Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Маја Траиловић

Мастер заштите животне средине

Истраживач - сарадник

Адреса: Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 3058 956

Област истраживања

Физиолошки и молекуларни механизми исхране биљака. Улога фосфора у исхрани биљака.

Вештине

 • Оптички емисиони спекторофотометар са индукованом спрегнутом плазмом (ICP-OES)
 • Анализатор угљеника, водоника, азота и сумпора (CHNS)
 • UV-Vis спектроскопија
 • Квалитативна и квантитативна елементална анализа узорака биљног материјала, земљишта, минералних ђубрива и воде за наводњавање
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:  

 • 2020. – данас: Истраживач – приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Одсек за биљне, земљишне и нано-системе (Група за исхрану биљака), Универзитет у Београду.
 • 25.02. – 16.03. 2019: Основна школа „Синиша Николајевић“, Београд.
 • 12.2018: Основна школа „Владислав Рибникар“, Београд.
  •       Основна школа „1300 Каплара“, Београд.
 • 11.2018: Основна школа „Јован Миодраговић“, Београд.
 • 1.9.-25.10. 2018: Осма Београдска Гимназија, Београд.
 • 2015 – 2017:   Студент истраживач, Одељење за физиологију биљака, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Београд.
 • 05.10. – 27.11. 2015: Студијски боравак, размена студената, Одељење за физиологију биљака, Универзитет у Киел – у, Киел, Савезна Република Немачка.
 • 2014: Студент истраживач, Одељење за еволуциону биологију, “Институт за биолошка истраживања, Синиша Станковић“, Београд, Република Србија.

2.Образовање:   

 • 2017 – данас: Биолошки факултет, Универзитет у Београду, докторске академске студије.
 • 2017: Мастер заштите животне средине, Биолошки факултет,  Универзитет  у  Београду.
 • 2015: Дипломирани биолог, Биолошки факултет, Универзитет у Београду.

Ангажовање у настави:

 • 2016-2018: Биолошки факултет, предмет „Култура биљака in vitro“, студент демонстратор.

Чланства:

 • 2013 – 2017: Биолошко истраживачко друштво “Јосиф Панчић”, Београд, Србија.
 • 2015 – 2016: Студентски парламент Биолошког факултета, Универзитет у Београду.
 • 2013 – 2016: Савез            студената     Биолошког   факултета (ССБИФ), Београд, Србија.

Завршени:

 • Члан националног пројекта „Минерални стрес и адаптација биљака на маргиналним пољопривредним земљиштима“ бр. ОИ-173028, финансираног од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије (2011-2019).

Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу:

 • Trailović M., Dragićević I., Raspor M., Motyka V., Ninković S. (2018): Efekti salicilne kiseline na morfološke osobine i formiranje krtola kod netransformisanog i AtCKX2-transformisanog krompira (Solanum tuberosum cv Désirée) gajenog in vitro. Drugi kongres biologa Srbije, 25-30 septembra 2018. Knjiga sažetaka, str. 62.
 • Antonić D., Trailović M., Trajković M., Cingel A., Subotić A., Jevremović S. (2018): Krioprezervacija vrhova izdanaka Impatiens hawkeri Bull. Drugi kongres biologa Srbije, 25-30 septembra 2018. Knjiga sažetaka, str. 60.

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу:

 • Trajković M., Antonić D., Trailović M., Trifunović-Momčilov M., Subotić A., Jevremović S. (2018): Cryopreservation of Viola cornuta shoot tips using vitrification procedure. 3rd International Conference on Plant Biology (22nd SPPS Meeting), Belgrade, Serbia, June 9-12, Book of abstracts, p. 91.