Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Даница Стојиљковић

др наука Архитектура и урбанизам

Научни сарадник

Адреса: Кнеза Вишеслава 1

Телефон: (+381) 11 3555 258

Област истраживања

 • Историја и теорија савремене архитектуре и урбанизма
 • Социјална, културна и политичка историја урбаних студија
 • Урбана средина и еколошке студије

Вештине

 • Програми за техничко цртање, 3D моделовање и графичке презентације AutoCad (2D i 3D), Adobe Photoshop, SketchUp, Corel Draw
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:  

 • Научни сарадник ǀ Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду (2018-тренутно)
 • Истраживач сарадник ǀ Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду (2014-2018)
 • Истраживач приправник ǀ Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду (2011-2014)
 • Пројактант архитектуре ǀ Грађевинска фирма „Monterra D.O.O.“ Београд (2008-2010)
 • Пројактант архитектуре ǀ Архитектонски студио „NIKA“ Београд (2007-2008)
 • Сарадник у настави на пројектима “Синтезни пројекат 1” и “Синтезни пројекат 3” ǀ Архитектонски факултет Универзитета у Београду (2006-2007)
 • Професионална пракса ǀ Архитектонски студио „Grafic studio“ Букурешт, Румунија (јун-август 2004)

2.Образовање:

 • Доктор наука архитектура и урбанизам ǀ Архитектонски факултет Универзитета у Београду (2017)
 • Дипломирани инжињер архитектуре ǀ Архитектонски факултет Универзитета у Београду (2006)

3.Награде и признања:

 • Награда за најбољу климатски паметну идеју ǀ Награда додељена од стране УНДП-а Србија, ГЕФ и Министарства заштите животне средине Републике Србије (2018)
 • Захвалницa за ангажовање на изради пројекта нове зграде Института ǀ Института за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду (2016)
 • Пројекат изабран међу 10 победничких тимова на конкурсу Линијски парк Калемегданска тврђава-Панчевачки мост ǀ Град Београд (2020)
 • Прва награда на архитектонском конкурсу за пројекат Палилулске пијаце ǀ Град Београд (2016)
 • Прва награда на архитектонско-урбанистичком конкурсу за пројекат Сењачке пијаце ǀ Удружење архитеката Београда (2010)
 • Остале професионалне активности

4.Остале професионалне активности

Ангажовање у настави:

 • Докторске студије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду ǀ Предмет: Истраживачке лабораторије: Архитектура и политика
 • Последипломенске студије при Универзитету (смер: Историја и филозофија природних наука и технологија) ǀ Предмет: Културни и естетски аспект науке и технологије

Актуелни:

 • UNDP Serbia, Climate Smart Urban Development Project ‘LIQUID3’, No. 00094603/07/2020 (УНДП Србија, Климатски паметна решења за урбани развој ‘LIQUID3’), Пројекат бр. 00094603/07/2020 (2020–2021)

Завршени:

 • Научно-истраживачки пројекат основних истраживања, из области друштвених наука, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: „Теорија и пракса науке у друштву, мултидисциплинарне, образовне и међугенерацијске перспективе“, бр. пројекта ОИ 179048 (2011-2019)
 1. Stojiljković, D., (2021) „Yugoslav utopia of sustainable city – The synthesis of living environment and social order”, in: Gambardella C., Cennamo C., Germanà M. L., Shahidan M. F. and Bougdah H. (eds.) Utopian Studies and Sacred Architecture. Cham, Springer Nature Switzerland AG. M14
 2. Stojiljković, D., (2020) „Modernist landscapes and cultural identity: Memorial sites by Bogdan Bogdanović”, in: ARCHTHEO ’20. XIV.  International Theory and History of Architecture Conference Proceedings, p. 64–70. M33
 3. Stojiljković, D., Ignjatović, A. (2019) „Towards an authentic path: Structuralism and architecture in socialist Yugoslavia”. The Journal of Architecture, Volume 24, Issue 6, pp. 853-876. https://doi.org/10.1080/13602365.2019.1684973. M23
 4. Stojiljković, D., Ristić Trajković, J. „The Aestheticization of Yugoslav Architecture through Structuralist Analysis of Form-Meaning Relationship.” In: ARCHDESIGN ’19. VI. International Architectural Design Conference Proceeding. 22nd to 22nd March 2019, Athens, Greece, Istanbul:  Metin Copy Plus, 2019, ISBN: 978-605-81019-2-0, pp. 171-188. M33
 5. Djokić, Ristić Trajković J., Furundžić, D., Krstić, V., Stojiljković, D. (2018) „Urban garden as lived space: Informal gardening practices and dwelling culture in socialist and post-socialist Belgrade“, Urban Forestry & Urban Greening, 30, p247–259. M21
 6. Stojiljković, D., Ristić Trajković, J. (2018) „Semiotics and urban culture: Architectural projections of structuralism in a socialist context“, Journal of Social Semiotics, 28(3), p330–348. M23
 7. Ristić Trajković, J., Stojiljković, D. (2016) „Sustainability and Socialism: Socio-ecological ideas in urbanization of New Belgrade“, Facta Universitatis Series: Architecture and Civil Engineering, 14(3), p343–353. M24
 8. Ristić Trajković, J., Stojiljković, D., Međo, V. (2015) „Influence of the socialist ideology on the conception of multi-family housing: New urban landscape and the typological models of housing units“, Facta Universitatis Series: Architecture and Civil Engineering, 13(2), p167–179. M24
 9. Ristić Trajković, J., Stojiljković, D., Ćirić, D. (2013) “Transformation of modern urban space of New Belgrade in the conditions of the post-socialist transition and sustainable development “. in: Proceedings of the 12th Internacional Docomomo Conference: The Survival of Modern From Coffee Cup to Plan, p. 381-388. M33
 10. Todorović, M., Ristić Trajković, J., Stojiljković, D. (2011) „New Approaches in Perception of Housing Space – Process of Globalization and Integration of Space Under the Influence of Digital Media“, In: Mako, V., Lojanica, V., Božović Stamenović, R. (Eds) Hоusing Development in Serbia in the Context of Globalization and Integrations. Approaches and Experiences Vol 1., Belgrade, Faculty of Architecture, pp. 138–149. M44