Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Ксенија Радотић Хаџи-Манић

др Биолошких наука

Научни саветник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 400

Област истраживања

 • Секундарни метаболизам биљака у одговору на стрес
 • Дизајн, синтеза и примена нових материјала заснованих на ћелијским зидовима биљака
 • Карактеризација наночестица и проучавање њихових биолошких ефеката
 • Развој примене метода оптичке спектроскопије (флуоресцентне, инфрацрвене) у аналитичким и дијагностичким студијама биљних / животињских система и хране.

Вештине

 • Координација и вођење пројеката
 • Предавањастудентима(Молекуларна биофизика, Системска биофизика, Екобиофизика)
 • Менторство студентима
 • Научна и наставна сарадња са институцијама у Европи, САД и Новом Зеланду
 • Више од 80 публикација у међународним часописима и књигама са рецензијом, око 100 саопштења на конференцијама, укључујући позвана предавања
 • h индекс 22
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

2004-данас: Научни саветник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у  Београду, Србија.

1999-2004: Виши научни сарадник, Центар за мултидисциплинарне студије, Универзитет у  Београду, Србија.

1995-1999: Научни сарадник, Центар за мултидисциплинарне студије, Универзитет у  Београду, Србија.

1990-1995: Истраживач, Центар за мултидисциплинарне студије, Универзитет у Београду, Србија.

2.Образовање:

1994: Докторат Биологија (Биљна биофизика и биохемија), Биолошки факултет, Универзитет у  Београду.

1990: Магистарска теза (Биофизика), Биолошки факултет, Универзитет у  Београду.

1986: Диплома Биологије (Молекуларна Биологија и Физиологија), Биолошки факултет, Универзитет у  Београду.

3.Награде и признања: 

2011 Признање за предавање на свим академским нивоима на Биолошком факултету Универзитета у Београду

2012  Стипендија за сабатикал, институт Сцион, Роторуа, Нови Зеланд

2012, 2014 Стипендија на Одељењу за физику, Норвешки универзитет за науку и технологију (НТНУ), Трондхајм, Норвешка.

4.Oстале професионалне активности

2017- данас: Члан Управног одбора Међународне Уније за Фундаменталну и Примењену Биофизику (International Union for Pure and Applied Biophysics, IUPAB)

2019- данас:  Председник Друштва Биофизичара Србије

2007-2010: Члан Матичног научног одбора за биологију у Министарству за просвету, науку и технолошки развој

2007: Учешће у организацији Регионалнe Биофизичкe конференције у Балатону, Мађарска

2012: Учешће у организацији Регионалнe Биофизичкe конференције у Кладову, Србија.

2018: Учешће у организацији Међународне биофизичке школе „Академик Радослав Анђус“: Механобиологија у Котору, Црна Гора.

Ангажовање у настави:

2012-данас: Предавања Молекуларна биофизика и Екобиофизика, Универзитет у Београду, Србија.

1995-2010: Предавања из молекуларне и мембранске биофизике, Биолошки факултет (додипломске и постдипломске студије) и Центар за мултидисциплинарне студије (постдипломске студије), Универзитет у Београду, Србија.

2000-2002: Предавања из системске биофизике, Биолошки факултет (основне студије), Универзитет у Београду, Србија.

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Члан Редакције у GSB Journals и Европском Биофизичком Часопису.
 • Рецензент за часописе: Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, Chemosphere, Analytical chemistry insights, Colloids Surfaces B: Biointerfaces, Scientific Reviewes, European Biophysical Journal, Analyst, Bioresources, Journal of Colloid and Interface Sciences.
 • Рецензент серије универзитетских уџбеника „Општа физиологија и биофизика“ Професора Радослава Анђуса (професор физиологије и биофизике на Универзитету у Београду и члан САНУ): “Јонски канали” (2001, ISBN 86-80109-08-8), “Сензорни рецептори” (2001, ISBN 86-80109-09-6),“Неуробиофизика” (2002, 86-80109-10-X),“Принципи системске анализе” (2006, 86-80109-11-8).
 • Рецензија пројеката: 2007 – на позив Chilean Research Fund Council (FONDECYT) и 2019 – на позив Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије

Чланства:

Биофизичко друштво Србије, Друштво за биљну физиологију Србије, Друштво за микроскопију Србије, Друштво физикохемичара Србије, Европско друштво за микроскопију, Европско друштво за фундаменталну и примењену биофизику, Међународно бриозоанско удружење.

