Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Марија Смедеревац-Лалић

др наука о животној средини

Виши научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 477

Област истраживања

Ихтиологија, хидробиологија, одрживо коришћење природних ресурса, инвазивне врсте риба, екологија, социо-економски аспекти коришћења природних ресурса

Вештине

Основне рибарствене технике узорковања за квантитативно и квалитативно истраживање риба (рад мрежарским алатима и електрориболов,) хидроакустика (рад на сонарима Симрад и АРИС), телеметрија, СПСС, Статистика, ФишСтат, Microsoft office, језици: енглески, италијански, руски.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду, Одељење за биологију и заштиту копнених вода, виши научни сарадник.
 • Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду, Одељење за природне ресурсе и науке о животној средини, научни сарадник.
 • Институт за мултидисциплинарна истраживања, Одељење за природне ресурсе и науке о животној средини, истраживач сарадник.
 • Центар за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду, Одељење за природне ресурсе и науке о животној средини, истраживач приправник.
 • 2003-2006. Референтна особа за Конвенцију о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре (CITES) у Државној заједници Србија и Црна Гора.
 • 2004-2006. Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије – Управа за заштиту животне средине
 • 2003-2004. Министарство за заштиту природних ресурса и животне средине Републике Србије, стручни сарадник.
 • 2002-2003. Независна агенција за очување биодиверзитета и одрживи развој “ Еколибри-Бионет “, Београд, координатор пројекта.

2.Образовање:  

 • Докторска дисетрација (2013) из мултидисциплинарних наука, Универзитет у Београду „Социо-економске и биолошке карактеристике комерцијалног риболова на Дунаву“
 • Магистарска теза (2007) из области управљања животном средином, Универзитет у Београду, наслов дисертације „Социо-економски карактер и значај рибарства на подручју Горњег Подунавља у Србији“
 • Дипломирала (2002) на смеру екологија и заштита животне средине, на Биолошком факултету, Универзитета у Београду.

3.Награде и признања: обуке

 • СТСМ 2016. Кратка научна посета Чешкој (под покровитељством Кост акције ФА1304) – коришћење методе хидроакустике
 • курс Добробит огледних животиња AWFVM-OŽ, Ветеринарски факултет Универзитета у Београду (бр. сертификата AWFVM-OŽ_2021_1)

4.Oстале професионалне активности

 • – 2023. COST Action (Европска сарадња у науци и технологији) CA18102 The European Aquatic Animal Tracking Network, члан Управног одбора.
 • 2018 – 2022. COST Action (Европска сарадња у науци и технологији) CA 17122 Increasing understanding of alien species through citizen science, заменик члана у Управном одбору.
 • – 2022. COST Action (Европска сарадња у науци и технологији) CA 16229 ENEC (European Network for Environmental Citizenship), учесник.
 • 2018 – 2019. Развој алата за електронско учење о животној средини у основним и средњим школама у регији доњег дела Дунава – ЕЛЕДАН, пројекат је делимично финансирао Фонд Дунавског стратешког пројекта (ДСПФ), Европска унија и Град Беч, учесник пројекта.
 • 2015 – 2018. COST Action (Европска сарадња у науци и технологији) FA1304 FITFISH – Swimming of fish and implication for migration and aquaculture, учесник.
 • 2012 – 2016. COST Action (Европска сарадња у науци и технологији) ES1201 NETLAKE Network Lake Observations in Europe, учецник.
 • Национални метарегистар за информације о животној средини – Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије и Агенција за заштиту животне средине Републике Србије, уз подршку Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС).
 • 2012 – 2013. Пројекат “BioFresh’’ – Компилација геореференцираних података о дистрибуцији слатководних риба у Србији, финансијер ЕУ.
 • 2012 – 2013. Хармонизација метода за праћење квалитативног и квантитативног састава рибљих популација у великим рекама (680-00-140/2012-09/02), финансијер: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Словачка Академија Наука.
 • 2012 – 2013. Испитивање стања и валоризација риболовних ресурса у Дунаву и Сави на територији Београда – основа за израду програма мониторинга , финансијер Секретаријат за заштиту животне средине.
 • 2006 – 2007. Провела у Италији на Универзитету у Месини на Сицилији, где је похађала програм студија маринске биологије као вид сарадње.
 • Образовање о животној средини у формалном школовању у земљама Југоисточне Европе – Потреба за постигнућима, партнерствима, перспективама, агенција “Еколибри-Бионет“, координатор пројекта.
 • 2003 – 2006. Управљање слатководним рибарством на пограничним рекама- пилот студија са целовитим регионалним приступом, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије и Центар за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду (сарадња између Хрватске, Србије, Босне и Херцеговине, Републике Српске и Норвешке), финансијер Краљевина Норвешка.
 • 1994 – 2005. активности у невладином сектору: члан Биолошког друштва „Јосиф Панчић“ (БИД), Млади истраживачи Србије, Млади истраживачи Београда, ЕХ 21, Студентска унија Србије, Студентска унија Биолошког факултета Универзитета у Београду, Дунавски еколошки форум (DEFYU), Еколошко друштво „Ендемит“; асистент за екологију и животну средину, дечији истраживачки кампови „Тепца 2002“, Дурмитор, Црна Гора, Ражана 2002, у организацији Младих истраживача Ваљева; Организатор и координатор, БИБ 2002, међународна конференција студената животне средине „Одрживи развој, животна средина у процесу транзиције са научног и политичког, економског аспекта“, Београд.

