Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Звездана Башчаревић

др наука - технолошко инжењерство – хемијско инжењерство

Виши научни сарадник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 049

Област истраживања

 • развој нових грађевинских материјала на бази индустријских отпадних материјала,
 • испитивање својстава грађевинских материјала, одређивање трајности и отпорности на дејство агресивних средина
 • синтеза и карактеризација нових силикатних и алумосиликатних материјала на бази природних и отпадних материјала,
 • механичка и структурна карактеризација нових материјала, композита, легура и метала.
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2007-данас: Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2003-2007: Центар за мултидисциплинарне студије, Универзитет у Београду

2.Образовање:

 • 2015: Доктор наука – технолошко инжењерство – хемијско инжењерство, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду.
 • 2002: Дипломирани инжењер технологије, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду.

3.Награде и признања:

 • Награда за најбољи постер, Multinational Congress on Microscopy 2009, Graz, Austria
 • Награда за најбољи постер, Трећи српски конгрес о микроскопији 2007, Београд, Србија

4.Oстале професионалне активности

Чланства:

 • Друштво за керамичке материјале Србије

Актуелни:

 • 2019-2022: E! 13305 INSOLT-CHR “Innovative solutions for the treatment of chromates-containing wastewaters”, учесник

Завршени:

 • 2016-2020: Е! 9980 INBYCOM “Innovative use of local by-products for environmentally friendly construction products”, координатор међународног конзорцијума и руководилац националног дела међународног пројекта
 • 2011-2019: ИИИ45012 “Синтеза, процесирење и карактеризација наноструктурних материјала за примену у енергетици, механичком инжињерству, заштити животне средине и биомедицини”, учесник
 • 2011-2017: ТР34026 “Геополимери – Развој технологије за конверзију индустријског отпада у функционалне материјале”, учесник
 • 2013-2017: TU1301 NORM4BUILDING. “NORM for Building materials”, заменик представника за Србију у Одбору пројекта
 • 2010-2013: Е! 5415- “New generation of constructive materials based on industrial waste in the concept of sustainable development”, учесник
 • 2008-2010: TR19001, “Геополимери – нови материјали на бази електрофилтерског пепела термоелектрана у оквиру концепта одживог развоја”, учесник
 • 2007-2009: E! 3824 INWASCOMP. “From industrial waste to commercial products”, учесник
 • 2004-2006: E! 2936 ECO “Economical And Ecological Utilisation Of Selected Residual Materials For Landscape Creation”, учесник
 • 2003-2006: ICA2-2001-10043, EN A 1 FP5RTD “Environmental Protection in the Balkan Countries: Reuse of Industrial Mineral Waste for Waste Water Treatment and Improvement of Landfills”, учесник
 1. Omerašević M., Lukić M., Savić-Biserčić M., Savić A., Matović Lj., Baščarević Z., Bučevac D. (2020) Permanent disposal of Cs ions in the form of dense pollucite ceramics having low thermal expansion coefficient. Nuclear Engineering and Technology 52: 115-122 (https://doi.org/10.1016/j.net.2019.07.001)
 2. Avramović Lj., Maksimović M.V., Baščarević Z., Ignjatović N., Bugarin M., Marković R., Nikolić D.N. (2019) Influence of the Shape of Copper Powder Particles on the Crystal Structure and Some Decisive Characteristics of the Metal Powders. Metals 9, 56: 1-15 (doi:10.3390/met9010056)
 3. Omerašević M., Ružić J., Nedić Vasiljević B., Baščarević Z., Bučevac D., Orlić J., Matović Lj., (2017) Transformation of Cs-excganged clinoptilolite to CsAlSi5O12 by hot-pressing. Ceramics International 43: 13500-13504 (http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.07.055)
 4. Nikolić V., Komljenović, Baščarević Z., Marjanović N., Miladinović Z., Petrović R. (2015) The influence of fly ash characteristics and reaction conditions on strength and structure of geopolymers. Construction and Building Materials 94: 361-370 (http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.07.014)
 5. Baščarević Z., Komljenović, Miladinović Z., Nikolić V., Marjanović N., Petrović R. (2015) Impact of sodium sulfate solution on mechanical properties and structure of fly ash based geopolymers. Materials and Structures 48: 683-697 (DOI 10.1617/s11527-014-0325-4)
 6. Marjanović N., Komljenović, Baščarević Z., Nikolić V. (2014) Improving reactivity of fly ash and properties of ensuing geopolymers through mechanical activation. Construction and Building Materials 57:151-162 (http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.01.095)
 7. Baščarević Z., Komljenović M., Miladinović Z., Nikolić V., Marjanović N., Žujović Z., Petrović R. (2013) Effects of the concentrated NH4NO3 solution on mechanical properties and structure of the fly ash based geopolymers. Construction and Building Materials 41: 570-579 (http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.12.067)
 8. Komljenović, Baščarević Z., Marjanović N., Nikolić V. (2012) Decalcification resistance of alkali-activated slag. Journal of Hazardous Materials 233-234: 112-121 (doi:10.1016/j.jhazmat.2012.06.063)
 9. Komljenović M., Baščarević Z., Bradić V. (2010) Mechanical and microstructural properties of alkali-activated fly ash geopolymers. Journal of Hazardous Materials 181 (1-3): 35-42 (doi:10.1016/j.jhazmat.2010.04.064)
 10. Komljenović M., Petrašinović-Stojkanović Lj., Baščarević Z., Jovanović N. (2009) Fly Ash as the Potential Raw Mixture Component for Portland Cement Clinker Synthesis. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 96 (2): 363-368 (DOI: 10.1007/s10973-008-8951-0)