Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Драгица Милосављевић

Истраживач - сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 460

Област истраживања

Драгица Милосављевић се бави истраживањима ензимских и неензимских антиоксидативних компоненти биљака, анализом примарних и секундарних метаболита у јагодама. Истраживања у оквиру докторске дисертације има за циљ дефинисање здравствено корисних ефеката метаболита у плоду јагоде, као и квалитативне и квантитативне промене садржаја метаболита у плоду јагода.

Вештине

UV/VIS спектроскопија за одређивање активности ензима, као и за анализу примарних и секундарних метаболита, електрофоретске технике – изоелектрично фокусирање, ХПЛЦ метода, статистичке методе (СПСС).

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

Драгица Милосављевић је докторанд на факултету за Физичку хемију, Универзитета у Београду,  под менторством проф. др Милоша Мојовића и др Јелене Драгишић Максимовић.

1.Радно искуство:           

2018 – данас: Истраживач приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.

2016-2018: Волонтер, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.

2018-2018: ЗУ апотека магистра Живановић

2017-2018: ЗУ апотека Lilly

2016-2016: Општа болница Импулс, волонтер приправник.

2014-2015: Приправнички стаж, КБЦ „Др Драгиша Мишовић“ Београд, Служба за лабораторијску дијагностику; Стручни испит

2.Образовање: 

 • 2016: Докторанд, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду
 • 2017: Магистар фармације, Фармацеутски факултет Нови Сад, Привредна академија Нови Сад
 • 2014: Магистар фармације – медицински биохемичар, Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду, смер медицинска биохемија

3.Остале професионалне активности

Чланства:

 • Друштво медицинских биохемичара Србије (ДМБС)
 • Комора медицинских биохемичара Србије
 • Комора медицинских сестара и техничара Србије

Завршени:

 • 2011-2019: пројекат основних истраживања ОИ 173040 “Интеракције мембрана са унутарћелијским и апопластичним простором: изучавања биоенергетике и сингализације користећи биофизичке и биохемијске методе”
 1. Milosavljević Dragica, Mutavdžić Dragosav, Radotić Ksenija, Milivojević Jasminka, Maksimović Vuk, Dragišić Maksimović Jelena. 2020. Phenolic profiling of 12 strawberry cultivars using different spectroscopic methods. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 68 (15): 4346-4354