Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Игор Попов

др природних наука

Виши научни сарадник

Телефон: +381 63 7527702

Област истраживања

Структурне, електронске, магнетне и транспортне особине графена и 2Д материјала, нанотуба, наножица, мултифероика, тополошких изолатора, итд.

Вештине

Теорија функционала густине (ДФТ), семиемпиријска метода чврсте везе базирана на функционалу густине (ДФТБ), молекуларна динамика, симетријска анализа, итд. Развој научног софтвера програмским језицима C, C++, Python. Научни софтвер укључујући Siesta, DFTB+, ASE, Abinit, Smeagol, итд.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:  

 • 2016 – данас Виши научни сарадник на Институту за физику у Београду и Институту за мултидисциплинарна истраживања
 • 2016 – данас Привремено гостујући научник на Тексас А & М Универзитету у Дохи, Катар
 • 2014-2015 Развој интернет апликација у једној ИТ компанији
 • 2009 – 2013 Постдокторска позиција у Одсеку за физику и CRANN институту Тринити Колеџа у Даблину, Ирска
 • 2008 – 2009 Постдокторска позиција на Институту за физичку хемију и електрохемију у Дрездену, Немачка

2.Образовање:   

 • 2004 – 2008 Докторат на Технолошком универзитету у Дрездену, Немачка под менторством Проф. Готарда Зајферта. Тема доктората: Молидбен халкохалидне и сулфидне наножице као градивни елементи електромеханичких наноуређаја. Докторирао са посебном чашћу.
 • 1996 – 2003 Дипломирао на Физичком факултету Београдског универзитета на смеру за теоријску и експерименталну физику на тему Реализација карактеристичних квантних кола на суперпроводним квантним интерферујућим уређајима. Средња оцена 9.25/10
 • 1992 – 1996 Математичка гимназија у Београду

3.Награде и признања:   

 • Professor-Schwabe награда Технолошког универзитета у Дрездену „за иѕванредна достигнућа у истраживању молидбен халкохалидних наножица као градивних елемената за примене у наноуређајима“.
 • Стипендија Научне фондације Ирске у CRANN институту Тринити колеџа у Даблину.
 • Стипендије за докторске студије Немачке фондације за науку.

4.Oстале професионалне активности

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Рецензент у више научних часописа укључујући Nano Letters, ACS Nano, Phys. Chem. Chem. Phys., Nanotechnology, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Journal of Physics: Condensed Matter, Carbon, итд.

Чланства:

 • Друштво физичара Србије

Актуелни:

 • Учесник на националном пројекту за основна истраживања под бројем ОИ171005. Руководилац Радош Гајић.
 • Руководилац билатерналног српско-немачког пројекта под насловом Контролисана модификација електронских особина танких филмова дихалкогенида прелазних метала за примене у соларним ћелијама – комбиновани теоријско-експериментални приступ.
 • Руководилац билатералног српско-француског пројекта под називом МХенске наноструктуре за складиштење еколошки чисте енергије.
 • Учесник пројекта под редним бројем NPRP11S-1126-170033 финансираног од стране Катарске националне фондације за науку (QNRF). Руководилац Миливој Белић.
 1. Carbon 162, 497 (2020), Superior hardness and stiffness of diamond nanoparticles
 2. Surf. Sci. 458, 446 (2018), Reducing sheet resistance of self-assembled transparent graphene films by defect patching and doping with UV / ozone treatment
 3. Nanoscale 9, 19337 (2017), Fortune teller fermions in two-dimensional materials
 4. 28, 495706 (2017), Designing topological defects in 2D materials using scanning probe microscopy and a self-healing mechanism: a density functional based MD study
 5. Rev. B 90, 035418 (2014), Proximity-induced topological state in graphene
 6. Rev. Lett. 108, 156802 (2012), Designing electrical contacts to MoS2 monolayers: a computational study
 7. Rev. Lett. 108, 107205 (2012), Magnetism and antiferroelectricity in MgB6
 8. Phys. Chem. C 115, 24586 (2011), New route for stabilization of 1T-WS2 and MoS2 phases
 9. Nano Lett. 8, 4093 (2008), Electromechanical switch based on Mo6S6 nanowires
 10. Rev. Lett. 99, 085503 (2007), Unique structural and transport properties of molybdenum chalcohalide nanowires