Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Александар Томовић

др физичких наука

Научни сарадник

Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 123, локал 4

Телефон: (+381) 11 2691 773

Област истраживања

Транспортне особине нано-система и малих молекула.

Вештине

Раман, UV-Vis, Апсорпциона и Фотолуминцетна спектроскопија. Напаравање танких филмова из гасне фазе (PVD). Микроскоп атомских сила (AFM). Теорија функционала густине (Siesta, TranSiesta, TBTrans). Програмски језици Python и Ruby.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • 2020-до данас: Научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.
 • 2016-2020: Научни сарадник, Институт за физику, Универзитет у Београду.
 • 2014-2016: Истраживач сарадник, Институт за физику, Универзитет у Београду.
 • 2009-2014: Истраживач приправник, Институт за физику, Универзитет у Београду.

2.Образовање:    

 • 2015: Доктор физичких наука, Физика кондензованог стања материје и статистичка физика, Физички факултет, Универзитет у Београду.
 • 2008: Дипломирани физичар, Физички факултет, Универзитет у Београду.

Завршени:

 • ОИ 171033 „Електронске, транспортне и оптичке особине нанофазних материјала“
 • ИИИ 41028 „Интегрална студија идентификације регионалних генетских фактора ризика и фактора ризика животне средине за масовне незаразне болести хумане популације у Србији“
 • FP7 пројекат „Nano Tools for Ultra Fast Dna Sequencing“
 1. Djurišić, M. S. Dražić, A. Ž. Tomović, M. Spasenović, Ž. Šljivančanin, V. P. Jovanović, and R. Zikic, (2020), Field Effect and Local Gating in Nitrogen-Terminated Nanopores (NtNP) and Nanogaps (NtNG) in Graphene, ChemPhysChem, DOI: 10.1002/cphc.202000771 (IF(2019)=3.144, M21, Physics, Atomic, Molecular & Chemical 10/37)
 2. Djurišić, M. S. Dražić, A. Ž. Tomović, M. Spasenović, Ž. Šljivančanin, V. P. Jovanović, and R. Zikic, (2020), DNA Sequencing with Single-Stranded DNA Rectification in a Nanogap Gated by N-Terminated Carbon Nanotube Electrodes, ACS Applied Nano Materials, DOI: 10.1021/acsanm.0c00385
 3. Aleksandar Ž. Tomović, Ivana Đurišić, Radomir Žikić, Milan Pejić, Vladimir P. Jovanović, (2017) Interaction of UV Irradiation with Thin Films of Organic Molecules, Proceedings of the IV Advanced Ceramics and Applications Conference, B. Lee, R. Gadow, V. Mitic (eds), Atlantis Press, Paris doi: 10.2991/978-94-6239-213-7 (M14)
 4. Ž. Tomovic, J. J. Savić, N. Lj. Bakić, G. Bortel, G. Faigel, R. Zikic, and V. P. Jovanović, (2017), Oxidized pentacene micro-rods obtained by thermal annealing of pentacene thin films in air, Vacuum 144, 36-42, DOI: 10.1016/j.vacuum.2017.07.012 (IF(2017)=2.067, М22, Materials Science, Multidisciplinary 140/285; Physics, Applied 61/146)
 5. Ž. Tomović, V. P. Jovanović, I. Đurišić, V. Z. Cerovski, B. Nastasijević, S. R. Veličković, K. Radulović, and R. Žikić, (2015) Fast photoluminescence quenching in thin fis of 4,4′-bis(2,2-diphenylvinyl)-1,1′-biphenyl exposed to air, Journal of Luminescence 167, 204-210, DOI: 10.1016/j.jlumin.2015.06.036 lm(IF(2014)=2.719, М21, Optics 17/86)
 6. Ž. Tomović, N. Markešević, M. Scarpellini, S.  Bovio, E.  Lucenti, P.  Milani, R. Žikić, V. P. Jovanović, and V. I. Srdanov, (2014), Stabilization of N,N’-bis(3-methylphenyl)-N,N’-bis(phenyl)benzidine thin film morphology with UV light, Thin Solid Films 562, 99-103, DOI: 10.1016/j.tsf.2014.03.081 (IF(2012)=1.604, М21, Materials Science, Coatings and Films 5/17)