Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Зорица Бранковић

др техничких наука, област хемијска технологија

Научни саветник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 043

Област истраживања

Електрокерамика (Сензори, Варистори, Фероелектрици, Магнетни материјали, Мултифероици), Материјали за обновљиве изворе енергије (SOFC, фотоволтаици, термоелектрици), Фотокатализа, Наноструктурни материјали, Синтеза и процесирање керамичких материјала, Танки и дебели филмови, Биополимери

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:  

 • 2016 – данас Директор Центра за зелене технологије, Институт за мултидисциплинарна истраживања-Универзитет у Београду (акредитован као центар изузетних вредности од 2018. године)
 • 2008 –данас             Научни саветник, Институт за мултидисциплинарна истраживања-Универзитет у Београду
 • Јануар – Јун 2014 Гостујући научник, Тексас А&М Универзитет, Колеџ Стејшн, Тексас, САД
 • Јун – Август 2011 Гостујући истраживач, Институт за хемију Универзитета Сао Паоло, Арараквара, Сао Паоло, Бразил.
 • Јун – Август 2007 Постдокторско усавршавање на Одсеку за наноструктурне материјале Института „Јожеф Штефан“, Љубљана, Словенија.
 • 2006 – 2008 Виши научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања-Универзитет у Београду.
 • 2005 – 2006 Научни сарадник, Центар за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду.
 • 2002 – 2005 Асистент на Катедри за општу и неорганску хемију на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду.
 • 1999 – 2002 Гостујући истраживач и постдокторант у Институту за хемију Универзитета Сао Паоло, Арараквара, Сао Паоло, Бразил.
 • 1997 – 1999 Асистент на Катедри за општу и неорганску хемију на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду.
 • 1992 – 1997 Истраживач приправник и истраживач сарадник у Институту техничких наука САНУ, Београд.

2.Образовање:   

 • 2000: Докторирала на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду
 • 1996: Магистрирала на Универзитету у Београду, одсек – Наука о материјалима
 • 1991: Дипломирала на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду

3.Награде и признања:    

 • Награда Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије (2002, 2003)

4.Oстале професионалне активности

Посебан допринос

 • 2005 – данас: Члан Научног већа Института за мултидисциплинарна истраживања
 • 2011 – данас: Члан Организационог и Програмског одбора Конференције Друштва за керамичке материјале Србије
 • 2018 – данас: Члан Управног одбора Друштва за керамичке материјале Србије
 • 2015-2018             Члан Већа института, Универзитет у Београду
 • 2014-2018             Члан Управног одбора Института за мултидисциплинарна истраживања
 • 2011-2014             Сениор Експерт за набавку научне опреме, EU Commisison, IPA project-Technical Assistance to the Projects Implementation Unit (PIU) of the Higher Education Teaching Infrastucture Project
 • 2009-2013             Генерални секретар Друштва за керамичке материјале Србије
 • 2011-2013             Члан Већа за мултидисциплинарне студије, Универзитет у Београду

Ангажовање у настави:

 • Материјали за електронику и Физичка хемија процеса у чврстој фази, мултидисциплинарне посдипломске студије Универзитета у Београду, смер Наука о материјалима (2006-2008).
 • Асистент на предмету Општа хемија (2002 – 2005 и 1997 – 1999), Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Уредник Књиге апстаката конференције Друштва за керамичке материјале Србије, издавач Институт за мултидисциплинарна истраживања-Универзитет у Београду (2011, 2013, 2015, 2017, 2019).
 • Рецензент: Journal of Physics D: Applied Physics, Journal of Physics: Condensed Matter, Ceramics International, Heliyon, Processing and Application of Ceramics, Јоurnal of Materials Science, etc.
 • Рецензент за потребе the Irish Research Council Collaborative Research Fellowships for a Responsive and Innovative Europe ‘Caroline’ – Co-Funded by Marie Skłodowska-Curie Actions (2017)
 • Рецензент на пројектима програма FP6 Reseach Framework, EU Comission (2006 – 2008)

Чланства:

 • Друштво за Керамичке Материјале Србије
 • Европско керамичко друштво

Актуелни:

 • „Photoreactor based on electrospun nanofibers of samarium-doped titanium dioxide“, учесник на пројекту, програм Доказ концепта, Фонд за иновациону делатност, Република Србија, 2020 – 2021.
 • „Гасни сензори на бази наноструктурних полупроводних метал-оксида за медицинску дијагностику путем анализе даха”, учесник на пројекту билатералне сарадње између Републике Србије и Савезне Републике Немачке, 2020 -2021.

