Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Адис Џунузовић

др наука, инжењерство материјала

Виши научни сарадник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 039

Област истраживања

• Фероелектрични материјали.
• Магнетни материјали.
• Мултифероици.
• Синтеза прахова баријум-титаната и ферита хемијском синтезом и процесирање керамичких материјала.

Вештине

Рад у хемијској лабораторији, хемијске и физичке методе синтезе керамичких прахова, процесирање керамичких материјала, искуство у припремању флексибилних композитних филмова, рад и анализа резултата дифрактометрије рендгенског зрачења (XRD), анализа магнетних својстава материјала на уређају за магнетна мерења меких магнетних материјала (Electrical steel tester MPG), карактеризација фероелектричних и импеданс својстава материјала.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:
• 2019-до данас: Научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.
• 2014-2019: Истраживач сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.
• 2012-2014: Истраживач приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.

2.Образовање:

• Децембар 2017: Докторирао на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду, наслов тезе: Магнетна и електрична својства керамичких композитних материјала на бази никл-цинк-ферита и баријум-титаната добијених поступком ауто-сагоревања.
• 2012: Завршио мастер студије на одсеку Хемијско инжењерство на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду,
• 2011: Дипломирао на одсеку Органска хемијска технологија на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду,

3.Остале професионалне активности
Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):
• Рецензирао за један међународни часопис.

Чланства:
• Члан Друштва за керамичке материјале Србије

 • Билатерални пројекат између Србије и Италије, „Безоловни пиезоелектрични и мултифероични флексибилни филмови за примену у нанотехнологији, енергетски ефикасним технологијама и уређајима за складиштење енергије“,
 • Билатерални пројекат између Србије и Аустрије, „Материјали Ауривилијусове структуре без присуства олова: корелација Раман спектроскопије и фероелектричних и мултифероичних својстава“,
 • COST CA17123 – „Ултрабрза опто-магнето електроника за недисипативне информационе технологије“ (MAGNETOFON), https://www.cost.eu/actions/CA17123/#tabs|Name:overview.
 • Magneto-electric properties of xNi7Zn0.3Fe2O4-(1-x)BaTiO3 multiferroic composites A. Dzunuzovic, M. Vijatovic Petrovic , J. Bobic , N. Ilic , M. Ivanov, R.  Grigalaitis, B. Stojanovic, Ceramic International, 44 (2018) 683-694  (2018) (IF = 2.986)
 • Structure and properties of Ni–Zn ferrite obtained by auto-combustion method A. Dzunuzovic, I. Ilić , M. Vijatović Petrović, J. Bobić , B. Stojadinović, Z. Dohčević-Mitrović , B. Stojanović , Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 374 (2015) 245-251 (IF = 2.357)
 • Multiferroic (NiZn) Fe2O4 – BaTiO3 composites prepared nanopowders by autocombustion method , A. Dzunuzovic, M. Vijatovic Petrovic , B. Stojadinovic , N. Ilic , J. Bobic , C. Foschini , M. Zaghete, B. Stojanovic Ceramic International, 41 (2015) 13189-13200 (IF = 2.605) Magneto-dielectric properties of ferrites and ferrite/ferroelecrtric multiferroic composites, A. Dzunuzovic, M. Vijatovic Pertrovic, N. Ilic, J. Bobic, B. Stojanovic
 • Magneto-dielectric properties of ferrites and ferrite/ferroelecrtric multiferroic composites, A. Dzunuzovic, M. Vijatovic Pertrovic, N. Ilic, J. Bobic, B. Stojanovic Processing and Application of Ceramics, 13 (2019) 104-113 (IF = 0.968)
 • Interdependence between structure and electrical characteristics in Sm-doped barium titanate, M.Vijatović Petrović, R. Grigalaitis, N. Ilic, J. Bobić, A. Dzunuzovic, J. Banys, B. Stojanović , Journal of Alloys and Compounds 724 (2017) 959-968 (IF = 3.133)