Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Бојан Томић

доктор наука – историја и филозофија природних наука и технологије

Научни сарадник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Област истраживања

• Историја и филозофија природних наука и технологије.
• Високо образовање.
• Историјски и савремени концепт мултидисциплинарности.
• Историјa мултидисциплинарности у Србији.
• Научна експертиза у уметности.
• Комплексни системи.
• Приступачност ИКТ.

Вештине

Примена метода комплексних система у друштвеним и хуманистичким наукама.
Експериментални поступци везани за осветљавање уметничких дела.
Коришћење историје и филозофије науке у мултидисциплинарним истраживањима.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:
• 2016-данас: Научни сарадник, Универзитет у Београду Институт за мултидисциплинарна истраживања.
• 2013-2016: Истраживач-сарадник, Универзитет у Београду Институт за мултидисциплинарна истраживања.
• 2011-2013: Истраживач-приправник, Универзитет у Београду Институт за мултидисциплинарна истраживања.
• 2008-дец 2011: Координатор пројекта „Светлост у црквеној уметности“ на Академији СПЦ за уметност и консервацију (Министарство вера и дојаспоре).
• 2008: Професор физике у Аритектонској техничкој школи у Београду.

2.Образовање:
• 2015: Доктор наука – историја и филозофија природних наука и технологије, Мултидисциплинарне студије, Универзитет у Београду.
• 2007: Дипломирани физичар за примењену физику и информатику – мастер, Физички факултет Универзитета у Београду.
• 2003: Дипломирани физичар за примењену физику и информатику, Физички факултет Универзитета у Београду.

3.Награде и признања:
• Годишња награда ИМСИ-ја (2017).
• Регионална награда “Старац Исаија” (2004).
• Сертификат семинара „Технике писања пројеката и могућности финансирања научно-истраживачких и уметничких пројеката из фондова ЕУ“ одржаног у САНУ 2012. год.

3.Остале професионалне активности
Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):
• Рецензирао за међународне часописе: Science & Education; International Journal of Disability, Development and Education

Завршени:

 • „Теорија и пракса науке у друштву: мултидисциплинарне, образовне и међугенерацијске перспективе“ (МПНТР, ОИ179048, 2010-2019)
 • Координатор пројекта „Светлост у црквеној уметности“ на Академији СПЦ за уметност и консервацију (Министарство вера и дојаспоре, 2008-дец 2011).
 1. Miloš Milovanović, Bojan M. Tomić, Fractality and self-organization in the orthodox iconography, Complexity, 21 (S1), 55-68 (2016). DOI:10.1002/cplx.21710 (IF = 4,621 (2016); Multidisciplinary Sciences, Mathematics Interdisciplinary Applications)
 2. Djordje M. Kadijevich, Dejan Masliković, Bojan M. Tomić, Familiarity with State Regulations regarding Access to Information for Persons with Disabilities in Serbia, International Journal of Disability, Development and Education (2020). DOI: 10.1080/1034912X.2020.1802646 (IF = 0.818 (2018); Education, Special)
 3. Djordje M. Kadijevich, Dejan Masliković, Bojan M. Tomić, Dataset regarding access to information for persons with disabilities in Serbia, Data in Brief, 32, 106309 (2020). DOI: 10.1016/j.dib.2020.106309; PMID: 32995397; PMCID: PMC7508990.(SJR Q1 (2018); Мultidisciplinary; Web of Science Categories: Multidisciplinary Sciences)
 4. Бојан М. Томић, Развој мисли у кретању до мултидисциплинарности: преломни тренутак за вештачку интелигенцију, Војно дело, 65 (3), 182-188 (2013). (МПНТР (2013): друштвено-хуманистичке науке: интердисциплинарне науке)
 5. Bojan M. Tomić, Problemi istorije holografije: predistorijski, metodološki i društveni, Istorija 20. veka, 31 (2), 233-248 (2013). (МПНТР (2013): друштвено-хуманистичке науке – историја, археологија и етнологија)
 6. Бојан М. Томић, Развој мисли у кретању до мултидисциплинарности: тривијалне алгебарске операције, Војно дело, 65 (2), 277-282 (2013).(МПНТР (2013): друштвено-хуманистичке науке – интердисциплинарне науке)
 7. Бојан М. Томић, Милица Томић, Општа класификација „васионске енергије“ код Ђорђа Станојевића, у: Зборник радова Конференције „Развој астрономије код Срба X“, М. С. Димитријевић (ур.), Београд, 22-26. април 2019. године, Београд, Публ. Астр. друш. “Руђер Бошковић”, 19, 323-330 (2019). ISBN 978-86-89035-13-1
 8. Bojan M. Tomić, Milica M. Tomić, Juncture between Complex Theory and History & Philosophy of Science, in: The Sixth Conference on Information Theory and Complex Systems – TINKOS 2018, V. Ilić, M. Stanković (eds.), June 18-19, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia, 5-6 (2018). ISBN: 978-86-80593-67-8
 9. Bojan M. Tomić, Milica M. Tomić, Complexity Research in the Humanities – Recent Examples, in: The Fifth Conference on Information Theory and Complex Systems – TINKOS 2017, V. Ilić and M. Stanković (eds.), November 9-10, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia, 1-2 (2017). ISBN: 978-86-80593-61-6
 10. Бојан М. Томић, Светлост као конституент иконописа: хемијски, физички, физиолошки и теолошки аспекти, Универзитет у Београду (2015). (мултидисциплинарне докторске студије при Универзитету у Београду, смер Историја и филозофија природних наука и технологије)