Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Бојана Живановић

MSc биохемичар

Научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 465

Област истраживања

Физиологија и молекуларна биологија биљака. Биохемија биљака. Антиоксидативни метаболизам. Абиотски (суша, светлост високог интензитета, УВ-Б зрачење) и биотски стрес биљака.

Вештине

 • ХПЛЦ (одређивање примарних и секундарних метаболита)
 • Биохемијске технике: изолација и пречишћавање протеина, електрофоретске технике (нативна, SDS, изоелектрофокусирање), Вестерн блот, ензимска кинетика
 • Технике молекуларне биологије: изолација ДНК и РНК молекула, PCR, RT-PCR, агарозна електрофореза
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:  

 • 2017 – сада: Истраживач сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2014–2017: Истраживач приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2012–2014: Волонтер, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

2.Образовање:

 • 2013–сада: студент докторских студија, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • Мастер биохемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
 • Дипломирани биохемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

3.Oстале професионалне активности

Истраживачке посете:

Октобар 2018: Институт за истраживање хортикултурних биљака и семена (IRHS), Анже, Француска.

Чланства:

 • Друштво биљних физиолога Србије
 • Јапанско друштво за ботанику
 • COST Aкција: CA18210 – Перцепција кисеоника – ново средство за биологију и технологију квалитета плодова

Актуелни:

 • 2020–2022: Билатерални пројекат између Републике Србије и Републике Словеније: „Примена силицијума ради ублажавања оксидативног стреса и побољшања отпорности јечма изложеног ултаљубичастом зрачењу и суши”, финансирање од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој (МПНТР), РС и Словеначке истраживачке агенције
 • 2019–2020: „Билатерални пројекат између Републике Србије и Републике Словеније Немачке: Генотипови јечма са различитом толеранцијом на биотски и абиотски стрес: Да ли редокс сигнали из хлоропласта учествују у trade-off стратегији? ”, финансирање од стране МПНТР, РС и ДААД
 • 2019–2020: Билатерални пројекат између Републике Србије и Републике Хрватске: „Испитивање регулаторне улоге TROL протеина у расподели електрона при УВ-Б индукованом механизму акумулације флавоноида и антоцијана у листовима биљака Arabidopsis thaliana, финансирање од стране МПНТР, РС и Хрватске закладе за знанственост

Завршени:

 • 2011–2019: „Модификација антиоксидативног метаболизма биљака са циљем повећања толеранције на абиотски стрес и идентификација нових биомаркера са применом у ремедијацији и мониторингу деградираних станишта”, финансиран од стране МПНТР, РС
 • 2018–2019: Билатерални пројекат између Републике Србије и Републике Француске: „Регулација флуксева угљеника и азота из примарних у секундарне метаболичке путеве током одговора на стрес светлошћу високог интензитета у панашираним листовима”, финансираног од стране МПНТР, РС и Владе Француске
 1. Živanović, B., Milić Komić, S., Tosti, T., Vidović, M., Prokić, L., Veljović Jovanović, S. (2020). Leaf Soluble Sugars and Free Amino Acids as Important Components of Abscisic Acid—Mediated Drought Response in Tomato. Plants, 9(9), 1147.doi: 10.3390/plants9091147.
 2. Zivanović, B., Vidovic, M., Milić Komić, S., Jovanovic, L., Kolarž, P., Morina, F., Veljović Jovanović, S. (2017). Contents of phenolics and carotenoids in tomato grown under polytunnels with different UV-transmission rates. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 41(2), 113-120.doi:10.3906/tar-1612-56.
 3. Vidović, M., Morina, F., Prokić, L., Milić Komić, S., Živanović, B., Veljović Jovanović, S. (2016). Antioxidative response in variegated Pelargonium zonale leaves and generation of extracellular H2O2 in (peri) vascular tissue induced by sunlight and paraquat. Journal of plant physiology, 206, 25-39. doi: 10.1016/j.jplph.2016.07.017
 4. Milanović, S., Janković‐Tomanić, M., Kostić, I., Kostić, M., Morina, F., Živanović, B.,Lazarević, J. (2016). Behavioural and physiological plasticity of gypsy moth larvae to host plant switching. Entomologia Experimentalis et Applicata, 158(2), 152-162.doi:10.1111/eea.12388