Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Игор Костић

др Пољопривредних наука

Виши научни сарадник

Адреса: Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 3058 956

Област истраживања

 • Физиолошки и молекуларни механизми исхране биљака.
 • Улога силицијума у исхрани биљака.
 • Развој минералних ђубрива.
 • Прецизна пољопривреда (виноградарство).
 • ESCA синдром код винове лозе.
 • Секундарни метаболити биљака у борби против штетних инсеката

Вештине

 • Индуктивно спрегнута плазма са оптичком емисионом спектроскопијом (ICP-OES).
 • CHNS анализатор.
 • Квалитативна и квантитативна анализа земљишта, биљног материјала, воде за наводњавање и минералних ђубрива.
 • Одређивње садржаја силицијума из различитих типова узорака.
 • UV-Vis спектроскопија.
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2017-сада: Научни сарадник, Института за мултидисциплинарна истраживанња, Универзитет у Београду.
 • 2013-2017: Истраживач сарадник, Института за мултидисциплинарна истраживанња, Универзитет у Београду.
 • 2012-2013: Истраживач приправник, Института за мултидисциплинарна истраживанња, Универзитет у Београду.

2.Образовање:

 • 2017-сада: Постдокторске студије из исхране биљака, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду; ментор: Мирослав Николић.
 • 2011-2016: Докторске студије на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, студијски програм Пољопривредне науке, модулу Фитомедицина; ментор: Оливера Петровић-Обрадовић; коментор: Слободан Милановић
 • 2006-2011: Основне студије (Дипломирани инжењер агрономије), Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду.

3.Остале професионалне активности

 • Рад на услугама које пружа Лабораторија за исхрану биљака.
 • Ментор у изради одбрањене докторске дисертације: „Утицај етарски уља и одабраних компонената мајчине душице, рузмарина и босиљка на пасуљев жижак Acanthoscelides obtectus (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) ”.
 • Захвалница за ангажовање у реализацији докторске дисертације: „Ин витро пропагација и биолошка активност етарског уља и метанолних екстраката повратича (Tanacetum vulgare) ”.
 • Одбрана постер презентација: „Alumina powders as novel non-toxic insecticide against bean weevil (Acanthoscelides obtectus Say) ” на 6. међународном научном симпозијуму „Agrosym 2015“.

Уредништво и рецензије :

 • Рецензент међународног научног часописа Agronomy for Sustainable Development (IF531) забележено на ORCID.

Завршени:

 • Члан националног пројекта “Минералсни стрес и адаптације биљака на маргиналним пољопривредним земљиштима”, Бр. OИ-173028 финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (2011-2019)
 1. Jelica Lazarević, Stojan Jevremović, Igor Kostić, Miroslav Kostić, Ana Vuleta, Sanja Manitašević Jovanović and Darka Šešlija Jovanović (2020): Toxic, Oviposition Deterrent and Oxidative Stress Effects of Thymus vulgaris Essential Oil against Acanthoscelides obtectus. Insects, 11, 563, 1-19. (IF 2.220)
 2. Nina Devrnja, Igor Kostić, Jelica Lazarević, Jelena Savić & Dušica Ćalić (2020): Evaluation of tansy essential oil as a potential “green” alternative for gypsy moth control. Environmental Science and Pollution Research, 27 (11): 11958–11967. (IF 3.056)
 3. Jelica Lazarević, Igor Kostić, Slobodan Milanović, Darka Šešlija Jovanović, Slobodan Krnjajić, Dušica Ćalić, Slađan Stanković and Miroslav Kostić (2020): Repellent activity of Tanacetum parthenium (L.) and Tanacetum vulgare (L.) essential oils against Leptinotarsa decemlineata (Say). Bulletin of Entomological Research, DOI: 10.1017/S0007485320000504. (IF 1.184)
 4. Lazarević, J., Radojković, A., Kostić, I., Krnjajić, S., Mitrović, J., Kostić, M., Novaković, T., Branković, Z., Branković, G. (2018): Insecticidal impact of alumina powders against Acanthoscelides obtectus (Say) (Article). Journal of Stored Product Research, 77, 45-54. (IF 1.954)
 5. Milanović, S., Janković-Tomanić, M., Kostić, I., Kostić, M., Morina, F., Živanović, B., Lazarević, J. (2016): Behavioural and physiological plasticity of gypsy moth larvae to host plant switching. Entomologia Experimentalis at Applicata, 158 (2), 1-11. (IF 1.162)
 6. Kostić I., Petrović O., Milanović S., Popović Z., Stanković S., Todorović G., Kostić M. (2013): Biological activity of essential oils of Athamanta haynaldii and Myristica fragrans to  gypsy moth larvae. Industrial Crops and Products 41: 17-20. (IF 3.208)