Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Марко Раковић

др еколошких наука

Научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд, Србија

Телефон: +381 11 2078 477

Област истраживања

 • Орнитологија
 • Екологија
 • Филогеографија
 • Таксономија
 • Биогеографија
 • Паразитологија

Вештине

Хватање, вађење крви птица, препарирање студијских кожица птица

Програми за обраду секвенци и филогеографске анализе: Beast, DNAsP, Sequencer, Arlequin, TCS

Општи програми: Microsoft Office, QGIS, ArcGIS

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • (Новембар) 2021 – данас: Научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду;
 • (Новембар) 2018 – (Новембар) 2021: Виши кустос орнитолог, Природњачки музеј, Београд;
 • (Септембар) 2007 – (Новембар) 2018: Кустос орнитолог, Природњачки музеј, Београд;

2.Образовање:

 • 2019: доктор еколошких наука, Биолошки факултет Универзитета у Београду
 • 2007: дипломирани биолог, Биолошки факултет Универзитета у Београду

3. Oстале професионалне активности

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • PlosOne, Archives of biological sciences, Ardea

Актуелни:

 1. 2020-2021 Прибављање података и друге услуге у циљу успостављања еколошке мреже Европске уније Натура 2000 као дела еколошке мреже Републике Србије. Завод за заштиту природе Србије.
 2. 2020-2021 Прибављање података и друге услуге у циљу наставка успостављања еколошке мреже у Републици Србији. Завод за заштиту природе Србије.

Завршени:

 1. 2016-2019 Утврђивање бројности и генетичког диверзитета тропрстог детлића (Picoides tridactylus) у Србији. Министарство заштите животне средине.
 2. 2016-2018 Праћење миграције птица и слепих мишева трајним обележавањем алуминијумским маркерима (прстеновима). Министарство заштите животне средине.
 3. 2016-2017 Атлас миграторних птица и слепих мишева Србије. Министарство заштите животне средине.
 4. 2014-2017 Птице западног Палеарктика. Министарство културе и информисања.
 5. 2013-2015 Праћење миграције птица и слепих мишева трајним обележавањем алуминијумским маркерима (прстеновима). Министарство заштите животне средине и просторног планирања.
 6. 2011-2014 Стање и анализа популације ушате шеве (Eremophila alpestris, 1758) у Србији: Проблеми заштите и степен угрожености. Министарство заштите животне средине и просторног планирања.
 7. 2011-2012 Fundação Calouste Gulbenkian (Portugal): Preserving Armenian biodiversity: Joint Portuguese – Armenian program for training in modern conservation biology.
 8. 2010-2013 Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portugal): PTDC/BIA-BEC/103435/2008 „The role of ecology and behavior in population differentiation: Evolution of the endemic forest avifauna in the Caucasus“
 9. 2009-2011 NSF DEB-0919494 Testing Simultaneous Divergence of Isolated Avian Populations in the Caucasus.
 10. 2006 Vicariance versus dispersal – a population dinamics in birds in the endemic Caucasus area. National Geographic research commitee.
 1. Linić S., Lučanin V., Živković S., Raković M., Ristić S., Radojković B., Polić S. (2021): Multidisciplinary research method for designing and selection of bio-inspired profiles in the conceptual designing stage. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 43 (1), 1-18.
 2. Pons, Campión D., Chiozzi G., Ettwein A., Grangé J., Kajtoch L., Mazgajski T., Raković M., Winkler H., Fuchs J. (2020): Phylogeography of a widespread Palaearctic forest bird species: The White-backed Woodpecker (Aves, Picidae). Zoologica scripta DOI https://doi.org/10.1111/zsc.12466
 3. Zuccon D., Pons J., Boano G., Chiozzi G., Gamauf A., Mengoni C., Nespoli D., Olioso G., Pavia M, Pellegrino I., Raković M, Randi E., Idrissi H., Touihri M., Unsöld M., Vitulano S., Brambilla M. (2020): Type specimens matter: new insights on the systematics, taxonomy and nomenclature of the subalpine warbler (Sylvia cantillans) complex. Zoological Journal of the Linnean Society 190 (1), 314-341.
 4. Jiguet F., Burgess M., Thorup K., Conway G., Matos J., Barber L., Black J., Burton N., Castelló J., Clewley G., Copete J., Czajkowski M., Dale S., Davis T., Dombrovski V., Drew M., Elts J., Gilson V., Grzegorczyk E., Henderson I., Holdsworth M., Husbands R., Lorrilliere R., Marja R., Minkevicius S., Moussy C., Olsson P., Onrubia A., Pérez M., Piacentini J., Piha M., Pons J., Procházka P., Raković M., Robins H., Seimola T., Selstam G., Skierczyński M., Sondell J., Thibault J., Tøttrup A., Walker J., Hewson C. (2019): Desert crossing strategies of migrant songbirds vary between and within species. Scientific reports 9 (1), 1-12.
 5. Jiguet F., Kardynal K.J., Piha M., Seimola T., Copete JL., Czajkowski MA., Dombrovski V., Efrat R., Minkevicius S., Raković M., Skierczyǹski M., Hobson KA. (2019): Stable isotopes reveal the common winter moult of central rectrices in a long-distance migrant songbird. Journal of Ornithology 160 (4), 1077-1085.
 6. Jiguet F., Robert A., Lorrillière R., Hobson K., Kardynal K., Arlettaz R., Bairlein F., Belik V., Bernardy P., Copete J., Czajkowski M., Dale S., Dombrovski V., Ducros D., Efrat, R., Elts J., Ferrand Y., Marja R., Minkevicius S., Olsson P., Pérez M., Piha M., Raković M., Schmaljohann H., Seimola T., Selstam G., Siblet J., Skierczyǹski M., Sokolov A., Sondell J., Moussy C. (2019): Unravelling migration connectivity reveals unsustainable hunting of the declining ortolan bunting. Science Advances: 5 (5), 1-10.
 7. Raković M., Neto JM., Lopes RJ., Koblik EA., Fadeev IV., Lohman YV., Aghayan S., Boano G., Pavia M., Perlman Y., Kiat Y., Ben Dov A., Collinson M., Voelker G., Drovetski S. (2019): Geographic patterns of mtDNA and Z-linked sequence variation in the Common Chiffchaff and the ‘chiffchaff complex’. PLoS ONE 14 (1): e0210268.
 8. Stanković D., Jonsson J. & Raković M. (2018): Diversity of avian blood parasites in wild passerines in Serbia with special reference to two new lineages. Journal of ornithology 160 (2): 545-555.
 9. Drovetski S., Fadeev I., Raković M., Lopes R., Boano G., Pavia M., Koblik E., Lohman Y., Red’kin Y., Aghayan S., Reis S., Drovetskaya S., Voelker G. (2018): A test of the European Pleistocene refugial paradigm, using a Western Palaearctic endemic bird species. Proceedings of the Royal Society B 285: 1889.
 10. Drovetski SV, Raković M., Semenov G, Fadeev IV & Red’kin YaA (2014): Limited phylogeographic signal in sex-linked and autosomal loci despite geographically, ecologically, and phenotypically concordant structure of mtDNA variation in the Holarctic avian genus Eremophila. PLoS ONE 9(1): e87570.