Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Марина Станић

др биолошких наука

Виши научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 490

Област истраживања

 • Физиологија еукариотских микроорганизама – микрогљиве и микроалге
 • Интеракције еукариотских микроорганизама са прелазним металима и металоидима
 • Редокс биологија
 • Енергетски метаболизам
 • Индустријска примена еукариотских микроорганизама (биодизел, продукција наночестица)
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2019 – данас: Виши научни сарадник, Одсек за науку о живим системима, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2014 – 2019: Научни сарадник, Одсек за науку о живим системима, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2010 – 2014: Истраживач сарадник, Одсек за науку о живим системима, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2010 – Истраживач приправник, Одсек за науку о живим системима, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2008-2010: Сарадник у настави, Државни универзитет у Новом Пазару, Србија

2.Образовање:

 • 2013: Доктор биолошких наука, Универзитет у Београду – Биолошки факултет
 • 2007: Дипломирани молекуларни биолог и физиолог, Универзитет у Београду – Биолошки факултет

3.Награде и признања:

 • 2011 – Стипендија за учешће на на 8th EBSA European Biophysics Congress, 23-27 Август 2011. Будимпешта, Мађарска, од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије

4.Oстале професионалне активности

 • Предавање по позиву на Другом конгресу биолога Србије (25-30. Септембар 2018. Кладово, Србија)
 • Председавајућа секције Микологија и алгологија на Другом конгресу биолога Србије (25-30. Септембар 2018. Кладово, Србија)
 • Предавање по позиву на Осмој конференцији Биохемијског дрруштва Србије (16. Новембар 2018. Нови Сад, Србија)
 • Члан организационог одбора Regional Biophysical Conference (RBC) Кладово-Београд, Србија
 • Ментор на изради неколико мастер радова

Ангажовање у настави:

 • Биофизичка инструментација – Мастер академске студије, Студијски програм Молекуларна биологија и физиологија, Универзитет у Београду – Биолошки факултет
 • Експерименталне методе у физиологији – Докторске академске студије – Студијски програм Молекуларна биологија, Универзитет у Београду – Биолошки факултет
 • Механизми протока и трансформације енергије у живим системима – Докторске академске студије – Студијски програм Молекуларна биологија, Универзитет у Београду – Биолошки факултет

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Рецензент у часописима Microbiological Research (Elsevier) и Biometals (Springer)

Чланства:

 • Друштво биофизичара Србије

Актуелни:

 • 2017 – 2021: SPS G5320 „Radiation Hormesis for Higher Microalgae Biofuels Yield” НАТО програм Наука и мир за безбедност – Учесник https://www.photobionuclear.com/
 • 2020 – 2021: 5033 „SORBWALL технологија – Композити засновани на ћелијском зиду микроалги намењени биосорпцији метала из загађених вода“ Иновациони фонд Републике Србије, Доказ концепта – Учесник
 • 2020 – 2021: 00094603/07/2020 „LlQUID3” Програм за развој Уједињених нација – Учесник

Завршени:

 • 2011 – 2020: ОИ173040 „Интеракција мембрана са унутарћелијским и апопластичним простором: изучавања биоенергетике и сигнализације користећи биофизичке и биохемијске методе“ Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије – Учесник
 1. Vojvodić, S., Luković, J.D., Zechmann, B., Jevtović, M., Pristov, J.B., Stanić, M., Lizzul, A.M., Pittman, J.K., Spasojević, I. (2020) The effects of ionizing radiation on the structure and antioxidative and metal-binding capacity of the cell wall of microalga Chlorella sorokiniana. Chemosphere, 260:art. no. 127553, DOI:10.1016/j.chemosphere.2020.127553
 2. Vojvodic, S., Stanic, M., Zechmann, B., Ducic, T., Žižic, M., Dimitrijevic, M., Lukovic, J.D., Milenkovic, M.R., Pittman, J.K., Spasojevic, I. (2020) Mechanisms of detoxification of high copper concentrations by the microalga Chlorella sorokiniana. Biochemical Journal, 477(19):3729-3741. DOI: 10.1042/BCJ20200600
 3. Dimitrijević, M.S., Bogdanović Pristov, J., Žižić, M., Stanković, D.M., Bajuk-Bogdanović, D., Stanić, M., Spasić, S., Hagen, W., Spasojević, I. (2019) Biliverdin-copper complex at physiological pH. Dalton Transactions, 48(18):6061-6070. DOI: 10.1039/c8dt04724c
 4. Božić, B., Korać, J., Stanković, D.M., Stanić, M., Romanović, M., Pristov, J.B., Spasić, S., Popović-Bijelić, A., Spasojević, I., Bajčetić, M. (2018) Coordination and redox interactions of β-lactam antibiotics with Cu2+ in physiological settings and the impact on antibacterial activity. Free Radical Biology and Medicine, 129:279-285. DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2018.09.038
 5. Stanić, M., Križak, S., Jovanović, M., Pajić, T., Ćirić, A., Žižić, M., Zakrzewska, J., Antić, T.C., Todorović, N., Živić, M. (2017) Growth inhibition of fungus Phycomyces blakesleeanus by anion channel inhibitors anthracene-9-carboxylic and niflumic acid attained through decrease in cellular respiration and energy metabolites. Microbiology (United Kingdom), 163(3):364-372. DOI: 10.1099/mic.0.000429
 6. Milić Komić, S., Pristov, J.B., Popović-Bijelić, A., Zakrzewska, J., Stanić, M., Kalauzi, A., Spasojević, I. (2016) Photo-redox reactions of indole and ferric iron in water. Applied Catalysis B: Environmental, 185:174-180. DOI: 10.1016/j.apcatb.2015.12.018
 7. Žižić, M., Dučić, T., Grolimund, D., Bajuk-Bogdanović, D., Nikolic, M., Stanić, M., Križak, S., Zakrzewska, J. (2015) X-ray absorption near-edge structure micro-spectroscopy study of vanadium speciation in phycomyces blakesleeanus Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407(24):7487-7496. DOI: 10.1007/s00216-015-8916-7
 8. Mojić, M., Pristov, J.B., Maksimović-Ivanić, D., Jones, D.R., Stanić, M., Mijatović, S., Spasojević, I. (2014) Extracellular iron diminishes anticancer effects of vitamin C: An in vitro study. Scientific Reports, 4:art. no. 5955, DOI: 10.1038/srep05955
 9. Žižić, M., Živić, M., Maksimović, V., Stanić, M., Križak, S., Antić, T.C., Zakrzewska, J. (2014) Vanadate influence on metabolism of sugar phosphates in fungus Phycomyces blakesleeanus. PLoS ONE, 9(7):art. no. e102849, DOI: 10.1371/journal.pone.0102849
 10. Stanić, M., Zakrzewska, J., Hadžibrahimović, M., Žižić, M., Marković, Z., Vučinić, Z., Živić, M. (2013) Oxygen regulation of alternative respiration in fungus Phycomyces blakesleeanus: Connection with phosphate metabolism. Research in Microbiology, 164(7):770-778. DOI: 10.1016/j.resmic.2013.03.002