Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Александра Јелушић

Мастер биолог, смер Микробиологија

Научни сарадник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Област истраживања

Фитопатологија, примењена микробиологија, молекуларна микробиологија

Вештине

 • Изолација и култивација бактерија на течним и чврстим подлогама, екстракција ДНК, PCR амплификација, електрофореза, микродилуциона метода, фиологенетска анализа, метагеномска анализа, Western blot
 • Програми: PhotoShop CS5, BioEdit 7.2, MEGA7, Phyloviz
 • Базе података: National Center for Biotechnology Information (NCBI) Database, Plant Associated and Environmental Microbes Database (PAMDB)
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2020 – данас: истраживач-сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2017 – 2020: истраживач-приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

2.Образовање:

 • 2016 – данас: Докторске академске студије, Смер: Биологија, модул: Микробиологија, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • 2015 – 2016:  Мастер академске студије, Смер: Биологија, модул: Биологија микроорганизама, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • 2011 – 2015: Основне академске студије, Смер: Биологија, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

Чланства:

 • 2019 – данас: Друштво за физиологију биљака Србије
 • 2018 – данас: Удружење микробиолога Србије

Актуелни:

 • 2020 – 2021: “New approaches for biocontrol of the novel group of plant tumorigenic agrobacteria discovered in Serbia and Germany”, Програм сарадње српске науке са дијаспором: ваучери за размену знања Фонда за науку Републике Србије, учесник
 • 2019 – 2020: “Генотипови јечма са различитом толеранцијом на биотски и абиотски страс: Да ли редокс сигнали из хлоропласта учествују у trade-off стратегији“, Суфинансирање научне и технолошке сарадње Србије и Немачке, учесник

Завршени:

 • 2018 – 2019: ИИИ 43010 “Модификације антиоксидативног метаболизма биљака са циљем повећања толеранције на абиотски стрес и идентификација нових биомаркера са применом у ремедијацији и мониторингу деградираних станишта”, национални пројекат финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије, учесник
 1. Jelušić, A., Berić, T., Mitrović, P., Dimkić, I., Stanković, S., Marjanović-Jeromela, A., Popović, T. 2020. New insights into the genetic diversity of Xanthomonas campestris campestris isolates from winter oilseed rape in Serbia. Plant Pathology, 00:1-15. doi: 10.1111/ppa.13273 (Agronomy: 16/89; IF2018=2.493)
 2. Marković, S., Stanković, S., Jelušić, A., Iličić, R., Kosovac, A., Poštić, D., Popović, T. 2020. Occurrence and identification of Pectobacterium carotovorum brasiliensis and Dickeya dianthicola causing blackleg in some potato fields in Serbia. Plant Disease, doi: 10.1094/PDIS-05-20-1076-RE (Plant Sciences: 31/234; IF2019=3.809)
 3. Popović, T., Jelušić, A., Živković, Lj., Živković, N., Iličić, R., Stanisavljević, R., Stanković S. 2020. Identification, genetic characterization and virulence of Serbian Erwinia amylovora European Journal of Plant Pathology, 1-16. doi:10.1007/s10658-020-02046-1 (Horticulture: 9/36; IF2018=1.744)
 4. Popović, T., Jelušić, A., Dimkić, I., Stanković, S., Poštić, D., Aleksić, G., Veljović Jovanović, S. 2019. Molecular characterization of Pseudomonas syringae coriandricola and biochemical changes due to the pathological response on its hosts carrot, parsley and parsnip. Plant Disease, 103(12), 3072-3082. (Plant Sciences: 31/234; IF2019=3.809)
 5. Popović, T., Mitrović, P., Jelušić, A., Dimkić, I., Marjanović‐Jeromela, A., Nikolić, I., Stanković, S. 2019. Genetic diversity and virulence of Xanthomonas campestris campestris isolates from Brassica napus and six Brassica oleracea crops in Serbia. Plant Pathology, 68, 1448–1457. (Plant Sciences: 64/228; IF2018=2.493)
 6. Bogdanović, S., Jelušić, A., Berić, T., Nikolić, I., Danilović, B., Stanković, S., Dimkić, I. 2019. Genetic polymorphism of lactic acid bacteria isolated from Pirot ‘ironed’ sausage from Serbia. Archives of Biological Sciences, 71(1), 95-102. (Biology: 77/93; IF2019=0.719)
 7. Popović, T., Blagojević, J., Aleksić, G., Jelušić, A., Krnjajić, S., Milovanović, P. 2018. A blight disease on highbush blueberry associated with Macrophomina phaseolina in Serbia. Canadian Journal of Plant Pathology, 40(1), 121-127. (Plant Sciences: 98/212; IF2016=1.424)
 8. Popović, T., Jelušić, A., Milovanović, P., Janjatović, S., Budnar, M., Dimkić, I., Stanković, S. 2017. First report of Pectobacterium atrosepticum, causing bacterial soft rot on calla lily in Serbia. Plant Disease, 101(12), 2145. (Plant Sciences: 33/209; IF2015=3.192)