Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Далиборка Станковић

Др биолошких наука

Научни сарадник

Адреса: Адреса: Булевар деспота Стефана 142

Област истраживања

Орнитологија, крвни паразити птица, цревни микробиом, екологија

Вештине

Хватање и прстеновање птица, вађење крви, крвни размази

Аналза узорака: PCR и nested PCR, изолација DNА, Програм BioEdit

Општи програми: Microsoft Оffice, SPSS, R

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2023 Научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду
 • 2020 – 2023 Музејски саветник, Природњачки музеј Београд
 • 2019 – 2021 Junior Non – Key Birds Species Expert for NATURA2000 implementation
 • 2012 – 2020 Виши кустос, Природњачки музеј Београд
 • 2001 – 2012 Кустос, Природњачки музеј Београд
 • 2007 – 2023 Шеф Центра за маркирање животиња

2.Образовање:

 • 2018 Доктор биолошких наука, Департман за Биологију и Екологију, ПМФ, Универзитет у Новом Саду
 • 2005 Магистар биолошких наука, Департман за Биологију и Екологију, ПМФ, Универзитет у Новом Саду
 • 1998 дипломирани биолог, Департман за Биологију и Екологију, ПМФ, Универзитет у Новом Саду

3.Награде и признања:

 • 2005-2006 Rufford Small Grants (RSGs): „Evaluation and role of Gruzansko Jezero Lake as important site for migratory birds in Moravsko-Vardarskom migration route“.

4. Остале професионалне активности

Посебан допринос: Усавршавања и краћи боравци

 • 2022 (Феб.) – 2023 (Јул) Департман за проучавање понашања животиња, Универзитет у Билефелду, Немачка
 • 2019 (Нов.) Лабораторија за молекуларну екологију и еволуциону биологију, Департман за биологију, Факултет за науку, Универзитет у Лунду, Шведска
 • 2016 (Нов) Лабораторија за молекуларну екологију и еволуциону биологију, Департман за биологију, Факултет за науку, Универзитет у Лунду, Шведска
 • 2005 (Авг.-Окт.) KNIOZ (Краљевски холандски институт за проучавање мора), Тексел, Холандија

Ангажовање у настави:

 • 1999 – 2001 Асистент приправник на предмету Зоологија вертебрата, Департман за Биологију и Екологију, ПМФ, Универзитет у Новом Саду.

Чланства:

 • 2010 – Представник Републике Србије у Бонској (CMS – Convection of Migratory Species) Конвенцији као научни канцелар и члан Сесијског комитета научних канцелара
 • 2018 – Технички представник Републике Србије у AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement) споразуму.

Актуелни:

 • 2023 – WIMANET (Wildlife Malaria Network) COST Action 22108
 • 2023 – EUFLYNET (A European flyway research network for the effective conservation of migrant landbirds) COST Action 22107

Завршени:

 • 2016 – 2019 Праћење миграције птица и слепих мишева трајним обележавањем алуминијумским и колор маркерима (прстеновима), Министарство пољопривреде и заштите животне средине.
 • 2016 – 2018 Атлас мигратрних птица и слепих мишева Србије, Министарство пољопривреде и заштите животне средине.
 • 2013 – 2015 Праћење миграције птица и слепих мишева трајним обележавањем алуминијумским и колор маркерима (прстеновима), Министарство животне средине, рударства и просторног планирања.
 • 2009 – 2011 Праћење миграције птица и слепих мишева трајним обележавањем алуминијумским и колор маркерима (прстеновима), Министарство животне средине, рударства и просторног планирања.
 • 2008 – 2012 Мониторинг малих вранаца Phalacrocorax pygmeus и других птица током градње моста преко Аде-Циганлије 2008-2012. Дирекција за грђевинско земљиште Града Београда.
 • 2007 – 2008 INTERCAFE (Interdisciplinary initiative to reduce pan-European cormorant-fisheries conflicts) COST Action 635.
 • 2006 – 2007 Мониторинг миграторних птица водених станишта ради превенције авијарне инфлуенце у Србији, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.
 • 2002 – 2005 „Процена стања и промена биолошке и геолошке разноврсности модификованих предела централних делова Србије (Шумадија), Минисатарство науке, технологије и развоја Републике Србије.
 1.  Novčić I, Krunić S, Stanković D, Hauber M. E. (2020): Duration of ‘peeks’ in ducks: how much time do Common Pochards Aythya ferina spend with an eye open while in a sleeping posture? Bird Study 67: 2, 256-260. https://doi.org/10.1080/00063657.2020.1808590.
 2. Stanković D, Jönsson J, Raković (2018): Diversity of avian blood parasites in wild passerine birds in Serbia with a special reference to two new lineages. Journal of Ornithology DOI 10.1007/s10336-019-01628-z.
 3. Stanković D, Paunović M, Raković (Eds.) (2019): Atlas of migratory birds and bats of Serbia. Ministry of Environmental Protection of the Republic of Serbia, Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia, Natural History Museum in Belgrade, Special issue 46, Belgrade.
 4. Stanković 2018. Ardea purpurea. In Radišić D, Vasić V, Puzović S, Ružić M, Šćiban M, Grubač B, Vujić A. eds. Црвена књига фауне Србије III – Птице. Београд: Завод за заштиту природе Србије, Универзитет у Новом Саду: ПМФ, Департман за биологију и екологију и Друштво за заштиту и проучавање птица Србије pp. 341-344.
 5. Buehler DM, Bhola N, Barjaktarov D, Goymann W, Schwabl I, Tieleman I, PiersmaT. (2008): Constitutive immune function responds more slowly to handling stress than corticosterone in a shorebird. Physiology and Biochemical Zoology 81 (5): 673-681.
 6. Barjaktarov D. (2007): Nesting of the Great Crested Grebe in Vojvodina. Monograph: 1-106. Zadužbina Andrejević, Belgrade.