Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Милан Жижић

др наука Биофизике

Виши научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 490

Област истраживања

Интеракција биолошки важних молекула са прелазним металима и одређивање фозичко-хемијских особина насталих једињења спектроскопским методама. Физиологија и енергетски метаболизам микрогљива и микроалги. Стручне вештине у пропреми, извођењу експеримената ЕПР, НМР и Рентгенске апсорпционе спектроскопије базиране на синхротронским изворима зрачења (XRF, XANES и EXAFS). Анализа резултата из области Раманске и Инфрацрвене спектроскопије.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:  

 • 2019 – данас: Виши научни сарадник, Одсек за науку о живим системима, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2014 – 2019: Научни сарадник, Одсек за науку о живим системима, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2007 – 2013: Истраживач сарадник, Одсек за науку о живим системима, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2004-2007: Истраживач приправник, Одсек за науку о живим системима, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2002-2003: Институт за здравље Црне Горе

2.Образовање:    

 • 2013: Доктор наука Биофизике, Универзитет у Београду –
 • 2001 Дипломирани физичар, Природно-математички факултет Универзитет Црне Горе у Подгорици

3.Награде и признања:    

 • Стипендија за учешће на 17th International Conference on X-ray Absorption Fine Structure scheduled from 22–27 July 2018 Kraków, Poland Краков, Пољска, од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије
 • Стипендија за пројекат бр 2020229 на синхротрону Елетра (12-19 октобар 2020, Трст, Италија) од стране Европске агенције за нуклеарну енергију.
 • Стипендиста Владе Црне Горе 1997-2000

4.Остале професионалне активности

Посебан допринос

 • Предавање по позиву на Четвртој конференцији COST акције (16-19-септембар, Гдањск, Пољска)
 • Практични тренинг из области НМР спектросколије (8-15 септембар, нидеробларн, Аустрија)
 • Предавање по позиву на Другом конгресу биолога Србије (25-30. Септембар 2018. Кладово, Србија)
 • Председавајућа секције Биофизика на Другом конгресу биолога Србије (25-30. Септембар 2018. Кладово, Србија)
 • STSM боравак у оквиру COST акције број 15133 на институту CERM, Фиренца, Италија април 5-30, 2018)
 • Предавање по позиву на Седмој конференцији Биохемијског дрруштва Србије (16. Новембар 2018. Београд, Србија)
 • Практични тренинг из области Рентгенске дифракције (1-7 јул, Институт Паул Шерер, Филиген, Швајцарска)

Ангажовање у настави:

 • Биофизичка инструментација – Мастер академске студије, Студијски програм Молекуларна биологија и физиологија, Универзитет у Београду – Биолошки факултет
 • Експерименталне методе у физиологији – Докторске академске студије – Студијски програм Молекуларна биологија, Универзитет у Београду – Биолошки факултет
 • Механизми протока и трансформације енергије у живим системима – Докторске академске студије – Студијски програм Молекуларна биологија, Универзитет у Београду – Биолошки факултет

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Рецензент 10 радова у међународним часописима са…листе
 • Рецензент три пројекта билатералне сарадње Црне Горе и Словеније за 2018 годину и по једног пројекта билатералне сарадње Црне Горе и Аустрије за 2019 и 2020 годину.

Чланства:

 • Друштво Биофизичара Србије

Завршени:

