Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Горан Бранковић

др техничких наука, област хемијска технологија

Научни саветник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 043

Област истраживања

Електрокерамика (Сензори, Варистори, Фероелектрици, Магнетни материјали, Мултифероици), Материјали за обновљиве изворе енергије (SOFC, фотоволтаици, термоелектрици), Фотокатализа, Наноструктурни материјали, Синтеза и процесирање керамичких материјала, Танки и дебели филмови, Биополимери

Вештине

SEM, TEM, AFM, DTA, DSC, TG, dc електрична карактеризација, импедансна спектроскопија

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:  

 • 2007 –данас             Научни саветник, Институт за мултидисциплинарна истраживања-Универзитет у Београду
 • 2009 – 2020 Руководилац Одсека за науку о материјалима, Институт за мултидисциплинарна истраживања-Универзитет у Београду
 • Јануар – Јун 2014 Гостујући научник, Тексас А&М Универзитет, Колеџ Стејшн, Тексас, САД
 • Мај – Септембар 2011 Гостујући истраживач, Институт за хемију Универзитета Сао Паоло, Арараквара, Сао Паоло, Бразил.
 • Јун – Децембар 2007 Постдокторско усавршавање на Одсеку за наноструктурне материјале Института „Јожеф Штефан“, Љубљана, Словенија.
 • 2003 – 2007 Виши научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања-Универзитет у Београду.
 • 2002 – 2003 Постдокторант у Федералном Универзитету Сао Карлос, Арараквара, Сао Паоло, Бразил.
 • 1999 – 2002 Докторант на Институту за хемију Универзитета Сао Паоло, Арараквара, Сао Паоло, Бразил.
 • 1994 – 1999 Истраживач приправник и истраживач сарадник у Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду..

2.Образовање:   

 • 2002: Докторирао на Институту за хемију Универзитета Сао Паоло, Арараквара, Сао Паоло, Бразил
 • 1999: Магистрирао на Универзитету у Београду, одсек – Наука о материјалима
 • 1993: Дипломирао на Физичком факултету Универзитета у Београду

3.Награде и признања:

 • Награда Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије (2003)

4.Остале професионалне активности

Посебан допринос

 • 2003 – данас: Члан Научног већа Института за мултидисциплинарна истраживања
 • 2011 – данас: Члан Организационог и Програмског одбора Конференције Друштва за керамичке материјале Србије
 • 2016 – 2018: Члан Управног одбора Друштва за керамичке материјале Србије

Ангажовање у настави:

 • Материјали за електронику, мултидисциплинарне посдипломске студије Универзитета у Београду, смер Наука о материјалима (2006-2008).

Чланства:

 • Друштво за Керамичке Материјале Србије
 • Европско керамичко друштво

Актуелни:

 • „Photoreactor based on electrospun nanofibers of samarium-doped titanium dioxide“, учесник на пројекту, програм Доказ концепта, Фонд за иновациону делатност, Република Србија, 2020 – 2021.
 • „Гасни сензори на бази наноструктурних полупроводних метал-оксида за медицинску дијагностику путем анализе даха”, учесник на пројекту билатералне сарадње између Републике Србије и Савезне Републике Немачке, 2020 -2021.
 • “Алуминијумски брисолеји са фотонапонским карактеристикама”, учесник на пројекту, програм Доказ концепта, Фонд за иновациону делатност, Република Србија, 2020 – 2021.

Завршени:

