Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Ивана Миленковић

др биохемијских наука

Научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 400

Област истраживања

Синтеза и карактеризација нових врста нанобиоматеријала и испитивање њихове примене у животињским и биљним системима

Вештине

Методе за синтезу и карактеризацију нових наночестица, спектрофотометрија, Microsoft office, OriginLab, SPSS Statistics, CorelDraw, EndNote…

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство: 

 • 2020-danas Naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu – Institut za multidisciplinarna istraživanja,
 • 2016-2020: Истраживач-сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2015-2016: Истраживач-приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

2.Образовање:

 • 2013-2020: Доктор биохемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду, Србија
 • 2012-2013: Мастер биохемије (MsC), Хемијски факултет, Универзитет у Београду, Србија
 • 2007-2012: Дипломирани биохемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду, Србија

3.Награде и признања:    

 • Стипендија у окциру COST акције 16101 “MULTI-modal Imaging of FOREnsic SciEnce Evidence – tools for Forensic Science“ 3.2.2017-3.1.2021. У оквиру ове акције је остварена посета Одсеку за неорганску хемију, Универзитет у Малаги, Шпанија, у периоду од 1. до 30. септембра 2017. године.
 • Сертификат о похађању курса ”Selected Topics in Macromolecular X-ray Crystallography“, Хемијски факултет и FCUB ERA RegPot пројекат, 26.-28. 11.2012. године, Београд, Србија
 • Сертификат о похађању радионице AIS3 ”Nano for Health“ Workshop, ”Михајло Пупин“ институт, Универзитет у Београду, 21. 9. 2016. године, београд, Србија
 • Сертификат о похађању међународне школе биофизике ”Academician Radoslav K. Andjus (NERKA)“, Механобиологија, 6.-8.10.2018. године, Котор, Црна Гора

4.Oстале професионалне активности

Чланства:

Друштво за физиологију биљака Србије

Актуелни:

 • Доказ концепта (идентификациони број: 5419) – Нанобиотичка стимулација продуктивности пољопривредних биљака

Завршени:

 • ИИИ45012 – Синтеза, обрада и карактеризација наноструктурних материјала за примену у енергетици, машинству, заштити животне средине и биомедицини
 1. Pešić M., Podolski-Renić A., Stojković S., Matović B., Zmejkoski D., Kojić V., Bogdanović G., Pavićević A., Mojović M., Savić A, Milenković I., Kalauzi A., Radotić K. (2015) Anti-cancer effects of cerium oxide nanoparticles and its intracellular redox activity, Chemico-Biological Interactions, 232, 85-92.
 2. Milenković I., Radotić K., Matović B., Prekajski M., Živković Lj., Jakovljević D., Gojgić-Cvijović G., Beškoski V. (2018) Improving stability of cerium oxide nanoparticles by microbial polysaccharides coating, Journal of the Serbian Chemical Society, 83 (6), 745-757.
 3. Milenković I., Algarra M., Alcoholado C., Cifuentes M., Lazaro-Martinez J. M., Rodriguez-Castellon E., Mutavdžić D., Radotić K., Bandosz T. J. (2019)
 4. Milenković I., Mitrović A., Algarra M., Lázaro-Martínez J. M., Rodríguez-Castellón E., Maksimović V., Spasić S. Z., Beškoski V. P., Radotić K. (2019) Interaction of carbohydrate coated cerium-oxide nanoparticles with wheat and pea: stress induction potential and effect on development, Plants, 8 478.
 5. Milenković I., Radotić K., Trifković J., Vujisić Lj., Beškoski P. V. (2021) Screening of semi-volatile compounds in plants treated with coated cerium oxide nanoparticles by comprehensive two-dimensional gas chromatography, Journal of Separation Science, 1-9.
 6. Milenković I., Borišev M., Zhou Y., Spasić Z. S., Leblanc R., Radotić K. (2021) Photosynthesis enhancement in maize via nontoxic orange carbon dots, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 69 (19), 5446-5451.
 7. Dučić T., Milenković I., Mutavdžić D., Nikolić M., Martínez de Yuso M. V., Vučinić Ž., Algarra M., Radotić K. Estimation of carbon dots amelioration of copper toxicity in maize studied by synchrotron radiation-FTIR, Colloids and Surfaces B Biointerfaces, 204, 111828.
 8. Milenković I., Radotić K., Despotović J., Lončarević B., Lješević M., Spasić Z. S., Nikolić A., Beškoski P. V. (2021) Toxicity investigation of CeO2 nanoparticles coated with glucose and exopolysaccharides levan and pullulan on the bacterium Vibrio fischeri and aquatic organisms Daphnia magna and Danio rerio, Aquatic Toxicology, 236, 105867.