „
 • 2011-2014 “Thick electrolyte films based on chemically stable high temperature proton conductors for IT-SOFC application”, FAPESP – Brasil
 • 2019-2020 Иновациони ваучер бр. 538, “Испитивање материјала за пластификацију Al-панела за унапређење фотонапонског прелаза”
 1. Radojković, M. Žunić, S. M. Savić, S. Perać, D. Luković Golić, Z. Branković, G. Branković, Co-doping as a strategy for tailoring the electrolyte properties of BaCe0. 9Y0. 1O3–δ, Ceramic International 45 (7) (2019) 8279-8285.
 2. Tasic, Z. M. Stanojevic, Z. Brankovic, U. Lacnjevac, M. Zunic, T. Novakovic, M. Podlogar, G. Brankovic, Mesoporous films prepared from synthesized TiO2 nanoparticles and their application in dye-sensitized solar cells (DSSCs), Electrochimica Acta 210 (2016) 606-614.
 3. Zunic, G. Brankovic, F. Basoli, M. Cilense, E. Longo, J. A. Varela, Stability, characterization and functionality of proton conducting NiO-BaCe0.85-xNbxY0.15O3-δ cermet anodes for IT-SOFC application, Journal of Alloys and Compounds 609 (2014) 7-13.
 4. Zunic, G. Brankovic, C. R. Foschini, M. Cilense, E. Longo, J. A. Varela, Influence of the indium concentration on microstructural and electrical properties of proton conducting NiO-BaCe0.9-xInxY0.1O3-δ cermet anodes for IT-SOFC application, Journal of Alloys and Compounds 563 (2013) 254-260.
 5. Radojkovic, M. Zunic, S. M. Savic, G. Brankovic, Z. Brankovic, Chemical stability and electrical properties of Nb doped BaCe0.9Y0.1O3-δ as a high temperature proton conducting electrolyte for IT-SOFC, Ceramics International 39 (2013) 307-313.
 6. Zunic, L. Chevallier, E. Di Bartolomeo, A. D’Epifanio, S. Licoccia, E. Traversa, Anode Supported Protonic Solid Oxide Fuel Cells Fabricated Using Electrophoretic Deposition, Fuel Cells 11 (2011) 165-171 .
 7. Zunic, L. Chevallier, A. Radojkovic, G. Brankovic, Z. Brankovic, E. Di Bartolomeo, Influence of the ratio between Ni and BaCe0.9Y0.1O3-δ on microstructural and electrical properties of proton conducting Ni-BaCe0.9 Y0.1 O3-δ anodes, Journal of Alloys and Compounds 509 (2011) 1157-1162.
 8. Zunic, L. Chevallier, F. Deganello, A. D’Epifanio, S. Licoccia, E. Di Bartolomeo, E. Traversa, Electrophoretic deposition of dense BaCe0.9Y0.1O3−x electrolyte thick-films on Ni-based anodes for intermediate temperature solid oxide fuel cells, Journal of Power Sources 190 (2009) 417-422.
 9. Chevallier, M. Zunic, V. Esposito, A. D’Epifanio, E. Di Bartolomeo, S. Licoccia, E. Traversa, A wet-chemical route for the preparation of Ni-BaCe0.9Y0.1O3 – δ cermet anodes for IT-SOFCs, Solid State Ionics 180 (2009) 715-720.
 10. Esposito, M. Zunic, E. Traversa, Improved total conductivity of nanometric samaria-doped ceria powders sintered with molten LiNO3 additive, Solid State Ionics 180 (2009) 1069-1075.