Актуелни:

 • 2019-2021 „Микроструктурне и механичке карактеристике бетона са додатком обновљивих материјала“ – билатерални пројекат између Србије и Хрватске, финансиран од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој републике Србије и одговарајућег тела у републици Хрватској
 • 2017-2021 COST CA16101 “Multi-modal imaging of forensic science evidence – tools for forensic science “ (MC member)
 • 2019-2023 COST CA18237 “European Soil-Biology Data Warehouse for Soil Protection” (EUdaphobase)
 • 2020-2021 „Нанобионичка стимулација продуктивности пољопривредних биљака“ – финансиран од Фонда за иновациону делатност Републике Србије у оквиру позива Доказ концепта

Завршени:

Домаћи

 • 2001-2005 “Ћелијски одговор на стрес загађења код дрвећа. Могућност примене у мониторингу животне средине”
 • 2006-2010 “Испитивање нових биосензора за мониторинг и дијагностику биљака”
 • 2011-2019 “Проучавање односа структура-функција у биљном ћелијском зиду и модификација структуре зида ензимским инжењерингом ”
 • 2011-2019 “Синтеза, процесуирање и карактеризација наноструктурних материјала за примену у енергетици, машинству, заштити животне средине и биомедицини-ПОДПРОЈЕКАТ: Студија и модификације структуре биљног ћелијског зида као основе нових материјала за нанотехнолошке примене“
 • 2019-2020 „Хидрогелови са синтетисаним лигнинским олигомерима као антимикробне супстанце и средства за зарастање рана“ – финансиран од стране Фонда за трансфер технологије Универзитета у Београду.

Међународни

 • 2001, 2002 “Infrared microspectrometry of the plant cell walls”
 • 2001 “Fluorescence lifetime and spectra of lignin and related compounds”,
 • both projects realized at LURE, Orsay, France
 • 2004-2005 “New methods for the investigation of the structure of plant cell walls” France-Serbia bilateral project with Laboratory for the cellular biology from Versailles, France,
 • 2008-2012 COST FP0802 „Experimental and computational microcharacterization techniques in wood mechanics“ (MC member)
 • 2010-1012 “Structural anisotropy of the plant cell walls of various origin and their constituent polymers, using DP-LSM“  Hungary/Serbia bilateral project with the Institute of Plant Biology, Biological Research Center, Hungary Academy of Sciences, Szeged, Hungary
 • 2014-2016 „Advanced image analysis at the micron scale in biology and medicine“ Belarus/Serbia bilateral project with United Institute of Informatics Problems of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus
 1. Radotić K, Djikanović D, Simonović Radosavljević J, Jović-Jovičić J, Mojović Z. (2020) Comparative study of lignocellulosic biomass and its components as electrode modifiers for detection of lead and copper ions. Journal of Electroanalytical Chemistry 86: 114010.
 2. Bartolić D, Maksimović V, Maksimović JD, Stanković M, Krstović S, Baošić R, Radotić K. (2020) Variations in polyamine conjugates in maize (Zea mays) seeds contaminated with aflatoxin B1: a dose–response relationship. Journal of the Science of Food and Agriculture 100: 2905–2910.
 3. Milenković I, Mitrović A, Algarra M, Lázaro-Martínez JM, Rodríguez-Castellón E, Maksimović V, Spasić SZ, Beškoski VP, Radotić K. Interaction of Carbohydrate Coated Cerium-Oxide Nanoparticles with Wheat and Pea: Stress Induction Potential and Effect on Development. Plants (Basel). 2019 Nov 6;8(11):478. doi: 10.3390/plants8110478.
 4. Spasojević D., Zmejkoski D, Glamočlijac J., Nikolić M., Soković M., Milošević V., Jarić I., Stojanović M., Marinković E., Barisani-Asenbauer T., Prodanović R., Jovanović M., Radotić K. Lignin model compound in alginate hydrogel: a strong antimicrobial agent with high potential in wound treatment. International Journal of Antimicrobial Agents 48: 732-735.
 5. Djikanović D., Devečerski A., Steinbach G., Simonović J., Matović B., Garab G., Kalauzi A., Radotić K. Comparison of macromolecular interactions in the cell walls of hardwood, softwood and maize by fluorescence and FTIR spectroscopy, differential laser scanning microscopy and X-ray diffraction. Wood Science and Technology 50: 547-566.
 6. Mitrović A., Donaldson L.A., Djikanović D., Bogdanović Pristov J., Simonović J., Mutavdžić D., Kalauzi A., Maksimović V., Nanayakkara B., Radotić K. Analysis of static bending-induced compression wood formation in juvenile Picea omorika (Pančić) Purkyne. Trees – Structure and Function 29: 1533-1543.
 7. Donaldson A.L., Radotić K. Fluorescence lifetime imaging of lignin autofluorescence in normal and compression wood. Jornal of Microscopy, Oxford 251: 178-187.
 8. Radotić K., Roduit C., Simonović J., Hornitschek P., Fankhauser C., Mutavdžić D., Steinbach G., Dietler G., Kasas S. 2012. Atomic force microscopy stiffness tomography on living Arabidopsis thaliana cells reveals the mechanical properties of surface and deep cell-wall layers during growth. Biophysical Journal 103: 386-394.
 9. Simonović J., Stevanić J., Djikanović D., Salmén L., Radotić K. Anisotropy of cell wall polymers in branches of hardwood and softwood: a polarized FTIR study. Cellulose 18: 1433-1440.
 10. Mutavdžić D., Xu J., Thakur G., Triulzi R., Kasas S., Jeremić M., Leblanc R., Radotić K. Determination of the size of quantum dots by fluorescence spectroscopy. Analyst 136: 2391-2396.