Ангажовање у настави:

 • члан комисије доктората Катарине Зорић под називом “Инвазивност алохтоних врста макроинвертебрата и риба Дунава“ одбрањен је 2015. године.
 • члан комисије доктората Милице Јаћимовић под називом “Популациона динамика и екотоксикологија црног патуљастог америчког сома (Ameiurus melas, Rafinesque 1820) у Савском језеру“ одбрањен 2015. године.
 • ко-ментор мастер рада под називом “Дужинско тежински однос и фактор кондиције код деверике, Abramis brama (Linnaeus, 1758), у Дунаву код Београда (1168-1170 ркм)“, кандидата Ержебет Фреј који је одбрањен 2015. године.
 • члан комисије мастер рада кандидата Душана Николића под називом “Сезонска варијабилност бројности и диверзитета риба реке Дунав код Београда (1168 – 1170)“, одбрањен 2015. године
 • члан комисије за припрему реферата о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Морфологија, систематика и филогенија животиња у Институту за зоологију Биолошког факултета у Београду (2018).
 • члан комисије за пријаву доктората на катедри Морфологија, систематика и филогенија животиња у Институту за зоологију Биолошког факултета у Београду (2020).

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • ад хок рецензент за часописе: Рибарство, Science of The Total Environment, Fisheries Management and Ecology, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Архив биолошких наука.

Чланства:

 • члан Удружења италијанско-српске научне и истраживачке сарадње (АИС3).
 • члан ЕТН-а (Европске телеметријске мреже)
 • члан Етичког одбора за заштиту добробити експерименталних животиња Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Национални институт Републике Србије
 • члан Дунавске радне групе за јесетарске врсте – ДСТФ

Актуелни:

 • 2019 – 2023. COST Action CA18102 The European Aquatic Animal Tracking Network (https://www.cost.eu/actions/CA18102/).
 • 2018 – 2022. COST Action CA 16229 ENEC European Network for Environmental Citizenship (https://enec-cost.eu/)
 • 2020 – 2021. Селективни излов цверглана (Ameiurus melas) – Могућности самоодрживог комерцијалног гајења у Србији, финансира Фондација Рафорд, Велика Британија
 • 2019-2021. We Pass – заштита и омогућавање миграција риба на Ђердапу. Финансијер: ЕУ (https://www.we-pass.org/).
 • 2018 – 2021. Управљање и обнављање водених еколошких коридора за миграторне врсте у дунавском (MEASURES). Финансијер: Дунавски транснационални програм (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/measures)

Завршени:

