Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Зоран Гачић

др биолошких наука

Научни саветник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 475

Област истраживања

 • Екофизиологија
 • Статистика
 • Генотоксикологија

Вештине

Изванћелијско и унутарћелијаско регистровање потенцијала неурона код риба.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:  

2015-данас: Научни саветник Института за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду.

2011-2015: Виши научни сарадник Института за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду.

2006-2011: Научни сарадник Института за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду.

1997-2006: Истраживач-сарадник Центра за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду.

1992-1997: Истраживач Центра за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду.

1983-1992: Професор биологије у више средњих и основних школа у Београду.

2.Образовање:

2005: Докторска дисертација, Биолошки факултет Универзитета у Београду.

1997: Магистарска теза, Центар за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду.

1983: Дипломирао (Општа биологија) на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду.

3.Oстале професионалне активности

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • др Зоран Гачић је један од уредника монографије професора Радослава К. Анђуса: Општа физиологија и биофизика-Модул 12-Принципи системске анализе (2006) чији су издавачи Центар за мултидисциплинарне студије и Биолошки факултет.
 • Рецензије радова за часописе: Biochimica et Biophysica Acta (BBA – General Subjects), Science of the Total Environment, Hydrobiologia, Comparative Biochemistry and Physiology, Part A, Chemosphere, Archive of Biological Sciences

Чланства:

 • Био је члан је уређивачког одбора часописа «Савремена биологија» кога издаје Српско биолошко друштво као и Управног одбора за ЕУ Оквирни програм 7 (FP7) пројекта „Судбина и дејство цитостатика у окружењу и идентификација биомаркера за побољшање процене ризика на животну средину“ (Fate and effects of cytostatic pharmaceuticals in the environment and identification of biomarkers for an improved risk assessment on environmental exposure – FP7 CythoТreat 265264).
 • Члан Српског биолошког друштва

Актуелни:

 • MEASURES Управљање и обнављање водених еколошких коридора за миграторне врсте риба у басену реке Дунав      Дунавски транснационални програм  Учесник
 • COST Action FA1304 FITFISH – Swimming of fish and implication for migration and aquaculture         COST (Европска сарадња у науци и технологији)  Учесник
 • Bilateralni SRB-MNE Детекција стресора у морском екосистему на основу генотоксиколошких и физиолошких маркера у медитеранској дагњи (Mytilus galloprovincialis)            Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије      Учесник

Завршени:

 • FP7 GLOBAQUA 603629 Analyse the effects of multiple stressors on biodiversity and functioning of aquatic ecosystem      EU оквирни програм 7(FP7)       Учесник
 • ОИ173045 Рибе као биоиндикатори стања квалитета отворених вода Србије       Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије     Учесник
 • FP7 CytoThreat 265264 Судбина и дејство цитостатика у окружењу и идентификација биомаркера за побољшање процене ризика на животну средину      ЕУ оквирни програм7 (FP7)        Учесник
 • COST Action ES1201 Network Lake Observations in Europe (NETLAKE)    COST (Европска сарадња у науци и технологији)      Учесник
 • 1-БП-Србија-Русија Еколошки аспекти вида код водених и амфибионтних животиња       Српска академија наука и уметности – Руска академија наука  Руководилац
 1. Gačić Z., Mićković B., Gačić L., Damjanović I. (2019). New spectral templates for rhodopsin and porphyropsin visual pigments. Archives of Biological Sciences, 71(1):103-110.
 2. Damjanović I., Maximov P.V., Aliper A.T., Zaichikova A.A., Gačić Z., Maximova E.M. (2019). Putative targets of direction-selective retinal ganglion cells in the tectum opticum of cyprinid fish. Brain Research, 1708:20-26
 3. Gačić, Z., Milošević, M., Mićković, B., Nikčević, M., Damjanović, I. (2015). Effects of acute cooling on fish electroretinogram: A comparative study. Comparative Biochemistry and Physiology, Part A 184 (2015) 150–155.
 4. Martinović, R., Kolarević, S., Kračun-Kolarević, M., Kostić, J., Marković, S., Gačić, Z., Kljajić, Z., Vuković-Gačić, B., (2015). Genotoxic potential and heart rate disorders in the Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis exposed to Superdispersant-25 and dispersed diesel oil, Marine Environmental Research, 108: 83-90.
 5. Aborgiba M., Kostić, J., Kolarević, S., Kračun-Kolarević, M., Elbahi, S.,Knežević-Vukčević, J., Lenhardt, M., Paunović, M., Gačić, Z., Vuković-Gačić, B. (2015). Flooding modifies the genotoxic effects of pollution on a worm, a mussel and two fish species from the Sava River, Sciences of the Total Environment 540, 358-367.
 6. Gačić , Z , Kolarević, S., Knežević-Vukčević, J., Paunović, M., Kračun-Kolarević, M., Sunjog, K., Vuković-Gačić, B. (2014). The impact of in vivo and in vitro exposure to base analogue 5-FU on the level of DNA damage in haemocytes of freshwater mussels Unio pictorum and Unio tumidus. Environmental Pollution 191, 145-150.
 7. Milosevic M., Visnjic-Jeftic Z., Damjanovic I., Nikcevic M., Andjus P., Gacic Z. (2009) Temporal analysis of electroretinographic responses in fishes with rod-dominated and mixed rod-cone retina. General Physiology and Biophysics 28(3): 276-282.
 8. Damjanović I., Byzov A.L., Bowmaker J.K., Gačić Z., Utina I.A., Maximova E.M., Mićković B., Andjus R.K. (2005) Photopic Vision in Eels: Evidences of Color Discrimination. Annals of the New York Academy of Sciences 1048: 69-84.
 9. Andjus R.K., Damjanović I., Gačić Z., Konjević Dj., Andjus P.R. (1998) Electroretinographic evaluation of spectral sensitivity in yellow and silver eels (Anguilla anguilla). Visual Neuroscience 15: 923-930.
 10. Byzov A.L., Damjanović I., Utina I.A., Mićković B., Gačić Z., Andjus R.K. (1998) Electrophysiological and spectral properties of second order retinal neurons in the eel. Comparative Biochemistry and Physiology Part A 121: 197-208.