Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Владимир Јовановић

др физичких наука

Виши научни сарадник

Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 123, локал 4

Телефон: (+381) 11 2691 773

Област истраживања

 • електронске транспортне особине појединачних молекула
 • електронске транспортне особине купратних суперпроводника
 • депозиција и оптичка карактеризација танких филмова малих органских молекула

Вештине

Оптичка спектроскопија (Раман, UV-VIS апсорпциона, флуоресцентна), мерења електричног транспорта суперпроводних танких филмова, термална вакуумска депозиција танких филмова органских малих молекула, нумерички методи теорије функционала густине (DFT) и неравнотежних Гринових функција (NEGF) користећи пакете SIESTA, TranSIESTA и tbtrans, молекуларна динамика (NAMD), Python, Mathematica, LabView.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2015 – до данас: Научни Сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2011 – 2015: Научни Сарадник, Институт за физику, Универзитет у Београду
 • 2009 – 2011: Истраживач Сарадник, Институт за физику, Универзитет у Београду
 • 2006 – 2009: Истраживач Сарадник, Laboratoire de Physique des Solides, Universite Paris Sud XI, Orsay, France

2.Образовање:

 • 2010: доктор физичких наука, физика кондензоване материје, Физички факултет, Универзитет у Београду
 • 2006: магистар физичких наука, физика кондензоване материје, Физички факултет, Универзитет у Београду
 • 2003: дипломирани физичар, Физички факултет, Универзитет у Београду

3.Награде и признања:

4.Остале професионалне активности

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

Актуелни:

 • Транспортне и термодинамичке особине нових материјала: суперпроводник/феромагнет хетероструктуре, Билатерална сарадња са Црном Гором, учесник, (2019-2020)

Завршени:

 • ОИ171033 Електронске, транспортне и оптичке особине нанофазних материјала, Министарствo просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, учесник, (2010-2019)
 • ИИИ41028 Интегрална студија идентификације регионалних генетскихфактора ризика и фактора ризика животне средине за масовне незаразне болести хумане популације у Србији, Министарствo просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, учесник, (2010-2019)
 1. Djurišić, M. S. Dražić, A. Ž. Tomović, M. Spasenović, Ž. Šljivančanin, V. P. Jovanović, and R. Zikic, (2020), Field Effect and Local Gating in Nitrogen-Terminated Nanopores (NtNP) and Nanogaps (NtNG) in Graphene, ChemPhysChem, DOI: 10.1002/cphc.202000771 (IF(2019)=3.144, M21, Physics, Atomic, Molecular & Chemical 10/37)
 2. Djurišić, M. S. Dražić, A. Ž. Tomović, M. Spasenović, Ž. Šljivančanin, V. P. Jovanović, and R. Zikic, (2020), DNA Sequencing with Single-Stranded DNA Rectification in a Nanogap Gated by N-Terminated Carbon Nanotube Electrodes, ACS Applied Nano Materials, DOI: 10.1021/acsanm.0c00385
 3. Simonović, B. Toljić, B. Rasković, V. Jovanović, M. Lazarević, M. Milosević, N. Nikolić, R. Panajotović, and J. Milašin, (2019), Raman microspectroscopy: toward a better distinction and profiling of different populations of dental stem cells, Croatian Medical Journal 60, 78-86, DOI: 10.3325/CroatMedJ_60_0078 (IF(2018)=1.624, M22, Medicine, General & Internal 77/160)
 4. Ž. Tomovic, J. J. Savić, N. Lj. Bakić, G. Bortel, G. Faigel, R. Zikic, and V. P. Jovanović, (2017), Oxidized pentacene micro-rods obtained by thermal annealing of pentacene thin films in air, Vacuum 144, 36-42, DOI: 10.1016/j.vacuum.2017.07.012 (IF(2017)=2.067, М22, Materials Science, Multidisciplinary 140/285; Physics, Applied 61/146)
 5. Ž. Tomović, V. P. Jovanović, I. Đurišić, V. Z. Cerovski, B. Nastasijević, S. R. Veličković, K. Radulović, and R. Žikić, (2015) Fast photoluminescence quenching in thin films of 4,4′-bis(2,2-diphenylvinyl)-1,1′-biphenyl exposed to air, Journal of Luminescence 167, 204-210, DOI: 10.1016/j.jlumin.2015.06.036 (IF(2014)=2.719, М21, Optics 17/86)
 6. Ž. Tomović,  N. Markešević, M. Scarpellini, S.  Bovio, E.  Lucenti, P.  Milani, R. Žikić, V. P. Jovanović, and V. I. Srdanov, (2014), Stabilization of N,N’-bis(3-methylphenyl)-N,N’-bis(phenyl)benzidine thin film morphology with UV light, Thin Solid Films 562, 99-103, DOI: 10.1016/j.tsf.2014.03.081 (IF(2012)=1.604, М21, Materials Science, Coatings and Films 5/17)
 7. P. Jovanović, Z. Z. Li, and H. Raffy, (2011), Superconducting properties, anisotropy and critical currents of SrLaCuO e-doped epitaxial thin films, Superconductor science and technology 24, 055002, DOI: 10.1088/0953-2048/24/5/055002 (IF(2009)=2.694, М21, Physics, Applied 18/108; Physics, Condensed Matter 14/66)
 8. P. Jovanović, L. Fruchter, Z. Z. Li, and H. Raffy, (2010), Anisotropy of the in-plane angular magnetoresistance of electron-doped Sr1-xLaxCuO2 thin films, Physical Review B 81, 134520, DOI: 10.1103/PhysRevB.81.134520 (IF(2010)=3.774, М21, Physics, Condesed Matter 13/68)
 9. P. Jovanović, Z. Z. Li, H. Raffy, J. Briatico, A. A. Sinchenko, and P. Monceau, (2009), Resistive upper critical fields and anisotropy of an electron-doped infinite-layer cuprate, Physical Review B 80, 024501 DOI: 10.1103/PhysRevB.80.024501 (IF(2009)=3.475, М21, Physics, Condesed Matter 12/66)
 10. Jovanović, R. Zikic, and L. Dobrosavljević-Grujić, (2005), Pairing in planar organic superconductors, Physica C 423, 15, DOI: 10.1016/j.physc.2005.03.015 (IF(2003)=1.192, М22, Physics, Applied 31/76)