Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Горан Триван

др биотехничких наука

научни сарадник

Телефон: (+381) 11 3555-258

Област истраживања

Истраживања из области  биотехнологијe – шумарство,  уже научне области еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, заштита животне средине и превенција природних катастрофа.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:    

 • – тренутно: научни сарадник – помоћник директора за људске ресурсе, Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања.
 • -2020.: министар заштите животне средине, Влада Републике Србије
 • -2017.: секретар Секретаријата за заштиту животне средине Скупштине града Београда
 • 2004.- 2008.: производња органске хране и лековитог биља
 • 1993.- 2004.: директор Бироа за пројектовање, планирање и развој, ЈП „Србијашуме“
 • – 1993.: извршни директор ЈП „Србијашуме“
 • – 1991.: министар за омладину и спорт, Влада Републике Србије

2.Образовање:    

 • 2018: Докторат биотехничких наука из области Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, Универзитет у Београду, Шумарски факултет
 • 1987: дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру, Универзитет у Београду, Шумарски факултет.
 1. Остале професионалне активности

Питањима заштите животне средине бави се од 1988. године када учествује у формирању првог еколошког покрета у Београду, а један је од иницијатора и учесника у формирању Министарстава за заштиту животне средине Републике Србије и Савезне Републике Југославије.

 1. Ristić,; Kostadinov, S.; Abolmasov, B.; Dragićević, S.; Trivan, G.; Radić, B.; Trifunović, M.; Radosavljević, Z. (2012): Torrential floods and town and country planning in Serbia. Natural Hazards and Earth System Sciences, Vol. 12, No.1, pg. 23-35 (ISSN: 1561-8633), (DOI: 10.5194/nhess-12-23-2012).
 2. Čakmak, D.; Perović, V.; Kresović, M.; Jaramaz, D.; Mrvić, V.; Belanović-Simić, S.; Saljnikov, E.; Trivan, G. (2018): Spatial distribution of soil pollutants in urban green areas (a case study in Belgrade). Journal of geochemical exploration, Vol. 188, pg. 308-317 (ISSN: 0375-6742).
 3. Stanković,; Krstić, B.; Igić, R.; Trivan, G.; Petrović, N.; Jović, Dj. (2011): Concentration of pollutants in the Air, Soil and Plants in the Area of National Park „Fruška gora“ – Serbia. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 20,  No. 1 (ISSN 1018-4619).
 4. Stanković, D.; Krstić, B.; Orlović, S.; Trivan, ; Pajnik Poljak, L.; Šijačić Nikolić, M. (2011): Woody plants and herbs as bioindicators of the current condition of the natural environment in Serbia. Journal of Medicinal Plants Research, Vol. 5, No. 15, pg. 3507- 3512.
 5. Stanković, D.; Jovanić, P.; Krstić, B.; Šijačić-Nikolić M.; Trivan, G.; Ivanović, S., Vučinić A. (2013): Concentration of PAHs in forest ecosystems of the protected natural resource „Avala“, Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 22, No. 1, pg. 136-141 (ISSN 1018-4619).
 6. Ristić, R.; Radić, B.; Nikić, Z.; Trivan, G.; Vasiljević, N.; Dragićević, S.; Živković, N.; Radosavljević, Z. (2011): Erosion Control and Protection from Torrential Floods – Spatial Aspects. SPATIUM-International Review (ISSN 1450-569X), No. 25, pg. 1-6 (DOI: 10.2298/SPAT1125001R).
 7. Ristić, R.; Radić, B.; Miljanović, V.; Trivan, G.; Ljujić, M.; Letić, Lj.; Savić, R. (2013): „Blue-green“ corridors as a tool for mitigation of natural hazards and restoration of urbanized areas: a case study of Belgrade city. SPATIUM-International Review (ISSN 1450-569X), No. 30, pg. 18-22 (DOI: 10.2298/SPAT1330018R).
 8. Ristić, R.; Kostadinov, S.; Radić, B.; Trivan, G.; Nikić, Z. (2012): Torrential Floods in Serbia – Man Made and Natural Hazards. 12th Congress INTERPRAEVENT 2012, Proceedings (ISBN 978-3-901164-19-4), pg. 771-779, Grenoble, France.
 9. Trivan, G.; Stanković, D.; Jović, Đ.; Ćirković-Mitrović, T. (2010): Per sustainable and unsustainable development from Stockholm to Copenhagen. International scientific conference „Forest ecosystems and climate changes“Proceedings (ISBN 978-86-80439-22-8), Volume 1, p. 207-213, Institute of Forestry, 9-10thMarch 2010, Belgrade. 
 10. Stanković, D.; Trivan, G. (2009): Sustainable development within the concept of multidisciplinary approach of ecology and environmental protection. Topola br.183/184, pg. 129-136