 • „Испитивање модификовања материјала за пластификацију Ал-профила за добијање фотонапонске превлаке“, учесник на пројекту, програм Иновациони ваучер, Фонд за иновациону делатност, Република Србија, 2019
 • „Стабилност кроз допирање: експериментални и теоријски дизајн функционалне органске керамике”, учесник на пројекту билатералне сарадње Републике Србије и Републике Словеније, (2018-2019)
 • „0Д-3Д наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, карактеризација и процесирање”, ИИИ45007, Руководилац пројекта, пројекат финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, (2011-2019)
 • „Active packaging: Biodegradable coatings/films from agricultural byproducts“, учесник на пројекту, пројекат финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије кроз ТТФ програм, (2018)
 • „Синтеза и фотокаталитичка својства наноструктурних материјала на бази ТiО2”, учесник на појекту билатералне сарадње Републике Србије и Републике Хрватске, (2016-2017)
 • „Магнето-електрична својства наноструктурних мултифероичних керамика на бази оксида прелазних метала“, Руководилац пројекта билатералне сарадње Републике Србије и Републике Хрватске, (2016-2017)
 • „0D–3D ZnO Наноструктуре за примену у оптици, електроници и енергетици“, учесник на појекту билатералне сарадње Републике Србије и Републике Словеније, (2016-2017)
 • „Перовскити прелазних метала са мултифероичним својствима“, учесник на пројекту билатералне сарадње Републике Србије и Републике Словеније, (2012-2013)
 • „Минерали као прекурсори за савремене технологије“, учесник на пројекту билатералне сарадње Републике Србије и Републике Словеније, (2012-2013)
 • „Савремена метал-оксидна електрокерамика и танки филмови”,ОН 142040, Руководилац пројекта, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2005-2010
 • „Наноструктурни ZnO материјали за нове примене”, Руководилац пројекта билатералне сарадње Републике Србије и Републике Словеније, (2008-2009).
 • „Развој варистора редукованог хемијског састава и побољшаних микроструктурних и електричних карактеристика”, учесник на појекту билатералне сарадње Републике Србије и Републике Словеније, (2005-2006)
 1. Vukašinović, J., Počuča-Nešić, M., Golić, D.L., Ribić, V., Branković, Z., Savić, S.M., Dapčević, A., Bernik, S., Podlogar, M., Kocen, M., Rapljenović, Ž., Ivek, T., Lazović, V., Dojčinović, B., Branković, G.,The structural, electrical and optical properties of spark plasma sintered BaSn1-xSbxO3 ceramics, Journal of the European Ceramic Society,40(15) (2020),pp.5566-5575.
 2. Ribic Vesna, Recnik Aleksander, Komelj Matej, Kokalj Anton, Brankovic Zorica, Zlatovic Mario, Brankovic Goran, “New inversion boundary structure in Sb-doped ZnO predicted by DFT calculations and confirmed by experimental HRTEM”, Acta Materialia 199, 633-648 (2020).
 3. Jovanovic Jelena, Krnjajic Slobodan, Cirkovic Jovana, Radojkovic Aleksandar, Popovic Tatjana, Brankovic Goran, Brankovic Zorica, “Effect of encapsulated lemongrass (Cymbopogon citratus L.) essential oil against potato tuber moth Phthorimaea operculella” Crop Protection, 132, 105109 (2020).
 4. Danijela Luković Golić, Aleksandar Radojković,AleksandraDapčević, DamirPajić, Jure Dragović, Filip Torić, Jovana Ćirković, Goran Branković, Zorica Branković, “Change in structural, ferroelectric, and magnetic properties of bismuth ferrite induced by doping with gadolinium”, Ceramics International, 45, 19158-19165 (2019).
 5. Simovic B., Dapcevic A., Zdravkovic J., Tasic N., Kovac S., Krstic J., Brankovic G., From titania to titanates: Phase and morphological transition in less alkaline medium under mild conditions, Journal of Alloys and Compounds, 781, (2019) pp. 810-819.
 6. Radojković A., Žunić M., Savić S.M., Perać S., Lukovic Golić D., Branković Z., Branković G., Co-doping as a strategy for tailoring the electrolyte properties of BaCe 0.9 Y 0.1 O 3–δ, Ceramics International, 45 (7), (2019) pp. 8279-8285.
 7. Radojkovic A. M., Lukovic Golic D. T., Cirkovic J., Marinkovic Stanojevic Z. V., Pajic D., Toric F., Dapcevic A., Vulic P. J., Brankovic Z., Brankovic G. O., Tuning of BiFeO3 multiferroic properties by light doping with Nb, CERAMICS INTERNATIONAL, 44, (2018) pp. 16739-16744.
 8. Golić, D.L., Radojković, A., Ćirković, J., Dapčević, A., Pajić, D., Tasić, N., Savić, S.M., Počuča-Nešić, M., Marković, S., Branković, G., Stanojević, Z.M., Branković, Z. „Structural, ferroelectric and magnetic properties of BiFeO3 synthesized by sonochemically assisted hydrothermal and hydro-evaporation chemical methods“, Journal of the European Ceramic Society, 36 (7), (2016) 1623-1631.
 9. Tasić, N., Marinković Stanojević, Z., Branković, Z., Lačnjevac, U., Ribić, V., Žunić, M., Novaković, T., Podlogar, M., Branković, G. „Mesoporous films prepared from synthesized TiO2 nanoparticles and their application in dye-sensitized solar cells (DSSCs)“, Electrochimica Acta, 210, 606-614 (2016).
 10. Lukovic-Golic D., Brankovic G., Pocuca-Nesic M., Vojisavljevic K., Recnik A., Daneu N., Bernik S., Scepanovic M., Poleti D., Brankovic Z. „Structural characterization of self-assembled ZnO nanoparticles obtained by the sol-gel method from Zn(CH3COO)22H2O“, Nanotechnology 22: 395603 (9pp) (2011).