Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Драгица Станковић

др биолошких наука

Научни саветник

Адреса: Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд

Телефон: (+381) 11 3555 258

Област истраживања

Бавим се истраживањима из области  биотехнологијe – шумарство,  уже научне области екологије шума, фиторемедијација и заштита животне средине.  Проучавања  обухватају процену изложености, ризика, и утицаја полутаната на животну средину са фокусом на природним и антропогеним  изворима полутаната, судбини и ефектима токсичних тешких метала у природном и контаминираном окружењу.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • 2020.– тренутно: научни саветник – директор, Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања.
 • 2017.-2020.: научни саветник, Шумарски факултет Универзитета у Београду
 • 2012.-2017.: виши научни сарадник, Шумарски факултет Универзитета у Београду
 • 2007.- 2012.: научни сарадник, Универзитет у Београду – Шумарски факултет
 • 2007.- 2012.: доцент, Шумарски факултет Универзитета у Бања Луци
 • 2000.- 2007.: истраживач – сарадник, Универзитет у Београду – Шумарски факултет.
 • 2003.- 2008.: технички уредник и секретар редакције часописа “Шумарство“.
 • 1996.-2000.: истраживач – сарадник, Центар за мултидисциплинарне студије, Универзитет у Београду.
 • 1992.-1996.: истраживач – приправник, Центар за мултидисциплинарне студије, Универзитет у Београду.

2.Образовање:    

 • 2006: Докторат биолошких наука, Универзитет у Новом Саду, Природно математички факултет
 • 1996: Магистар наука из области заштита и унапређење животне средине, Универзитет у Београду, Центар за мултидисциплинарне студије.
 • 1989: дипломирани инжењер пољопривреде, Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет.

3.Остале професионалне активности

Поред научног рада у Србији, бавила се и врло успешно педагошким радом у Републици Српској. Посебан допринос остварује својим ангажовањем  у научним и организационим  одборима домаћих и међународних  конференција.

Ангажовање у настави:

 • У оквиру мастер и докторских студија на Шумарском факултету Универзитета у Београду ангажована на предметима: Биоремедијација, Физиологија дрвенастих биљака и Анатомско фузиолошке основе дрвенастих биљака.

Чланства:

 • Члан националног удружења експерата заштите животне средине.
 • Члан удружења „Reforesta“ и ангажована у надзорном одбору друштва.
 • Члан научно – стручног друштва „Еcologica“
 • Члан задужбинара „Фондације Андрејевић“.

Актуелни:

 • Национална стратегија конзервације шумских генетичких ресурса. Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме (2016/2025);

Завршени:

 • Истраживање концентрације и акумулације полутаната на подручју Београда. Секретаријата за заштиту животне средине – града Београда, (2017/2018).
 • Пројекат: ТР 31041: Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије. Министарство просвете, науке и технолошког развоја републике Србије (2011-2017);
 • Пројекат: III (43007): Утицај климатских промена на природне ресурсе и заштиту животне средине,праћење утицаја, адаптација и ублажавање. Министарство просвете, науке и технолошког развоја републике Србије (2011-2017);
 • Small scale Funding Agreement (SSFA) for the project UN: „Support to GEF Eligible Parties for Alignment of National Action Programs and Reporting Process under UNCCD“ (2012/2013).
 • Мониторинг и упоредна истраживања концентрације тешких метала (Pb, Ni, Mn, Fe, Zn) у шумским екосистемима НП „Фрушка гора“. Министарство пољопривреде и ѕаштите животне средине, (2011/2012).
 1. Универзитетски уџбеник: Боривој Крстић., Родољуб Ољача., Драгица Станковић (2011): Физиологија дрвенастих биљака. Универзитет у Бањој Луци и Универзитет у Новом саду. ISBN 978-99938-56-18-4., str.-352.
 2. Монографија: Stanković, D., Jokanović D. (2017): Pollutants in plants. Environmental role of woods and herbaceous plants. ISBN 978-3-659-91695-3, LAP Lambert Academic.
 3. Монографија: Драгица Станковић (2008): Биљке и саобраћај. Посебна издања, Задужбина Андрејевић, Београд.
 4. Патент: Иветић Владан., Шкорић Мирко., Станковић Драгица (2016): Троделна прстенаста покривка за малчирање биљака. (Ring cover of three parts of plants mulching.). Гласник интелектуалне својине 31.11.2016, број 6. ISSN 2217-9143. Завод за интелектуалну својину, Београд.
 5. Ivetić V, Devetaković J, Nonić M, Stanković D, Šijačić-Nikolić M (2016): Genetic diversity and forest reproductive material – from seed source selection to planting. iForest (early view). – doi: 10.3832/ifor1577-009 [online 2016-06-13]