Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Исидора Сантрач

Мастер инжењер технологије

Истраживач приправник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, Београд 11060

Телефон: (+381) 11 2078 459

Област истраживања

Координациона хемија, спектроскопске методе у неогранској хемији, утицај тешких метала на алге, биохемија и алгологија.

Вештине

Гасна хроматографија са масеном детекцијом (GCMS)
Рад на рачунару: AutoCAD, MATLAB, Office

  • Биографија
  • Пројекти
  • Изабране публикације

1.Радно искуство:  

  • 08.2022- данас

Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

  • 02.2022-01.08.2022.

Криминалистично-технички центар при Министарству унутрашњих послова Републике Српске

2. Образовање:   

  • 2022-данас: Студент докторских студија, Хемијско инжењерство, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
  • 2021: Мастер инжењер технологије, Хемијско инжењерство, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
  • Дипломирани инжењер технологије, Хемијско инжењерство, Технолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци

3. Остале професионалне активности

Ангажовање у промоцији науке:

  • Учешће у Ноћи истраживача 2022.
  • Pero Sailović, Isidora Santrač, Marko Koprena, Nina Lipić. (2020) SORPTION OF DICLOFENAC FROM AQUEOUS SOLUTION TO TEMPO OXIDIZED CELLULOSE. International Scientific Conference „XIII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska“