Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Ивана Ђуришић

Докторант из области физичких наука

Научни сарадник

Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 123

Телефон: (+381) 11 2691 773

Област истраживања

Електронске и ттранспортне особине нуклеинских киселина и малих органских молекула

Вештине

Eлектронски транспорт кроз системе, Програмски пакет СИЕСТА (ТранСИЕСТА, тбтранс), Прорачуни уз коришћење теорије функционала густине

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • 2020-данас Истраживач сарадник Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду, Србија
 • 2015-2020: Истраживач сарадник, Институт за физику, Универзитет у Београду, Србија
 • 2008-2015: Истраживач приправник, Институт за физику, Универзитет у Београду, Србија

2.Образовање:                                 

 • 2008: Maстер физичких наука, Kвантна, математичка и нанофизика, Физички факултет, Универзитет у Београду, Србија
 • 2005: Дипломирани физичар, Физички факултет, Универзитет у Београду, Србија

Завршени:

 • ОИ171033 – Електронске, транспортне и оптичке особине нанофазних материјала
 • ИИИ41028 – Интегрална студија идентификације регионалних генетских фактора ризика и фактора ризика животне средине за масовне незаразне болести хумане популације у Србији
 • FP7 пројекат „Nano Tools for Ultra Fast Dna Sequencing“
 1. Ivana Djurišić, Miloš S. Dražić, Aleksandar Ž. Tomović, Marko Spasenović, Željko Šljivančanin, Vladimir P. Jovanović and Radomir Zikic (2020) Field Effect and Local Gating in Nitrogen-Terminated Nanopores (NtNP) and Nanogaps (NtNG) in Graphene, ChemPhysChem doi:  0.1002/cphc.202000771 (Physics, Atomic, Molecular & Chemical 11/37, IF=2.950, M21)
 2. Ivana Djurišić, Miloš S. Dražić, Aleksandar Ž.Tomović, Marko Spasenović, Željko Šljivančanin, Vladimir P. Jovanović and Radomir Zikic (2020) DNA Sequencing with Single-Stranded DNA Rectification in a Nanogap Gated by N-Terminated Carbon Nanotube Electrodes, ACS Applied Nano Materials doi: 10.1021/acsanm.0c00385  (IF=N/A until June 2021).
 3. Igor Popov, Ivana Đurišić, Milivoj  Belić (2017), Designing topological defects in 2D materials using scanning probe microscopy and a self-healing mechanism: A density functional-based molecular dynamics study Nanotechnology, doi: 10.1088/1361-6528/aa9679, (Physics, Applied 28/146, IF= 3.467, M21)
 4. Aleksandar Ž. Tomović, Ivana Đurišić, Radomir Žikić, Milan Pejić, Vladimir P. Jovanović, (2017) Interaction of UV Irradiation with Thin Films of Organic Molecules, Proceedings of the IV Advanced Ceramics and Applications Conference, B. Lee, R. Gadow, V. Mitic (eds), Atlantis Press, Paris doi: 10.2991/978-94-6239-213-7 (M14)
 5. Aleksandar Ž. Tomović, Vladimir P. Jovanović, Ivana Ðurišić, Viktor Z.Cerovski, Branislav Nastasijević, Suzana R. Velicković, Katarina Radulović, Radomir Žikic (2015) Fast photoluminescence quenching in thin films of 4,4′-bis(2,2-diphenylvinyl)-1,1′-biphenyl exposed to air, Journal of Luminescence doi: 10.1016/j.jlumin.2015.06.036 (Optics 23/90, IF=2.541, M21)