Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Драгана Бартолић

Мастер биофизичар

Истраживач сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 451

Област истраживања

 • Токсиколошка хемија и биохемија, биотички и абиотички стрес, оксидативни стрес и редокс процеси
 • Mеханизми заштите биљака од стреса
 • Хемија хране
 • Микотоксини
 • Примена флуресцентне спектроскопије у комбинацији са напредним алгоритмима за карактеризацију различитих материјала
 • Нанобиотехнологија

Вештине

 • Флуоресцентна спектроскопија
 • Хроматографске методе
 • Анализа података и имиџинг
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:  

 • 2020 – данас: Истраживач-сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2017 – 2020: Истраживач-приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

2.Образовање:    

 • 2015-данас: Докторске академске студије, Катедра за аналитику, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
 • 2014: Мастер академске студије, Катедра за физичку хемију (биофизика), Факултет за Физичку хемију, Универзитет у Београду
 • 2013: Основне академске студије, Катедра за биохемију, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

3.Награде и признања:    

 • 2019: COST Акција CA16101 стипендија за једномесечни боравак (STSM истраживач) на Универзитету у Мастрихту (MultiModal Molecular Imaging (M4i) institute) Холандија.
 • 2018 (10.12. – 13.12.): COST Акција CA16101 стипендија за training school on molecular imaging in forensics, Мастрихт, Холандија.
 • 2018 (04.10. – 08.10.): стипендија за „НЕРКА 7“, регионалну школу биофизике спонзорисану од стране IUPAB-a (International Union of Pure and Applied Biophysics), у организацији Друштва бифизичара Србије (Котор, Црна Гора.
 • 2016 (22.02.-04.03): стипендија за 46th IFF Spring School of Functional Soft Matter, Forschungszentrum Jülich, Немачка.
 • 2015 (23.02-06.03.): 47th IFF Spring School „Memristive Phenomena – From Fudamental Physics to Neuromorphic Computing“, Forschungszentrum Jülich, Немачка.

4.Oстале професионалне активности

 • Чланство у Друштву за физиологију биљака Србије.

Актуелни:

 • 2020- 2022: “Real-time detection and quantification of bioaerosols relevant for human and plant health. Фонд за науку Републике Србије – ПРОМИС (grant no. 6039613)”.
 • 2018- 2022: CA17111 “Data integration to maximise the power of omics for grapevine improvement”. (Учесник) – COST Акција.
 • 2017-2021: CA16101 “Multi-modal imaging of forensic science evidence – tools for forensic science“. (Учесник) – COST Акција.

Завршени:

 • ОИ173017 „Испитивања односа структура-функција у ћелијском зиду биљака и измене структуре зида ензимским инжењерингом“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 1. G. Willaert, P. Vanden Boer, A. Malovichko, M. Alioscha-Perez, K. Radotić, D. Bartolić, A. Kalauzi, M. I. Villalba, D. Sanglard, G. Dietler, H. Sahli, S. Kasas, Single yeast cell nanomotions correlate with cellular activity. Science Advance 6 (26), eaba3139 (2020). DOI: 10.1126/sciadv.aba3139 (IF = 13.117, M21a).
 2. Bartolić, V Maksimović., D J Maksimović. M Stanković., S Krstović., R Baošić. K Radotić. Variation in polyamine conjugates in maize (Zea mays L.) seeds contaminated with aflatoxin B1: a dose-response relationship. Journal of the science of food and agriculture, 100, pp 2905-2910 (2020) doi: 10.1002/jsfa.10317 (IF = 2.614, M21).
 3. M Algarra., D Bartolić., K Radotić. et al. P-dopted carbon nano-powders for fingerprint imaging. Talanta, 194, pp. 150 -157, (2019) doi:10.1016/j.talanta.2018.10.033 (IF = 339, M21).
 4. M Stanković., D Bartolić., B Šikoparija., D Spasojević., D Mutavdžić, M Natić, K Radotić. Estimation of variability of total content of proteins and phenols in honey using front face fluorescence spectroscopy coupled with MCR-ALS analysis. Journal of Applied Spectroscopy, 86, pp. 256-263, (2019) doi: 10.1007/s10812-019-00809-1(IF = 710, M23).
 5. D. Bartolić, M Stanković., D Mutavdžić., S Stanković., D Jovanović,., K Radotić. Multivariate Curve Resolution – Alternate Least Square analysis of excitation-emission matrices for maize flour contaminated with aflatoxin B1. Journal of Fluorescence, 28, pp. 729-733, (2018) doi: 1007/s10895-018-2246-z (IF = 2.093, M22).