Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Маја Королија

Докторанд Историје и филозофије природних наука и технологије

Истраживач - сарадник

Адреса: Студентски трг 1, 11000 Београд, Србија

Област истраживања

 • Историја и филозофија природних наука и технологије.
 • Филозофија и социологија науке
 • Историја науке
 • Социологија сазнања
 • Филозофија и социологија политике
 • Нуклеарна физика
 • Психологија

Вештине

 • Коришћење методологије друштвених наука
 • Статистичка анализа (СПСС)
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • 2018-данас: Истраживач приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду.
 • 2017/2018 – ангажована од стране Тима за социјално укључивање и смањивање сиромаштва Владе Републике Србије као научни истраживач за спровођење анализе уџбеника за Српски језик и књижевност у основним школама. Истраживање је спроведено у оквиру пројекта: Подршка социјалног укључивања у Републици Србији, Швајцарске агенције за развој и сарадњу СДЦ, како би се идентификовали стереотипни и дискриминаторни прикази родних улога у школским уџбеницима.
 • 2016 – сарадник на спровођењу емпиријског истраживања у оквиру пројекта: Gender that Matters: Poverty and Social Inclusion – Social Protection Status in Rural Kosovo and Serbia, Центра за етику, право и примењену филозофију у оквиру Регионалног програма подршке истраживањима у области друштвених наука на Западном Балкану (RRPP Western Balkans).

2.Образовање:      

 • 2020 – Веће за ИМТ Универзитета у Београду прихватило пријаву и одобрило израду докторске тезе: „Динамика односа науке и идеологије и зачеци нуклеарног програма у контексту друштвено-економске трансформације ФНРЈ“.
 • 2016 – Уписала мултидисциплинарне докторске студије при Универзитету, студијски програм: Историја и филозофија природних наука и технологије
 • 2016 – завршила мастер академске студије Социологија на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, у трајању од 60 ЕСПБ бодова, просечна оцена 9,80, стечен академски назив: мастер социолог, наслов мастер рада: Берналово схватање односа науке и друштва. (2015 – завршила прву годину мастер академских студија Пословна психологија на Факултету за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић“ Универзитета Унион у Новом Саду, у трајању од 60 ЕСПБ бодова, просечна оцена 9,40, на основу чега је стечен стучни назив: дипломирани психолог).
 • 2014 – завршила основне академске студије Социологија на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, у трајању од 240 ЕСПБ бодова, просечна оцена 9,73, стечен стручни назив: дипломирани социолог.
 • 2014 – завршила основне академске студије Пословна психологија на Факултету за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић“ у Новом Саду Универзитета Унион, у трајању од 180 ЕСПБ бодова, просечна оцена 9,39, стечени стручни назив: психолог.

3.Награде и признања:    

 • и 2015. године прима стипендију „Доситеја“ Фонда за младе таленте Републике Србије.
 • године добија награду Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду за најбољег студента
 • добија награду из задужбинских фондова Матице српске као најбољи студент на одсеку за социологију Филозофског факултета у Новом Саду.
 • 2013 прима стипендију Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду

4.Oстале професионалне активности

 • Током 2020. је постала један од оснивача Удружења “Алмагест – Друштво младих истраживача за историју, социологију и филозофију науке и технологије”
 • Током 2016. годинe волонтирала јe у организацији трибина Рeгионалног научног цeнтра Института за филозофију и друштвену теорију у Новом Саду.
 • Током 2015. годинe радила јe као организатор и водитeљ трибина у склопу пројeкта „Научни кафe“ у Новом Саду подржаног од странe Цeнтра за промоцију наукe из Бeограда.

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Korolija, M. (2019). Machiavelli’s Politics. (Review of the book Catherine Zuckert, Machiavelli’s Politics. Chicago&London: University of Chicago Press). Philosophy and Society, 4 (30), pp.633-635.

Чланства:

 • Источно европска мрежа за филозофију науке (ЕЕНПС)
 • Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику (ЕТРАН)
 • Српско друштво за историју науке
 • Српско социолошко друштво
 • Друштво психолога Србије
 • Удружење “Алмагест – Друштво младих истраживача за историју, социологију и филозофију науке и технологије”
 • Британско друштво за историју науке (УК)
 • Друштво за историју науке (САД)
 • Ренесансно друштво Америке (САД)

Завршени:

 • ОИ179048, Теорија и пракса науке у друштву: мултидисциплинарне, образовне и међугенерацијске перспективе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републиke Србије (http://www.imsi.bg.ac.rs/projekat_abstrakt/?id_projekti=47&lang=sr )
 1. Королија М. (2020). Science and Society: Merton’s scientific norms in the light of the Marxist critique of positivism. Science and Society, 12, 60-82.
 2. Kоролија, М. (2019). Прелиминарни преглед почетака југословенског нуклеарног програма. Етран: зборник радова, 715-720 – ИД=1521
 3. Kоролија М. (2018). Схватање алхемије код Симе Лозанића. Флогистон (бр. 26), стр. 297-320. – ИД=1517
 4. Kоролија М. (2017). Релација науке и политичке идеологије на примерима из области науке и образовања у односима СССР и ФНРЈ. Филозофија и друштво XXVIII(4), стр. 1160-1171. – ИД=1519.

Научне конференције:

 1. Королија, М. Алхемија као парадигма и фаза у развоју модерне науке (излагање на научном скупу Филозофија и наука, Српска академија наука и уметности и Одељење за филозофију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 21-22.10. 2020).
 2. Korolija, М. Scientific Practice in Yugoslavia: From Marxism-Leninism to Self-Managed Socialism. Practicing Evidence – Evidencing Practice How is (Scientific) Knowledge Validated, Valued and Contested? (International Conference and Pre-Conference Workshop, Munich, 19-21st February, 2020).
 3. Korolija, M. Structural assumptions of the emergence of the Non-aligned Science. (излагање на Првој конференцији младих научника Европског друштва за историју науке, Pariz, Francuska, 10-12.2019.
 4. Koролија, Маја. Хладни рат у науци Југославије: однос науке и политичке идеологије у ФНРЈ. (излагање на Петом међународном интердисциплинарном скупу друштвених и хуманистичких наука Kонтексти,  12 .2019. (Филозофски факултет, Нови Сад. ISBN: 978-86-6065-565-5.