Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Гордана Станојевић

Мастер инжењер технологије

Истраживач - сарадник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 047

Област истраживања

 • Алкално активирани материјали
 • Стабилизација/Солидификација токсичног и радиоактивног отпада алкално активираним материјалима
 • Трајност алкално активираних материјала

Вештине

 • FT-IR спектрофотометар
 •  ICP-OES спектрофотометар
 • TG/DSC спектрофотометар
 • UV/Vis спектрофотометар
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

• 2018-данас: Истраживач приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживња Универзитета у Београду.

2.Образовање:

• 2015-данас: Студент докторских студија на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду.
• 2015: Мастер Инжењер технологије, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду.
• 2014: Дипл. инг. технологије, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду.

3.Остале професионалне активности

• 2018-Обука младих истраживача на Универзитету у Шефилду, у оквиру НАТО програм Наука за мир и безбедност
• 2015-Стручна пракса на Lomonosow Moscow University of Fine Chemical Technology, као члан IAESTE организације

Актуелни:

 • 2020-: Proof of Concept 5033 ,,SORBALWALL технологија – Композити засновани на ћелијском зиду микроалги намењени биосорпцији метала из загађених вода „, Фонд за иновациону делатност

Завршени:

 • 2018 – 2020: SPS 985402 (G5402) “ Побољшана сигурност кроз безбеднију цементацију опасних отпада“, НАТО програм Наука за мир и безбедност.
 • 2018-2019: ТР34026 „Геополимери – Развој технологије за конверзију индустријског отпада у функционалне материјале“, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 1. M. Komljenović, Tanasijević, N. Džunuzović, J.L. Provis, Immobilization of cesium with alkali-activated blast furnace slag, Journal of Hazardous Materials 388, 2020, 121765. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121765. IF = 9.038. 5 year IF = 8.512.
 2. Т. Ivanović, M. Komljenović, N. Džunuzović, V. Nikolić, Tanasijević, Improving mechanical characteristics of lightweight geopolymers through mechanical activation of fly-ash, International Conference on Sustainable Materials, Systems and Structures (SMSS 2019), 20-22. March, 2019., Rovinj, Croatia, Vol 1, p. 558-565. (ISBN: 978-1-5108-92941)
 3. I Rubinjoni, I. Čeliković, G. Tanasijević, M. Komljenović, B. Lončar, Radon exalation from fly-ash geopolymer mortar, 6th International conference on electical, electronic and computingn engineering-IcETRAN 2019, 3-6, Jun, 2019., Srebrno jezero, Srbija. (ISBN: 978-86-7466-785-9)
 4. Tanasijević, T. Ivanović, J. L. Provis. M. Komljenović, Leaching resistance of alkali-activated binder contaminated with cesium,15th International Congress on the Chemistry of Cement, 16-20, Septebmer, 2019, Prague, Czech Republic.
 5. Džunuzović, T. Ivanović, M. Komljenović, M. Ršumović, G. Tanasijević, Tehnološki postupak sinteze poroznih materijala na bazi alklano aktivirane smeše (kompozita) elektrofilterskog pepela iz termoelektarne Morava Svilajnac i zgure visoke peći iz železare Hesteel Serbia Iron & Steel, d.o.o. ”– Smederevo, 2019.