Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Александар Менићанин

Др техничких наука

Научни сарадник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: +381 11 3555 258

Област истраживања

• РФ/микроталасне пасивне компоненте – пројектовање, моделовање, анализа и карактеризација
• ЕМ (електомагнетно) моделовање и симулација
• Флексибилна органска/пластична електроника, РФИД, индуктори, кондензатори, трансформатори
• РФ/микроталасна мерења, ЕМИ/ЕМЦ
• Анализа и мерење потенцијала ветра, инсталција мерних стубова

Вештине

• ЕМ моделовање и симулација (AWR Microwave Office, Ansys)
• Штампанје пасивних електронских кола на флексибилним субстратима , сребро/каптон
• Коришћенје анализатора мрежа (VNA), Анализатора импенданси (IA), Osciloskopa)
• Софтвери за анализу потенцијала ветра (нпр. NRG)

  • Биографија
  • Пројекти
  • Изабране публикације

1.Радно искуство:
• 2016. – данас: Виши научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
• 2012 – 2016: Научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
• 2008 – 2012: Истраживач сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
• 2005 – 2008: Истраживач приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

2.Образовање:
• 2011: Доктор техничких наука – Електроника/микроелектроника, Факултет тенхничких наука, Универзитет у Новом Саду, Србија. Назив дисертације: ”Анализа карактеристика ЕМИ потискивача у високофреквентном опсегу у балансираном режиму рада”.
• 2008: Магистар техничких наука – Конверзија енергије, Универзитет у Београду, Србија. Назив тезе: ”Анализа основних карактеристика 3Д анемометра састављеног од дебелослојних сегментираних термистора”.
• 2005: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства ’ Микрорачунарска електроника, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Србија.

3.Остале професионалне активности
Ангажовање у настави:
• Предавач на докторским студијама на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду на предмету: ”Савремене микроелектронске компоненте и материјали у електроници”. 2016-2019.

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):
• Рецензент интернационалног часописа IEEE Transactions on Magnetic

Завршени:

  • Иновативне електронске компоненте и системи базирани на неорганским и органским технологијама уграђени у робе и производе широке потрошње, ТР32016, МНТР Србија
  • 0-3Д наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, карактеризација и процесирање, ИИИ54007, МНТР Србија
  1. A. B. Menicanin, L. D. Zivanov, M. S. Damnjanovic, A. M. Maric: “Low-Cost CPW Meander Inductors Utilizing Ink-jet Printing on Flexible Substrate for High Frequency Applications”, IEEE Transactions on Electron Device, Vol. 60, No. 2, Feb. 2013, pp:  827 – 832. (M21).
  2. B. Menicanin, L. D. Zivanov, G. M. Stojanovic, N. M. Samardžic, D. V. Randjelovic: “Transport Parameters of Inkjet Printed Nanoparticle Silver on Polyimide Substrate Measured at Room and Liquid Nitrogen Temperatures”, IEEE Transactions on Electron Device, Vol. 60, No. 9, Sept. 2013, pp: 2963 – 2967. (M21)
  3. B. Menicanin, N. P. Ivanisevic, L. D. Zivanov, M. S. Damnjanovic, A. M. Maric, D. V. Randjelovic: “Improved Performance of Multilayer CPW Inductors on Flexible Substrate”, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 50, No. 11, 2014, pp: 2963 – 2967. (M22)
  4. B. Menićanin, Lj. D. Živanov, M. S. Damnjanović, O. S. Aleksić: „Improved Model of T-Type LC EMI Chip Filters Using New Microstrip Test Fixture“, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 47, No. 10, 2011, pp: 3975-3978. (M22)
  5. Menićanin, M. Damnjanović, Lj. Živanov: „Parameters Extractions of Ferrite EMI Suppressors for PCB Applications Using Microstrip Test Fixture“, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 46, No. 6, 2010, pp: 1370-1373. (M22)