Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Данијела Луковић Голић

Др наука из мултидисциплинарних научних области- науке о материјалима

Виши научни сарадник

Адреса: Волгина 15, Београд 11060

Телефон: (+381) 11 2085 037

Област истраживања

 • Наука о материјалима, физика и хемија чврстог стања, неорганска хемија.
 • Синтеза (сол-гел, солвотермална, ултразвучне, реакције у чврстом стању) и карактеризација нових материјала за примену у електроници (мултифероика, фероелектрика, линеарних резистора).
 • Специфичне области истраживања: Синтеза, процесирање и карактеризацијa метал-оксидних мултифероичних керамичких материјала (BiFeO3, YMnO3). Синтеза и карактеризација нано- и субикронских прахова ZnO, самоуређених и мезокристалних структура ZnO.

Вештине

сканирајући електронски микроскоп (TESCAN Vega TS 5130 MM), хидро/солвотермални реактор (Roth Karlsruhe), уређај за фероелектрична мерења (Precision Multiferroic Test System, Radiant Technologies, Inc.),  инструмент за електричну карактеризацију (струјно-напонски извор/мерач Keithley 237).

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2020 – данас, Виши научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду, Одсек за науку о материјалима
 • 2013 – 2020, Научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду, Одсек за науку о материјалима
 • 2008 – 2013, Истраживач сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду, Одсек за науку о материјалима
 • 2005 – 2008, Истраживач сарадник, Институт техничких наука САНУ, Универзитет у Београду
 • 2002 – 2005, Истраживач приправник, Институт техничких наука САНУ, Универзитет у Београду
 • 2000 – 2002, стипендиста Министарства за науку, технологије и развој Републике Србије при Институту за нуклеарне науке „Винча”.

2.Oбразовање:

 • 2013, Доктор наука из мултидисциплинарних научних области (науке о материјалима), Универзитет у Београду. Тема докторске дисертације: „Солвотермална синтеза цинк-оксида са контролисаном величином честица на нано и микро скали“.
 • 2005, Магистар физичких наука, Физички факултет, Универзитет у Београду. Тема магистарске тезе: „Утицај допирања никлом на оптичка, транспортна и нека топлотна својства олово-телурида “.
 • 1999, Дипломирани физичар, Физички факултет, Универзитет у Београду.

3.Oстале професионалне активности

Чланства:

 • Друштво за керамичке материјале Србије

Завршени:

 • 2011 – 2019, „0Д-3Д наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, својства и процесирање“ (ИИИ), Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 • 2016 – 2017, “0Д до 3Д наноструктуре ZnO за примену у оптици, електроници и енергетици”, пројекат билатералне сарадње (МПНТР) са Институтом „Јожеф Стефан“, Љубљана, Словенија.
 • 2016 – 2017, „Магнето-електрична својства наноструктурних мултифероичних керамика на бази оксида прелазних металаʺ, пројекат билатералне сарадње (МПНТР) са Природословно-математичким факултетом, Загреб, Хрватска
 • 2008 – 2010, „Савремена метал-оксидна електрокерамика и танки филмови“, Министарство науке Републике Србије.
 • 2005 – 2007, „Развој нових полупроводничких материјала и израда дебелослојних сензора”, Министарство науке Републике Србије.
 • 2002 – 2004, „Нови електронски материјали за израду оптоелектронских и планарних НТЦ сензора“, Министарство науке Републике Србије.
 1. Ćirković, A. Radojković, D. Luković Golić, N. Tasić, M. Čizmić, G. Branković, Z. Branković, Visible-light photocatalytic degradation of Mordant Blue 9 by single-phase BiFeO3 nanoparticles, Environmental of Chemical Engineering (2020), https://doi.org/10.1016/j.jece.2020.104587.
 2. Vukašinović, M. Počuča-Nešić, D. Luković Golić, V. Ribić, Z. Branković, S. M. Savić, A. Dapčević, S. Bernik, M. Podlogar, M. Kocen, Ž. Rapljenović, T. Ivek, V. Lazović, B. Dojčinović, G. Branković, The structural, electrical and optical properties of spark plasma sintered BaSn1-xSbxO3 ceramics, Journal of the European Ceramic Society 40 (2020) 5566-5575.
 3. Luković Golić, A. Radojković, A. Dapčević, D. Pajić, J. Dragović, F. Torić, J. Ćirković, G. Branković, Z. Branković, Change in structural, ferroelectric, and magnetic properties of bismuth ferrite induced by doping with gadolinium, Ceramics International 45 (2019) 19158-19165.
 4. Radojković, D. Luković Golić, J. Ćirković, Z. Marinković Stanojević, D. Pajić, F. Torić, A. Dapčević, P. Vulić, Z. Branković, G. Branković, Tuning of BiFeO3 multiferroic properties by light doping with Nb, Ceramics International 44 (2018) 16739-16744.
 5. Luković Golić, A. Radojković, J. Cirković, A. Dapcević, D. Pajić, N. Tasić, S. M. Savić, M. Počuča-Nešić, S. Marković, G. Branković , Z. Marinković Stanojević, Z. Branković, Structural, ferroelectric and magnetic properties of BiFeO3 synthesized by sonochemically assisted hydrothermal and hydro-evaporation chemical methods, Journal of the European Ceramic Society 36 (2016) 1623-1631.
 6. Branković, G. Branković, M. Počuča-Nešić, Z. Marinković Stanojević, M. Žunić, D. Luković Golić, R. Tararam, M. Cilense, M.A. Zaghete, Z. Jagličić, M. Jagodič, J.A. Varela, Hydrothermally assisted synthesis of YMnO3, Ceramics International 41 (2015) 14293-14298.
 7. Luković Golić, J. Ćirković, M. Šćepanović, T. Srećković, E. Longo, J.A. Varela, N. Daneu, V. Stamenković, G. Branković, Z. Branković,The modification of structural and optical properties of nano- and submicron ZnO powders by variation of solvothermal syntheses conditions, Journal of Nanopartical Research 16 (2014) 2670.
 8. Luković Golić, Z. Branković, N. Daneu, G. Branković, Solvothermal syntheses of nano- and micro-sized ZnO powders with a controllable morphology. Journal of Sol-Gel Science Technology63 (2012) 116–125.
 9. Luković Golić, G. Branković, M. Počuča Nešić, K. Vojisavljević, A. Rečnik, N. Daneu, S. Bernik, M. Šćepanović, D. Poleti,Z. Branković, Structural characterization of self-assembled ZnO nanoparticles obtained by the sol–gel method from Zn(CH3COO)2×2H2O, Nanotechnology 22 (2011) 395603.