Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Душан Николић

др еколошких наука

Научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 477

Област истраживања

• Екологија;
• Екотоксикологија;
• Ихтиологија;
• Хистологија риба;
• Мониторинг акватичних екосистема.

Вештине

Узимање узорака риба методом електрориболова и мрежарским алатима према стандардима Европске комисије за стандардизацију (SRPS EN 14962, SRPS EN 14011 и SRPS EN 14757);
Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), STATISTICA, SPSS, MorphoJ, Tps Dig, Tps Relw, Integrated Morphometric Package (CoordGen6).

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • (Октобар) 2020 – данас: научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду;
 • (Јануар) 2020 – (Октобар) 2020: истраживач-сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду;
 • (Децембар) 2017 – (Јануар) 2020: истраживач-приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду.

2.Образовање:   

 • 2020: доктор еколошких наука, Биолошки факултет Универзитета у Београду (просечна оцена 10,0);
 • 2015: мастер еколог, Биолошки факултет Универзитета у Београду (просечна оцена 9,91);
 • 2014: дипломирани биолог, Биолошки факултет Универзитета у Београду (просечна оцена 9,30).

3.Награде и признања:    

 • Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја за студенте докторских академских студија (период 2016. – 2018. година);
 • Награда града Београда за стваралаштво младих за 2020. годину – област наука (2021);
 • Награда Задужбине Ђоке Влајковића, за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду, за рад Risk assessment of using fish from different types of reservoirs as human food – A study on European perch (Perca fluviatilis) (Environmental Pollution) (2021);
 • Друга награда „Доцент др Милена Далмација“ за докторску дисертацију која је дала највећи научни допринос из области заштите животне средине на универзитетима у Републици Србији (2020. година);
 • Диплома ″Вук Караџић″ за изузетан успех у учењу и владању (2010. година);
 • Диплома ″Вук Караџић″ за изузетан успех у учењу и владању (2006. година).

4.Oстале професионалне активности

 • Истраживач у Центру за зелене технологије Института за мултидисциплинарна истраживања;
 • Члан Етичке комисије Института за мултидисциплинарна истраживања;
 • Израда студија утицаја на животну средину;
 • Савладао је програм сталног усавршавања „Train (Training and Research for Academic Newcomers“);
 • Kоаутор је три програма управљања рибарским подручјем и четири извештаја о мониторингу стања рибљег фонда;
 • Успешно је завршио стручну праксу оквиру организације IASTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), када је на Националном Универзитету Сан Хуан (Аргентина) био укључен на пројектима „Umbrella for the conservation of native forest species in the Ischtigualasto provincial park“ и „Hierarchical models of species distribution in hyperarid desert of the central west of Argentina: Microcavia australis as a models“.

Ангажовање у настави:

 • Сарадник у настави на предметима за студенте основних академских студија Биолошког факултета Универзитета у Београду:
  • 2016 – 2018: Екологија животиња;
  • 2016 – данас: Хидроекологија.

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Рецензент – Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

Чланства:

 • Удружење токсиколога Србије
 • Federation of European Toxicologists and European Societies of Toxicology (EUROTOX);
 • International Union of Toxicology (IUTOX);
 • Српско друштво за заштиту вода.

Актуелни:

 • Managing and restoring aquatic ecological corridors for migratory fish species in the Danube River Basin – MEASURES;
 • The European Aquatic Animal Tracking Network (COST Action CA18102);
 • Comparative ecology of selected invasive fish species in Slovakia and Serbia in respect with climat change and human disturbance (2019-2021) – Serbian – Slovak joint research project, Institute for multidisciplinary research, University of Belgrade and Centrum biológie rastlin a biodiverzity SAV.

Завршени:

 • Рибе као биоиндикатори стања квалитета отворених вода Србије (OI173045);
 • Мерење и моделирање физичких, хемијских, биолошких и морфодинамичких параметара река и водних акумулација (TR37009);
 • Прибављање података и друге услуге у циљу наставка успостављања еколошке мреже у Републици Србији (JNOP 01/ 2018);
 • Прибављање података и друге услуге у циљу успостављања еколошке мреже Европске уније Натура 2000 као дела еколошке мреже Републике Србије (JNOP 02/ 2018);
 • Прибављање података и друге услуге у циљу наставка израде црвених листа појединачних група организама флоре, фауне и гљива у Републици Србији (JNOP 03/ 2018);
 • Оперативни мониторинг површинских и поџемних вода Републике Србије – Партија 1 – Оперативни мониторинг површинских вода (2017 – 2018);
 • Израда студије о присуству Европске јегуље у риболовним водама Републике Србије (2018).
 1. Nikolić, D., Skorić, S., Mićković, B., Nikčević, M., Smederevac-Lalić, M., & Djikanović, V. (2022). Accumulation of 25 elements in gills, liver, gonads, and muscle of European chub (Squalius cephalus), Cactus roach (Rutilus virgo), and pikeperch (Sander lucioperca) from Zlatar reservoir (Serbia). Environmental Science and Pollution Research, 1-10. https://doi.org/10.1007/s11356-022-19472-9
 2. Nikolić, D., Skorić, S., Poleksić, V., & Rašković, B. (2021). Sex-specific elemental accumulation and histopathology of pikeperch (Sander lucioperca) from Garaši reservoir (Serbia) with human health risk assessment. Environmental Science and Pollution Research, 28(38), 53700-53711. https://doi.org/10.1007/s11356-021-14526-w
 3. Nikolić, D., Skorić, S., Janković, S., Hegediš, A., & Djikanović, V. (2021). Age-specific accumulation of toxic metal (loid) s in northern pike (Esox lucius) juveniles. Environmental Monitoring and Assessment, 193(4), 1-10. https://doi.org/10.1007/s10661-021-09004-2
 4. Nikolić, D., Skorić, S., Cvijanović, G., Jaćimović, M., Đikanović, V., & Mićković, B. (2021). Morphometric and meristic characteristics of the Amur sleeper (Perccottus glenii) from the Danube River drainage channel. Archives of Biological Sciences, 73(3), 381-388. https://doi.org/10.2298/ABS210413031N
 5. Nikolić, D., Skorić, S. B., Đikanović, V., Mićković, B. B., Hegediš, A., Lenhardt, M., & Krpo-Ćetković, J. (2020). Toxic elements in water and sediment from six reservoirs in Serbia. Water Research and Management, 10(1-2), 13-18.
 6. Nikolić D., Skorić S., Rašković B., Lenhardt M., Krpo-Ćetković J. (2020). Impact of reservoir properties on elemental accumulation and histopathology of European perch (Perca fluviatilis). Chemosphere 244:125503. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125503
 7. Nikolić D., Skorić S., Lenhardt M., Hegediš A., Krpo-Ćetković, J. (2020). Risk assessment of using fish from different types of reservoirs as human food – A study on European perch (Perca fluviatilis). Environmental Pollution, 113586. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.-113586
 8. Smederevac-Lalić M., Regner S., Lenhardt M., Nikolić D., Cvijanović G., Jaćimović M., Hegediš A. (2019). Review of allochthonous fish species with the marine origin in Serbian freshwater system. Studia Marina, 32 (1): 33-46.
 9. Skorić S., Mićković B., Nikolić D., Hegediš A., Cvijanović G. (2017). A Weight-length Relationship of the Amur Sleeper (Perccottus glenii Dybowski, 1877) (Odontobutidae) in the Danube River Drainage Canal, Serbia. Acta Zoologica Bulgarica, 9: 155-159.