Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Драгана Бартолић

Мастер биофизичар

Научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 451

Област истраживања

 • Токсиколошка хемија и биохемија, биотички и абиотички стрес, оксидативни стрес и редокс процеси
 • Mеханизми заштите биљака од стреса
 • Хемија хране
 • Микотоксини
 • Примена флуресцентне спектроскопије у комбинацији са напредним алгоритмима за карактеризацију различитих материјала
 • Нанобиотехнологија

Вештине

 • Флуоресцентна спектроскопија
 • Хроматографске методе
 • Анализа података и имиџинг
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:  

 • 2020 – данас: Истраживач-сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2017 – 2020: Истраживач-приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

2.Образовање:    

 • 2015-данас: Докторске академске студије, Катедра за аналитику, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
 • 2014: Мастер академске студије, Катедра за физичку хемију (биофизика), Факултет за Физичку хемију, Универзитет у Београду
 • 2013: Основне академске студије, Катедра за биохемију, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

3.Награде и признања:    

 • 2019: COST Акција CA16101 стипендија за једномесечни боравак (STSM истраживач) на Универзитету у Мастрихту (MultiModal Molecular Imaging (M4i) institute) Холандија.
 • 2018 (10.12. – 13.12.): COST Акција CA16101 стипендија за training school on molecular imaging in forensics, Мастрихт, Холандија.
 • 2018 (04.10. – 08.10.): стипендија за „НЕРКА 7“, регионалну школу биофизике спонзорисану од стране IUPAB-a (International Union of Pure and Applied Biophysics), у организацији Друштва бифизичара Србије (Котор, Црна Гора.
 • 2016 (22.02.-04.03): стипендија за 46th IFF Spring School of Functional Soft Matter, Forschungszentrum Jülich, Немачка.
 • 2015 (23.02-06.03.): 47th IFF Spring School „Memristive Phenomena – From Fudamental Physics to Neuromorphic Computing“, Forschungszentrum Jülich, Немачка.

4.Oстале професионалне активности

 • Чланство у Друштву за физиологију биљака Србије.

Актуелни:

 • 2020- 2022: “Real-time detection and quantification of bioaerosols relevant for human and plant health. Фонд за науку Републике Србије – ПРОМИС (grant no. 6039613)”.
 • 2018- 2022: CA17111 “Data integration to maximise the power of omics for grapevine improvement”. (Учесник) – COST Акција.
 • 2017-2021: CA16101 “Multi-modal imaging of forensic science evidence – tools for forensic science“. (Учесник) – COST Акција.

Завршени:

 • ОИ173017 „Испитивања односа структура-функција у ћелијском зиду биљака и измене структуре зида ензимским инжењерингом“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 1. Bartolić, D., Mutavdžić, D., Carstensen, J.M. et al. (2022). Fluorescence spectroscopy and multispectral imaging for fingerprinting of aflatoxin-B1 contaminated (Zea mays L.) seeds: a preliminary study. Sci Rep 12, 4849. DOI: 10.1038/s41598-022-08352-4 (M21, IF=4,380).
 2. Bartolić D., Mojović M., Prokopijević M., Djikanović D., Kalauzi A., Mutavdžić D., Baosic R., Radotić K. (2021). Lignin and organic free radicals in maize (Zea mays L.) seeds in response to aflatoxin B1 contamination. An optical and EPR spectroscopic study. Journal of the Science of Food and Agriculture. DOI: 10.1002/jsfa.11591 (M21, IF=3,639).
 3. Vasiljević Z.Ž., Dojčinović M.P., Vujančević J.D., Spreitzer M., Kovač J., Bartolić D., Marković S., Janovuć-Čaštvan I., Tadić N.B., Nikolić MV. (2021). Exploring the impact of calcination parameters on the crystal structure, morphology, and optical properties of electrospun Fe2TiO5 nanofibers. RSC Advances. DOI: 10.1039/d1ra05748k (M22, IF= 3,361).
 4. Stanković M, Bartolić D., Mutavdžić D., Marković S., Grubić S., Jovanović N.M., Radotić K. (2021). Estimation of honey bee colony infection with Nosema ceranae and Varroa destructor using fluorescence spectroscopy in combination with differential scanning calorimetry of honey samples, Journal of Apicultural Research. DOI: 10.1080/00218839.2021.1889803 (M21, IF=2,584).
 5. Bartolić D., Maksimović V., Maksimović, DJ. Stanković M., Krstović S., Baošić R., Radotić K. (2020). Variation in polyamine conjugates in maize (Zea mays L.) seeds contaminated with aflatoxin B1: a dose-response relationship. Journal of the science of food and agriculture, 100, pp 2905-2910 DOI: 10.1002/jsfa.10317 (M21, IF = 2,614).
 6. Willaert R. G., Boer P. Vanden, Malovichko A., Alioscha-Perez M., Radotić K., Bartolić D., Kalauzi A., Villalba M. I., Sanglard D., Dietler G., Sahli H., Kasas S.. (2020). Single yeast cell nanomotions correlate with cellular activity. Science Advance 6 (26), eaba3139 DOI: 10.1126/sciadv.aba3139. (M21a, IF =14,143).
 7. M Algarra., D Bartolić., K Radotić, et al. (2019) . P-dopted carbon nano-powders for fingerprint imaging. Talanta, 194, pp. 150 -157. DOI:10.1016/j.talanta. 2018.10.033 (M21, IF = 5,339).
 8. Stanković M., Bartolić D., Šikoparija B., Spasojević D., Mutavdžić D., Natić M., Radotić K.. 2019. Estimation of variability of total content of proteins and phenols in honey using front face fluorescence spectroscopy coupled with MCR-ALS analysis. J. Appl .Spectros. DOI: 10.1007/s10812-019-00809-1 (M23, IF=0,710).
 9. D. Bartolić, M. Stanković, D. Mutavdžić, S. Stanković, D. Jovanović, K. Radotić. (2018). Multivariate Curve Resolution – Alternate Least Square analysis of excitation-emission matrices for maize flour contaminated with aflatoxin B1. Journal of Fluorescence. DOI: 10.1007/s10895-018-2246-z. ISBN: 1053-0509 (M22, IF =1,665).