Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Каролина Суњог

др Биолошких наука

Виши научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 477

Област истраживања

У оквиру својих истраживања прати квалитет површинских вода преко анализе различитих микробиолошких параметара, процене оштећења ДНК молекула и акумулације метала и металоида у различитим ткивима риба.

Вештине

 • Методе: комет тест, микронуклеус тест, ICP-OES, PCR, RAPD-PCR, методе у микробиологији.
 • Вештине рада на рачунару: Microsoft Office, Statistics.
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • од 2017. истраживач сарадник – Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Одсек за биологију и заштиту копнених вода
 • 2012 – 2017 Истраживач сарадник – Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Одсек за биологију и заштиту копнених вода
 • 2011 – 2012 Истраживач приправник – Универзитет у Београду, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Одсек за биологију и заштиту копнених вода
 • 2009 – 2010 Основна школа – наставник биологије
 • 2009 – 2010 Средња школа – наставник биологије, наставник екологије и наставник екологије и заштите животне средине

2.Образовање:    

 • Постдокторске студије, Универзитет „Luigi Vanvitelli”, Одељење за еколошке, биолошке и фармацеутске науке и технологије, Лабораторија за хигијену и токсикологију животне средине
 • Докторат из области Биологија, Универзитет у Београду, Биолошки факултет, Катедра за микробиологију, Центар за генотоксикологију и екогенотоксикологију: „Eкогенотоксиколошкa проценa квалитета површинских вода комет тестом на различитим ткивима клена (Squalius cephalus L.)”

3.Награде и признања:    

 • 2019 CEEPUS грант за мобилност на Пољопривредном факултету Универзитета у Загребу у оквиру CEEPUS III мреже бр. CIII-AT-1101-03-1819-M-128678
 • 2019 Стипендија у позиву за суфинансирање постдокторског усавршавања истраживача од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије
 • 2017 Cambridge English Certificate, CEFR ниво 2 – C1
 • 2016 Стипендија за учешће на конференцији „The Central and Eastern Europe Conference on Health and the Environment (CEECHE)“ одржаној у Прагу, Чешка

4.Oстале професионалне активности

Ангажовање у настави:

 • 2010 – 2020 Универзитет у Београду, Биолошки факултет, Катедра за микробиологију (Основне академске студије у оквиру предмета Микробиологија и микробиолошки практикум, Мастер академске студије у оквиру предмета Методе у микробиологији, Постдипломске специјалистичке студије у оквиру предмета Микробиологија)

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Рецензент у научним часописима: Science of the Total Environment, Chemosphere, Environmental Science and Pollution Research

Чланства:

 • 2012 Удружење микробиолога Србије
 • 2012 Српско биолошко друштво
 • 2012 Српско друштво за заштиту вода
 • 2012 Српско друштво генетичара

Актуелни:

 • 2020-2021 Процена утицаја микропластике на медитеранску дагњу (Mytilus galloprovincialis) праћењем различитих биомаркера
 • 2018-2020 MEASURES, Управљање и обнављање водених еколошких коридора за миграторне врсте риба у сливу реке Дунав, основао Дунавски транснационални програм

Завршени:

 • 2012-2016 Европски пројекат COST – „COST action NETLAKE, ES 1201, Networking Lake Observation in Europe“, који је основао COST (Европска сарадња у науци и технологији)
 • 2013-2019 „Рибе као биоиндикатори стања квалитета отворених вода Србије“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 1. Sunjog, K., Kolarević, S., Kračun-Kolarević, M., Višnjić-Jeftić, Ž.,Gačić, Z., Lenhardt, M., Vuković-Gačić, B. (2019) Seasonal variation in metal concentration in various tissues of the European chub (Squalius cephalus). Environmental Science and Pollution Research, 26(9), 9232-9243.
 2. Kolarević, S., Milovanović, D., Kračun-Kolarević, M., Kostić, J., Sunjog, K., Martinović, R., Đorđević, J., Novaković, I., Sladić, D., Vuković-Gačić, B. (2019) Evaluation of genotoxic potential of avarol, avarone, and its methoxy and methylamino derivatives in prokaryotic and eukaryotic test models. Drug and chemical toxicology, 1-10.
 3. Kolarević, S., Sunjog, K., Kračun-Kolarević, M., Kostić-Vuković, J., Jovanović, J., Simonović, P., Simić, V., Piria, M., Gačić, Z., Lenhardt, M., Paunović, M., Vuković-Gačić, B. (2018) The Genetic Variability (RAPD) and Genotoxicity In Vivo (Alkaline and Fpg-Modified Comet Assay) in Chub (Squalius cephalus): The Sava River Case Study. International Journal of Environmental Research, 12(5), 703-712.
 4. Sunjog, K., Kolarević, S., Kračun-Kolarević, , Višnjić-Jeftić,  Ž., Skorić,  S., Gačić, Z., Lenhardt, M., Vasić, N., Vuković-Gačić, B. (2016) Assessment of status of three water bodies in Serbia based on tissue metal and metalloid concentration (ICP-OES) and genotoxicity (comet assay). Environmental Pollution 213, 600-607.
 5. Sunjog, K., Kolarević, S., Héberger, K., Gačić, Z., Knežević-Vukčević, J., Vuković-Gačić, B., Lenhardt, M. (2013) Comparison of comet assay parameters for estimation of genotoxicity by sum of ranking differences. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 405 (14) 4879-4885.