Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Зорка Васиљевић

Виши научни сарадник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 306

Област истраживања

 • синтеза и карактеризација метал-оксидних наноматеријала са циљем примене у производњи сензора влаге и температуре
 • сол гел синтеза, електроспининг
 • развој нових материјала на бази композита метал-оксид-биополимер за употребу у индустрији хране

Вештине

 • рад у хемијској лабораторији
 • наносење дебелослојних филмова методом сцреен-принтинг
 • рад на уредјајима: ФТ-ИР, УВ-вис спектрофотометар, Елецтроспиннинг
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:  

 • 01.07.2020- данас: Научни сарадник, Институт за мултидисциплинарана истраживања
 • 2013-2020, Истраживач сарадник, Институт техничких  наука САНУ
 • 2012-2013, Истраживач приправник, Институт техничких  наука САНУ

2.Образовање:    

 • 2019- Докторирала на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. Наслов дисертације: „Синтеза, структура, карактеризација и фотоелектрохемијска примена дебелих слојева псеудобрукита, Fe2TiO5
 • 2011-Мастер студије завршила на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. Наслов тезе: „Морфолошка карактеризација мембрана еритроцита добијених контролисаном хемолизом“
 • 2010- Дипломирала на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду

Завршени:

 • ИИИ 45007 „0-3Д наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, карактеризација, процесирање“
 1. Milena P. Dojcinovic, Zorka Z. Vasiljevic, Vera P. Pavlovic, Dario Barisic, Damir Pajic, Nenad B. Tadic, Maria Vesna Nikolic, Mixed Mg–Co spinel ferrites: Structure, morphology, magnetic and photocatalytic properties, Journal of Alloys and Compounds, 855 (2021) 157429, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.157429.
 2. Maria Vesna Nikolic, Vladimir Milovanovic, Zorka Z. Vasiljevic, Zoran Stamenkovic, Semiconductor Gas Sensors: Materials, Technology, Design, and Application, Sensors 20 (2020) 6694, https://doi.org/10.3390/s20226694
 3. Vasiljevic Z. Z., Dojcinovic M. P., Vujancevic J. D., Jankovic-Castvan I., Ognjanovic M., Tadic N. B., Stojadinovic S., Brankovic G. O. and Nikolic M. V., Photocatalytic degradation of methylene blue under natural sunlight using iron titanate nanoparticles prepared by a modified sol–gel method, Royal Society open science (2020) 7200708, http://doi.org/10.1098/rsos.200708
 4. Zorka Z. VasiljevicMilena P. Dojcinovic, Jugoslav B. Krstic, Vesna Ribic, Nenad B. Tadic, Milos Ognjanovic, Sandrine Auger, Jasmina Vidic and Maria Vesna Nikolic, Synthesis and antibacterial activity of iron manganite (FeMnO3) particles against the environmental bacterium Bacillus subtilis, RSC Advances 10 (2020) 13879-13888, https://doi.org/10.1039/D0RA01809K
 5. Nikolić, Maria Vesna, Zorka Ž. Vasiljević, Miloljub D. Luković, Vera P. Pavlović, Jugoslav B. Krstić, Jelena Vujančević, Nenad Tadić, Branislav Vlahović, Vladimir B. Pavlović, Investigation of ZnFe2O4 Spinel Ferrite Nanocrystalline Screenprinted Thick Films for Application in Humidity Sensing, International Journal of Applied Ceramic Technology 16 (981-993) 2019, https://doi.org/10.1111/ijac.13190
 6. V. Nikolic, Z. Z. Vasiljevic, M. D. Lukovic, Vera P. Pavlovic, J. Vujancevic, M. Radovanovic, J. B. Krstic, B. Vlahovic, V. B. Pavlovic, Humidity sensing properties of nanocrystalline pseudobrookite (Fe2TiO5) based thick films, Sensors & Actuators: B. Chemical 277 (2018) 654–664, http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2018.09.063
 7. V. Nikolic, D. L. Sekulic, Z. Z. Vasiljevic, M. D. Lukovic, V. B. Pavlovic, O. S. Aleksic, Dielectric properties, complex impedance and electrical conductivity of Fe2TiO5 nanopowder compacts and bulk samples at elevated temperatures, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 28 (2016) 4796-4806, https://doi.org/10.1007/s10854-016-6125-6
 8. S. Aleksić, Z. Ž. Vasiljević, M. Vujković, M. Nikolić, N. Labus, M. D. Luković, M. V. Nikolić, Structural and electronic properties of screen-printed Fe2O3/TiO2 thick films and their photoelectrochemical behavior, Journal of Materials Science 52 (2017) 5938-5953, https://doi.org/10.1007/s10853-017-0830-2
 9. Zorka Z. Djuric, Obrad S. Aleksic, Maria V. Nikolic, Nebojsa Labus, Milan Radovanovic, Miloljub D. Lukovic, Structural and electrical properties of sintered Fe2O3/TiO2 nanopowder mixtures, Ceramics International 40 (2014) 15131–15141, http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.06.126,
 10. Zorka Z. Vasiljevic, Miloljub D.Lukovic, MariaV.Nikolic, Nikola B.Tasic, Miodrag Mitric, Obrad S. Aleksic, Nanostructured Fe2O3/TiO2 thick films: Analysis of structural and electronic properties, Ceramics International 41 (2015) 6889–6897, http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2015.01.141,