Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Весела Радовић

др наука безбедности, одбране и заштите

Научни саветник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Област истраживања

Еколошка безбедност и одрживи развој. Експертизe: Заштита земљишта, воде и ваздуха, управљање катастрофама. Јавна политика у области научног истраживања и образовања, цивилна заштита у ванредним ситуацијама  с освртом на еколошку правду и људску безбедност.

Вештине

Посебни државни испити који укључују законодавство у тој области (званична потврда):

Геологија

Заштита од пожара, и

Рад у државним институцијама (на свим нивоима јавне управе).

ЕЦДЛ сертификат, наставни програм Европске рачунарске возачке дозволе верзија 4.0, новембар 2006.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • 2015 –: Виши научни сарадник у Институту за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду, Србија
 • 2008-2015: Доцент, ванредни професор, продекан, декан. Запослена на Факултет за заштиту животне средине и Факултету примењене безбедности, ЕДУКОНС Универзитет, Сремска Каменица..
 • 1990-2008 – запослена у јавној управи: саветник у Министарству просвете и Министарству одбране, Приштина и Београд, Србија.

2.Образовање:    

 • Пост-докторске студије. 2009-2010, Школа јавног здравља и тропских болести, Универзитет Тулане, Њу Орлеанс, САД. Тема: Климатске промене, природни ресурси и управљање катастрофама.
 • Докторат, децембар 2006. Факултет за студије безбедности, Универзитет у Београду Београд, Србија. Тема: цивилна заштита и управљање ванредним ситуацијама
 • М. сц. Јун 2000. Факултет за заштиту рада Универзитета у Нишу, Србија. Тема: безбедност животне средине, шума у заштити од пожара.
 • Децембар 1989. Технолошко-металуршки факултет, Департман за геологију, Универзитет у Приштини: Тема: Хидрогеологија
 • Б. сц. Децембра 1987. Диплома из опште хидрогеологије, Технолошки и Металуршки факултет Универзитет у Приштини. Тема: хидрогеологија.

3.Награде и признања:    

 • Април 2019: Награда за истакнута достигнућа у области заштите животне средине и развоја међународне сарадње (Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије-Екологика, Београд)
 • Април 2018: Награда тима за најбољу идеју на конкурсу „Климатски изазов паметног урбаног развоја“, LIQUID3. (УНДП, ГЕФ и Министарство заштите животне средине)
 • Април 2015. – Годишња награда за допринос у области заштите животне средине и развоја међународне сарадње (Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије-Екологика, Београд)
 • Јун 2015. Награда за истакнуто достигнуће којом се препознају достигнућа у области одрживих изазова у савременим организацијама (Академија за иновације и одрживост, Пловдив, Бугарска).
 • Март 2013. Награда за посебно признање за подршку и допринос Првој конференцији о платформи за смањење ризика од катастрофа у Босни и Херцеговини (УН ИСДР, Safe the children,  и Министарство сигурности Босне и Херцеговине, Сарајево)

4.Oстале професионалне активности

 • Управљање пројектима и обука за тренере

Ангажовање у настави:

Предавач:  Управљање заштитом животне средине, Интегрално загађење и контрола превенције; Управљање ризиком и Природни феномени и катастрофе.

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

Члан уређивачког одбора научног часописа Еcologica (M51), ISSN 0354-3285, COBISS. RS-ID 80263175, који издаје Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије Ecologica, од 2013. године до данас.

Уредила је научну монографију-тематски зборник водећег међународног значаја у сарадњи са колегом Д. Чалетом из Словеније. Назив:  Comprehensive Approach as’’ Sine Qua Non’’ for Critical Infrastructure Protection. Publisher, IOS Press with NATO Emerging Security Challenges Division: Sub- Series D Information and Communication Security, 2015

Уредник је часописа: Journal of Innovations and Sustainability, Publisher: Innovations and Susuataibalilty Academy-ISA, Plovdiv

Чланства:

 • Америчко удружење за јавно здравље;
 • Српско удружење Фулбрајт и пријатељи;
 • Удружење алумни САД;
 • Члан Академије за иновације и одрживост, Пловдив, Бугарска
 • Научници против тероризма, Морнаричка школа Монтереи, САД,
 • Балканско удружење агроекономиста

Актуелни:

