Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Зорана Ђорђевић

Др историје и филозофије природних наука и технологије

Научни сарадник

Адреса: Кнеза Вишеслава 1а

Телефон: (+381) 63 8995 176

Област истраживања

Археоакустика, културно наслеђе, акустичко наслеђе, историја архитектуре, вернакуларна архитектура

Вештине

Архитектонско снимање споменика културе, акустичко мерење импулсног одзива уз коришћење програма Easera, напредни рад у рачунарским програмима: AutoCad, Adobe Photoshop, Adobe InDesign и 3D Studio Max.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • Од 2011. године запослена сам на Институту за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду, а тренутно сам у звању научног сарадника
 • Од 2007. до 2011. године радила сам као архитекта сарадник у неколико архитектонских бироа у Београду: Datong Enterprises ltd., Zenit, D design, Atelier Petrović.

2.Образовање:   

 • Звање Доктора историје и филозофије природних наука и технологије стекла сам на мултидисциплинарним докторским студијама на Универзитету у Београду. Докторска дисертација под насловом Принципи и историја односа архитектуре и акустике одбрањена је 8. септембра 2016. године, а просечна оцена на докторским студијама 10/10.
 • Звање Дипломираног инжењера архитектуре (еквивалент мастер дипломи) стекла сам на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Дипломирала сам 27. јуна 2008. године са просечном оценом током студија 8.76/10.

3.Oстале професионалне активности

Посебан допринос научном раду дала сам кроз вођење тима и организацију пет археоакустичких теренских истраживања сакралног наслеђа Србије, организовање три међународне научне конференције, као и одржавање три предавања по позиву:

 • 26/11/2019 “Researching sound in European Architectural Heritage,” École nationale supérieure d’ingénieurs de Poitiers, Универзитет у Поатјеу, Поатје, Француска. Предавање је одржано на енглеском језику на Департману за осветљење, акустику и термичке студије.
 • 27/11/2019 “Archaeoacoustic research of medieval churches in Serbia,” École nationale supérieure d’ingénieurs de Poitiers, Универзитет у Поатјеу, Поатје, Француска. Предавање је одржано на енглеском језикуна Департману за осветљење, акустику и термичке студије.
 • 20/12/2018 “Researching sound in sacral architecture of Balkans,” Балканско архитектонско бијенале, Музеј науке и технике у Београду. Предавање је било јавно и одржано на енглеском језику.

Ауторство изложби:

 • Изложба Археоакустика: сакрална архитектура средњовековне Србије представила је преглед археоакустичких тема у нашим истраживањима. Изложба је организована 2017. године у Музеју науке и технике у Београду, а затим је гостовала у Народном музеју у Панчеву, Народном музеју у Пожаревцу као догађај који је отворио манифестацију Ноћи музеја 2018. године, и у Крајина музеју у Неготину у оквиру Мокрањчевих дана 2018. године.
 • Изложба Лабораторија великана – наслеђе српске хемије одржана је 2013. године у Галерији науке и технике САНУ. У оквиру пратећег циклуса предавања гостовало је десет предавача из области историје науке, а изложбу је посетило преко 6400 људи, претежно ученика.

Ангажовање у настави:

 • Од 2006. до 2009. године радила сам као демонстратор на основним и мастер студијама у студију професора Зорана Лазовића на Архитектонском факултету у Београду

Рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Научне рецензије чланака радила сам за следеће часописе: Applied Acoustics (Elsevier, Impact factor: 2.440), International Journal of Environmental Research and Public Health (Open Access, MDPI, Impact factor: 2.849), Acoustics (Open Access, MDPI), Buildings (Open Access, MDPI).

Актуелни:

 • Од 2017. године учествујем у COST акцији под називом European Network for Environmental Citizenship (ENEC), као заменик представника управног одбора (МС substitute)

Завршени:

 • 2011 – 2019. Учесник на пројекату Теорија и пракса науке у друштву: мултидисциплинарне, образовне и међугенерацијске перспективе (ОИ 179048), финансираном од стране Министарства образовања, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 • 2019 – Учесник на билатералном пројекту Formation et Recherche en Acoustique Architecturale Ancienne, Groupe de Soutien à l’Internationales (G.S.I.) project, у сарадњи са професором Жан Кристоф Валијером са Универзитета у Поатјеу, Француска. Овај пројекат је укључивао и удружено теренско истраживање зарад акустичког мерења и прикупљања археоакустичког материјала о акустичким судовима уграђеним у црквама у Бретањи и Србији.
 • 2010 – Пројекат Одрживи развој у Србији: поређење британског и српског модела и утицај на универзитетско образовање у Србији у области заштите животне средине спроведен је у оквиру Центра за еколошку политику и одрживи развој на Факултету политичких наука, Универзитет у Београду. Пројекат је финансиран од стране Министарства за заштиту животне средине Републике Србије.
 1. Đorđević, Zorana, Dragan Novković, and Marija Dragišić. Forthcoming 2021. “Acoustics of Orthodox Churches from Late Medieval Serbia: Questioning Objective and Subjective Approach.” In Archaeoacoustics: Scientific Explorations of Sound in Archaeology, ed. Miriam Kolar and David Lubman. Acoustical Society of America (ASA) Press. (M14)
 2. Đorđević, Zorana, Marija Dragišić, Maria Cristina Manzetti, and Dragan Novković. 2019. “Digitization of Acoustic Heritage in a Service of Protection, Research and Promotion of European Cultural Heritage.” In Digital Cultural Heritage, edited by Horst Kremers, 433–47. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg. (M14)
 3. Đorđević, Zorana, Dragan Novković, and Filip Pantelić. 2020. “The Ceramic Vessels of Trg: Acoustic Wall Construction in a Medieval Serbian Church.” Change over Time: An International Journal of Conservation and the Built Environment, 2 Sounding Heritage. [In Press] (OA, M24)
 4. Đorđević, Zorana, and Dragan Novković. 2019. “Archaeoacoustic Research of Ljubostinja and Naupara Medieval Monastic Churches.” Open Archaeology 5 (1): 274–83. https://doi.org/10.1515/opar-2019-0018. (OA, M23)
 5. Đorđević, Zorana, Dragan Novković, and Uroš Andrić. 2019. “Archaeoacoustic Examination of Lazarica Church.” Acoustics 1 (2): 423–38. https://doi.org/10.3390/acoustics1020024. (OA)
 6. Vrhovšek, Vladimir, Zorana Đorđević, Marija Dragišić. 2019. “Održivost vernakularne arhitekture – smernice za unapređenje pravnog okvira u Republici Srbiji.“ Pravni život – časopis za pravnu teoriju i praksu, 9/I: 413-425. (M53)
 7. Ђорђевић, Зорана, Марија Драгишић, и Драган Новковић. 2018. “Истраживања звука у градитељском наслеђу.” Саопштења L: 281–94. (M51)
 8. Mitrović, Minja, Zorana Đorđević. 2018. “Zloković’s Understandings of Reciprocal Concatenation.” Nexus Network Journal 20 (1), 187–213. https://doi.org/10.1007/s00004-017-0366-4 (OA, IF 0,431, M22)
 9. Đorđević, Zorana, Kristina Penezić, and Stefan Dimitrijević. 2017. “Acoustic Vessels as an Expression of Medieval Music Tradition in Serbian Sacred Architecture.” Musicology/Muzikologija 22: 105–32. https://doi.org/10.2298/MUZ1722105D. (OA, M24)
 10. Đorđević, Zorana. 2016. “Intangible Tangibility: Acoustical Heritage in Architecture.” Structural Integrity and Life 16 (1): 59–66. (OA, M24)