Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Ана Седларевић Зорић

Истраживач сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 465

Област истраживања

 • Физиологија и молекуларна биологија биљака.
 • Биохемија биљака.
 •  Антиоксидативни метаболизам.
 • Биотски(специфична интеракција биљка домаћин-инсект) и абиотски (светлост високог интензитета, УВ-Б зрачење) стрес биљака.

Вештине

 • Технике молекуларне биологије: изолација ДНК и РНК молекула, PCR, RT-PCR, агарозна електрофореза;
 • Биохемијске технике: изолација и пречишћавање протеина, електрофоретске технике (нативна, SDS, изоелектрофокусирање), ензимска кинетика;
 • ХПЛЦ (одређивање примарних и секундарних метаболита).
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2016 – сада: Истраживач сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду;
 • 2014–2016: Истраживач приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду;
 • 2012–2014: Волонтер, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.

2.Образовање: 

 • 2013–сада: студент докторских студија, Биолошки факултет, Универзитет у Београду; Студијски програм Биологија, Модул Физиологија и молекуларна биологија биљака;
 • Дипломирани молекуларни биолог и физиолог- мастер, Биолошки факултет, Универзитет у Београду.

3.Oстале професионалне активности

Чланства:

 • Друштво за физиологију биљака Србије (ДФБС).

Актуелни:

 • 2020–2022: Учесник у билатералном пројекту између Републике Србије и Републике0 Словеније: „Примена силицијума ради ублажавања оксидативног стреса и побољшања отпорности јечма изложеног ултаљубичастом зрачењу и суши”, финансирање од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој (МПНТР), Републике Србије и Словеначке истраживачке агенције.

Завршени:

 • 2011–2019: Учесник у ИИИ 43010: „Модификација антиоксидативног метаболизма биљака са циљем повећања толеранције на абиотски стрес и идентификација нових биомаркера са применом у ремедијацији и мониторингу деградираних станишта”, финансиран од стране МПНТР, Републике Србије.
 1. Sedlarević Zorić, A., Morina, F., Toševski, I., Tosti, T., Jović, J., Krstić, O. and Veljović-Jovanović, S., 2019. Resource allocation in response to herbivory and gall formation in Linaria vulgarisPlant Physiology and Biochemistry135, pp.224-232;
 2. Sedlarević, A., Morina, F., Toševski, I., Gašić, U., Natić, M., Jović, J., Krstić, O. and Veljović-Jovanović, S., 2016. Comparative analysis of phenolic profiles of ovipositional fluid of Rhinusa pilosa (Mecinini, Curculionidae) and its host plant Linaria vulgaris (Plantaginaceae). Arthropod-Plant Interactions10(4), pp.311-322.