 • 2011 – 2019. Рибе као биоиндикатори стања квалитета отворених вода Србије (ОИ 173045) Финансијер: Министарство за науку и технолошки развој, Министарство просвете и науке.
 • 2011 – 2019. Мерење и моделирање физичких, хемијских, биолошких и морфодинамичких параметара река и водних акумулација (ТР 37009) Финансијер: Министарство за науку и технолошки развој, Министарство просвете и науке
 • 2018 – 2019. Оперативни мониторинг површинских вода. Финансијер: Министарство заштите животне средине Републике Србије.
 • 2015 – 2016. Припремна студија о понашању риба на бранама и у акумулацијама хидроелектрана Ђердап, Финансијер: Европска инвестициона банка.
 • 2006 – 2010. Истраживања диверзитета, заштите и одрживог коришћења фауне риба, као битних компоненти за развој стратегије интегралног управљања воденим ресурсима Србије (ОИ 143045) Финансијер: Министарство науке и заштите животне средине РС.
 1. Lenhardt, M., Smederevac-Lalic, M., Hegedis, A., Skoric, S., Cvijanovic, G., Visnjic-Jeftic, Z., Djikanovic, V., Jovicic, K., Jacimovic, M. and Jaric, I., (2020). Human impacts on fish fauna in the Danube River in Serbia: current status and ecological implications. In: D. Banaduc et al. (eds.), Human impact on Danube watershed biodiversity in the XXI century. Springer Nature Switzerland AG, 257-279. doi: 10.1007/978-3-030-37242-2_13
 2. Smederevac-Lalić, M., Finger, D., Kovách, I., Lenhardt, M., Petrović, J., Djikanovic, V. Conti, D. & Boeve-de Pauw, J. (2020). Knowledge and Environmental Citizenship. In: Hadjichambis A. et al. (eds) Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education. Environmental Discourses in Science Education, vol 4. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20249-1_5.
 3. Horvatić S., Malavasi S., Parmentier E., Marčić Z., Buj I., Mustafić P., Ćaleta M.,Smederevac-Lalić M., Skorić S., Zanella D. (2019). Acoustic communication during reproduction in the basal gobioid Amur sleeper and the putative sound production mechanism. Journal of Zoology, 309(4): 269-279.
 4. Jarić I., Bronzi P.,Cvijanović G., Lenhardt M., Smederevac-Lalić M., Gessner J. (2019). Paddlefish (Polyodon spathula) in Europe: An aquaculture species and a potential invader. Journal of Applied Ichthyology, 35(1): 267-274.
 5. Smederevac-Lalić M.,Kalauzi A., Regner S., Navodaru I., Višnjić-Jeftić Ž., Gačić Z., Lenhardt M. (2018). Analysis and forecast of Pontic shad (Alosa immaculata) catch in the Danube River. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 17(3): 443-457.
 6. Smederevac-Lalic, M., Kalauzi, A., Regner, S., Lenhardt, M., Naunovic, Z., Hegedis, A. (2017). Prediction of fish catch in the Danube River based on long-term variability in environmental parameters and catch statistics, Science of The Total Environment, 609, 664 – 671.
 7. Jarić I.,Smederevac-Lalić M., Jovičić K., Jaćimović M., Cvijanović G., Lenhardt M., Kalauzi A. (2016). Indicators of unsustainable fishery in the Middle Danube. Ecology of Freshwater Fish, 25(1), 86-98. doi: 1111/eff.12193
 8. Lenhardt M., Navodaru I., Vassilev M.,Kalauzi A., Regner S., Višnjić-Jeftić Ž., Tošić K., Smederevac-Lalić M. (2016). Model of the Pontic Shad Alosa immaculata (Bennet, 1835) and Anchovy Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1785) Catch in the Danube River and Black Sea for the Period 1920-2008. Acta Zoologica Bulgarica, 68(4), 557-561.
 9. Djikanović, V., Skorić, S., Lenhardt, M., Smederevac-Lalić, M., Višnjić-Jeftić, Z.,  Spasić, S., Mićković, B. (2015) Review of sterlet (Acipenser ruthenus L. 1758) (Actinopterygii: Acipenseridae) feeding habits in the River Danube, 1694-852 river km. Journal of Natural History, 49(5-8), 411-417.
 10. Smederevac-Lalić M., Pešić R., Cvejić S., Simonović P. (2012). Socio-economic features of commercial fishery in the bordering upper Danube River area of Serbia. Environmental Monitoring and Assessment 184(5), 2633-2646.