Завршени:

 • „Испитивање модификовања материјала за пластификацију Ал-профила за добијање фотонапонске превлаке“, учесник на пројекту, програм Иновациони ваучер, Фонд за иновациону делатност, Република Србија, 2019
 • „Стабилност кроз допирање: експериментални и теоријски дизајн функционалне органске керамике”, учесник на пројекту билатералне сарадње Републике Србије и Републике Словеније, (2018-2019)
 • „0Д-3Д наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, карактеризација и процесирање”, ИИИ45007, Руководилац подпројекта, пројекат финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, (2011-2019)
 • „Active packaging: Biodegradable coatings/films from agricultural byproducts“, Руководилац пројекта, пројекат финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије кроз ТТФ програм, (2018)
 • „Синтеза и фотокаталитичка својства наноструктурних материјала на бази ТiО2”, Руководилац пројекта билатералне сарадње Републике Србије и Републике Хрватске, (2016-2017)
 • „Магнето-електрична својства наноструктурних мултифероичних керамика на бази оксида прелазних метала“, учесник на пројекту билатералне сарадње Републике Србије и Републике Хрватске, (2016-2017)
 • „0D–3D ZnO Наноструктуре за примену у оптици, електроници и енергетици“, учесник на појекту билатералне сарадње Републике Србије и Републике Словеније, (2016-2017)
 • „Перовскити прелазних метала са мултифероичним својствима“, учесник на пројекту билатералне сарадње Републике Србије и Републике Словеније, (2012-2013)
 • „Минерали као прекурсори за савремене технологије“, учесник на пројекту билатералне сарадње Републике Србије и Републике Словеније, (2012-2013)
 • „Савремена метал-оксидна електрокерамика и танки филмови”, ОН 142040, учесник на пројекту, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2005-2010
 • „Наноструктурни ZnO материјали за нове примене”, Руководилац пројекта билатералне сарадње Републике Србије и Републике Словеније, (2008-2009).
 • „Развој варистора редукованог хемијског састава и побољшаних микроструктурних и електричних карактеристика”, Руководилац пројекта билатералне сарадње Републике Србије и Републике Словеније, (2005-2006)
 • „Добијање и испитивање оксидних и комплексних материјала са каталитичким, електричним и биоактивним својствима” (1603), учесник на пројекту, 2002-2005
 • „Синтеза, дизајнирање микроструктуре и особина монолитних и композитних материјала” (02Е16), учесник на пројекту, 1996-2000
 • „Физичко-хемијски процеси у хомогеним и хетерогеним системима” (0214), учесник на пројекту, 1991-1995
 1. Zorica Brankovic and Yuri Rostovtsev, “A resonant single frequency molecular detector with high sensitivity and selectivity for gas mixtures”, Scientific Reports 10, 1537 (2020).
 2. Ribic Vesna, Recnik Aleksander, Komelj Matej, Kokalj Anton, Brankovic Zorica, Zlatovic Mario, Brankovic Goran, “New inversion boundary structure in Sb-doped ZnO predicted by DFT calculations and confirmed by experimental HRTEM”, Acta Materialia 199, 633-648 (2020).
 3. Jovanovic Jelena, Krnjajic Slobodan, Cirkovic Jovana, Radojkovic Aleksandar, Popovic Tatjana, Brankovic Goran, Brankovic Zorica, “Effect of encapsulated lemongrass (Cymbopogon citratus L.) essential oil against potato tuber moth Phthorimaea operculella” Crop Protection, 132, 105109 (2020).
 4. Danijela Luković Golić, Aleksandar Radojković,AleksandraDapčević, DamirPajić, Jure Dragović, Filip Torić, Jovana Ćirković, Goran Branković, Zorica Branković, “Change in structural, ferroelectric, and magnetic properties of bismuth ferrite induced by doping with gadolinium”, Ceramics International, 45, 19158-19165 (2019).
 5. Golić, D.L., Radojković, A., Ćirković, J., Dapčević, A., Pajić, D., Tasić, N., Savić, S.M., Počuča-Nešić, M., Marković, S., Branković, G., Stanojević, Z.M., Branković, Z. „Structural, ferroelectric and magnetic properties of BiFeO3 synthesized by sonochemically assisted hydrothermal and hydro-evaporation chemical methods“, Journal of the European Ceramic Society, 36 (7), (2016) 1623-1631.
 6. Tasić, N., Marinković Stanojević, Z., Branković, Z., Lačnjevac, U., Ribić, V., Žunić, M., Novaković, T., Podlogar, M., Branković, G. „Mesoporous films prepared from synthesized TiO2 nanoparticles and their application in dye-sensitized solar cells (DSSCs)“, Electrochimica Acta, 210, 606-614 (2016).
 7. Lukovic-Golic D., Brankovic G., Pocuca-Nesic M., Vojisavljevic K., Recnik A., Daneu N., Bernik S., Scepanovic M., Poleti D., Brankovic Z. „Structural characterization of self-assembled ZnO nanoparticles obtained by the sol-gel method from Zn(CH3COO)22H2O“, Nanotechnology 22: 395603 (9pp) (2011).
 8. Brankovic Z., Djuris K., Radojkovic A.,  Bernik S., Jaglicic Z.,  Jagodic M.,  Vojisavljevic K.,  Brankovic G. „Magnetic properties of doped LaMnO3 ceramics obtained by a polymerizable complex method“. Journal of Sol-Gel Science and Technology 55: 311-316 (2010).
 9. Branković , Branković G., Bernik S., Žunić M. „ZnO varistors with reduced amount of additives prepared by direct mixing of constituent phases“. Journal of the European Ceramic Society 27: 1101-1104 (2007).
 10. Branković , Branković G., Varela J.A. „PZT Ceramics Obtained from the Mechanochemically Synthesized Powders“, Journal of Materials Science: Materials in Electronics 14: 37-41(2003).