 • 2011 – 2020: OI173040 „Интеракција мембрана са унутарћелијским и апопластичним простором: изучавања биоенергетике и сигнализације користећи биофизичке и биохемијске методе“ Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије – Учесник
 • COST акција број 15133-The Biogenesis of Iron-sulfur Proteins: from Cellular Biology to Molecular Aspects (FeSBioNet)-учесник , 2018-2020
 • Structural determination of Se in the fungus Phycomyces blakesleeanus“ October.2020, синхротрон Елетра, Трст, ИталијаВођа пројекта
 • X-ray spectro-microscopy studies of vanadium reduction processes in Phycomyces blakesleeanus „Swiss Light Source“ синхротрон института Паул Шерер , Филиген, Швајцарска  Март, 2014- учесник
 1. Vojvodić, S., Stanić, M., Zechmann, B., Ducič, ́T., Žižić, M., Dimitrijević, M., Danilović Luković, J., Milenković, M., Pittman, J. K., and Spasojević, M. Mechanisms of detoxification of high copper concentrations by the microalga Chlorella sorokiniana. Biochemical Journal. 477 3729–3741, 2020.
 2. Dimitrijević, M. S., Bogdanović Pristov, J., Žižić, M., Stanković, D.M., Bajuk-Bogdanović, D., Stanić, M., Spasić, S., Hagen, W., and Spasojević, I. Biliverdin-copper complex at physiological pH. Dalton Trans. 48(18): 6061-6070, 2019.
 3. Dimitrijević, M. S., Žižić, M., Piaccoli, M., Bogdanović Pristov, J. and Spasojević, I. The conformation of biliverdin in dimethyl sulfoxide implications for the coordinationwith copper. Struct Chem DOI: 10. 1007/s11224-019-01354-5, 2019
 4. Korać, J., Stanković, D., Stanić, M., Bajuk-Bogdanović, D., Žižić, M., Bogdanović Pristov, J., Grguric-Šipka, S., Popović-Bijelić, A. and Spasojević, I. Coordinate and redox interactions of epinephrine with ferric and ferrous iron at physiological pH, Scientific Reports, doi:10.1038/s41598-018-21940-7, 2018.
 5. Korać, J., Todorović, N., Žižić, M., Zakrzewska, J. and Spasojević, I. The conformation of epinephrine in polar solvents: An NMR study. Structural Chemistry, doi.org/10.1007/s11224-018-1144-y, 2018.
 6. Žižić, M., Zakrzewska, J., Tešanović, K., Bošković, E., Nešović, M. and Karaman, M. Effect of vanadate on the mycelium of edible fungus Coprinus comatus. J. of Trace. Elements in Medicine and Biology. 50; 320-326. 2018
 7. Žižić, M., Miladinović, Z., Stanić, M., Hadžibrahimović, M., Živić, M. and  Zakrzewska, J. 51V NMR investigation of cell-associated vanadate species in Phycomyces blakesleeanus mycelium, Research in Microbiology, Elsevier France Editions Scientifiques et Medicales, vol. 167, no. 6, pp. 521 – 528, issn: 0923-2508, doi: 10.1016/j.resmic.2016.04.012, 2016
 8. Žižić, M., Dučić, T., Grolimund, D., Bajuk-Bogdanović, D., Nikolic, M., Stanić, M., Križak, S. and Zakrzewska, J. X-ray absorption near-edge structure micro-spectroscopy study of vanadium speciation in Phycomyces blakesleeanus mycelium, Analytical And Bioanalytical Chemistry, Springer-Verlag, vol. 407, no. 24, pp. 7487 – 7496, issn: 1618-2642, doi: 10.1007/s00216-015-8916-7, 2015.
 9. Žižić, M., Živić, M., Maksimović, V., Stanić, M., Križak, S., Cvetić Antić, T. and Zakrzewska, J. Vanadate Influence on Metabolism of Sugar Phosphates in Fungus Phycomyces blakesleeanus, PLOS ONE, Public Library of Science, vol. 9, no. 7, pp. е102849 – е102855, issn: 1932-6203, doi: 10.1371/journal.pone.0102849, 2014.
 10. Žižić, M., Živić, M., Spasojević, I., Bogdanović Pristov, J., Stanić, M., Cvetić-Antić, T. and Zakrzewska, J. The interactions of vanadium with Phycomyces blakesleeanus mycelium: enzymatic reduction, transport and metabolic effects Res. Microbiol. 2013, 164(1):61-9.