Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Александар Малешевић

Мастер хемичар

Истраживач - сарадник

Адреса: Волгина 15, Београд

Телефон: (+381) 11 2085 059

Област истраживања

• Наука о материјалима, неорганска хемија, и хемија и физика чврстог стања.
• Синтеза и карактеризација керамичких материјала.
• Протонски проводници на бази баријум церијум оксида (BaCeO3) допираног индијумом (In) и еуропијумом (Eu).
• Проводници јона кисеоника на бази бизмут оксида (Bi2O3) допираног тулијумом (Tm) и лутецијумом (Lu).
• Структурна, микроструктурна и електрична својства керамичких материјала.
• Израда и тестирање горивних ћелија на бази оксида у чврстом стању.

Вештине

Обучен је за рад на следећим инструментима: инструмент за електричну карактеризацију (анализатор импендансе Hioki LCR HiTester 3532-50), УЉ-Вид спектрофотометар (Shimadzu UV-2600).
Програми: Gatan DigitalMicrograph, CrystalMaker, PowderCell, EIS Spectrum Analyser.

  • Биографија
  • Пројекти
  • Изабране публикације

1.Радно искуство:
• Од 2018. – Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

2.Образовање:

• Од 2015. – Студент докторских студија – Хемијски факултет, Универзитет у Београду
• 2015: Мастер хемичар – Хемијски факултет, Универзитет у Београду
• 2014: Дипломирани хемичар – Хемијски факултет, Универзитет у Београду

3.Остале професионалне активности

Чланства:
• Друштво за керамичке материјале Србије

Завршени:

  • ,,0 – 3д наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, карактеризација и процесирање“ (ИИИ45007)

Научни скупови

  • Malešević A., Tasić N., Ćirković J., Vukašinović J., Dapčević A., Ribić V., Branković Z., Branković G., CuO-based nanoplatelets for humidity sensing application, 5th Coference of Serbian Society for Ceramic Materials, 11-13 June 2019, Belgrade, Serbia.
  • Malešević A., Dapčević A., Radojković A., Branković Z., Branković G., Chemical stability of doped δ-Bi2O3 as an electrolyte for solid oxide fuel cells, 5th Coference of Serbian Society for Ceramic Materials, 11-13 June 2019, Belgrade, Serbia.