 • 2019-актуелно Национални пројекат бр. 179028 Рурално тржиште рада и рурална економија Србије – Диверзификација дохотка и смањење сиромаштва, истраживач (финансира Министарство науке и Републике Србије. Пољопривредни факултет и Универзитет у Београду.
 • КОСТ АКЦИЈА  Еколошко грађанство 16229 2017-у току
 • КОСТ АКЦИЈА 18213: Рурална мрежа НЕЕТ младих: Моделирање ризика на којима лежи социјална искљученост руралних НЕЕТ-
 • НАТО СПС пројекат Реактор за биогориво у току

Завршени:

 • COST CA15127 Action „Resilient Communication Services Protecting End-user Applications from Disaster-based Failures“ (RECODIS)
 • 2011-2019 Мултидисциплинарни пројекат Министарства за науку, образовање и технолошки развој. Пројекат број 43010. Модификације антиоксидативног метаболизма биљака са циљем повећања толеранције на абиотски стрес и идентификација нових биомаркера са применом у ремедијацији и мониторингу деградираних станишта
 • 2016-2017. Ванредне ситуације као фактор угрожавања конкурентности војвођанске привреде, руководилац пројекта, истраживач (финансира Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, бр. 114-451-582 / 20 као пројекат од приоритетног интереса).
 • 2013-2017Научни пројекат: КОСТ AKCIJA 1304 Мрежа експерата: Премостити јаз међу научника и доносиоца оддчлука у доба научне неизвесности..
 • 2011-2014. Темпус пројекат: Еколошка производња и управљање храном. Образовање наставника у области еколошке производње и управљања храном (ЕДУЕКО), ”ТЕМПУС, (финансира ЕУ).
 • 2012-2013. Утицај ванредне ситуације на одрживи развој локалних општина у региону Војводине Руководилац пројекта, истраживач (финансирао Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, бр. 114-451-3490 / 2012-01 као пројекат од приоритетног интереса).
 1. Goldman, D., Hansmann, R., Cincera, J. Radovic, V, Audrone T, Balyiekiene E Vavra,J. 2020. Education for Environmental Citizenship and Responsible environmental behaviors . Book Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education. 115-137https://www.springer.com/gp/book/9783030202484
 2. Sulc,I ., Morado, S., Djordjevic , Z., Gasparevic S, Radovic, V, Keranova,D. Societal 2020. Issues and Environmental Citiyenship . Book Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education 49-66
 3. Vesela Radović. 2019. SDG 16 Peace and Justice- Challenges, Action and the Way Forward.. Emerald Publishing.  Series Concise guides to the United Nations Sustainable Development Goals. Eds Walter Leal Filho, and Mark Mifsud.
 4. Vesela Radovic, Isabel Inglesias. 2019 .Extreme Weather Events: Definition, Classification and Guidelines towards Vulnerability Reduction and Adaptation Management. In book: Climate Action. Encyclopedia of the UN Sustainable Development GoalsPublisher: Springer Nature Switzerland
 5. Radovic Vesela. Emergency management/Response. 2019. Springer Nature Switzerland W. Leal Filho et al. (eds), Climate Action In book: Climate Action. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals.Publisher: Springer Nature Switzerland.
 6. Maha Al Zubi, Radović, V. (2018). SDG 11 Sustainable Cities and Communities. Towards Inclusive, Safe, and Resilient Settlements. Emerald Publishing.  Series Concise guides to the United Nations Sustainable Development Goals. Eds. Walter Leal Filho, and Mark Mifsud.
 7. Domazet, S., Radović, V., Cvijanović, D. (2016).Challenges of increasing competitiveness of Serbian agro-industry in the process of mitigations emergency situation, Economic of Agriculture, Year 63 , No 3 , 2016 Belgrade, Serbia.767- 779.
 8. Radović, V., Krnjajić, S. , and Ilić, B. (2016). Providing food security having in mind one risk more-plant pest and diseases. XXIV International Conference Ecological Truth, Eco – Truth 2016, 12-15. June, 2016, Vrnjačka Banja, Serbia.
 9. Radović V., Vitale K., Tchounwou PB.: Health facilities safety in natural disasters: experiences and challenges from South East Europe, International Journal of Environmental Research and Public Health, 9 (5):1660-4601, 2012.
 10. Radovic, V. (2012). Protecting and improving water quality in Vojvodina, Environmental and Food safety and Security for South-East Europe and Ukraine. Ed, K Vitale. Springer Publishing, Series C Environmental Security, Dordrecht, Netherlands, 2012, pgs. 189-202.