Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Ана Паравиња

Мастер инжењер шумарства (Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса)

Истраживач приправник

Адреса: Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд, Република Србија

Телефон: (+381) 11 3058 956

Област истраживања

Минерална исхрана биљака. Динамика минералних елемената у систему биљка–околина. Ризосферни процеси. Улога силицијума у исхрани биљака.

Вештине

 • Оптички емисиони спектрофотометар са индукованом спрегнутом плазмом (ICP-OES).
 • Анализатор угљеника, водоника, азота и сумпора (CHNS).
 • Квалитативна и квантитативна елементарна анализа узорака биљног материјала, земљишта, минералних ђубрива и воде за наводњавање.
 • Одређивање садржаја силицијума из различитих типова узорака.
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:  

 • 2021–данас: Истраживач приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Одсек за биљне, земљишне и нано–системе (Група за исхрану биљака), Универзитет у Београду.

2.Образовање:   

 • 2021–данас: Студент докторских студија (Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса), Шумарски факултет, Универитет у Београду.
 • 2020–2021: Мастер инжењер шумарства (Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса – Деградација и заштита ресурса земљишта), Шумарски факултет, Универзитет у Београду.
 • 2016–2020: Дипломирани инжењер шумарства (Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса), Шумарски факултет, Универзитет у Београду.